Kategoria wpisow: Gmina Przelewice

III TURNIEJ IX EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEJ LIGI MISTRZÓW 2016

          W Przelewicach 5 lutego odbyła się kolejna eliminacja Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Turniej rozrgrany został na sali sportowej przy Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach. Organizatorami turnieju byli: Gmina Przelewice, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Polski Związek Motorowy O/T w Szczecinie, Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach, Przelewickie Stowarzyszenie  Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse”  i Gimnazjum im. OZP w Przelewicach. Patronat honorowy nad turniejem objął członek Zarządu WZ Robert Grzywacz, a medialny TVP 3 Szczecin.

Nowe Niepubliczne Przedszkole ,,Bratek” na terenie gminy Przelewice

        Przedszkole w Laskowie funkcjonuje od 1 września 2015r., a rozpoczęło swoją działalność w nowej siedzibie po byłej szkole. Jest ono częścią Niepublicznego Przedszkola „BRATEK” prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „BRATEK” mającego siedzibę w Barlinku. Placówka obejmuje edukacją i terapią dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami: ruchową, upośledzeniem umysłowym, spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Dzieci przyjmowane są w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną lub Poradnię Specjalistyczną w przypadku rozpoznanego autyzmu lub zaburzeń wzroku i słuchu.

Eliminacje gminne OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”

         W tym roku, gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się w dniach 19 marca (grupa gimnazjalna) i 23 marca (grupa starsza kl. IV – VI szkół podstawowych) w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach.