Kategoria wpisow: ZS NR2 CKU

Konkurs szopek bożonarodzeniowych

        Rozstrzygnięto konkurs szopek bożonarodzeniowych zorganizowany przez ZS nr 2 CKU w Pyrzycach. Jury wybierało wśród 37 prac. Konkurs zorganizowano już po raz 12-sty. Brali w nim udział uczniowie wielu szkół powiatu pyrzyckiego. Organizatorkami konkursu były: Ewa Trusiewicz, Aneta Jankowska, s. Monika Kwapień.

Wigilia w internacie

        W świątecznej atmosferze 18 grudnia w Zespole Szkół nr 2 CKU odbyło się spotkanie wigilijne. Wszyscy wychowankowie internatu rodzice, wychowawcy, dyrekcja i zaproszeni goście spotkali się przy wigilijnym stole. Wychowawcy internatu powitali wszystkich obecnych i zaprosił do obejrzenia Jasełek. Wychowankowie już od długiego czasu przygotowywali się do świątecznego przedstawienia.

Innowacyjne podręczniki w Technikum Hotelarskim

        Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach jest to szkoła, która została wytypowana do wzięcia udziału w projekcie
pt. „Innowacyjne podręczniki do kształcenia zawodowego”, który realizowany jest przez firmę EUROPIL. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.