Nowe Niepubliczne Przedszkole ,,Bratek” na terenie gminy Przelewice

        Przedszkole w Laskowie funkcjonuje od 1 września 2015r., a rozpoczęło swoją działalność w nowej siedzibie po byłej szkole. Jest ono częścią Niepublicznego Przedszkola „BRATEK” prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „BRATEK” mającego siedzibę w Barlinku. Placówka obejmuje edukacją i terapią dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami: ruchową, upośledzeniem umysłowym, spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Dzieci przyjmowane są w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną lub Poradnię Specjalistyczną w przypadku rozpoznanego autyzmu lub zaburzeń wzroku i słuchu.

        W pięknych, kolorowych salach przystosowanych do indywidualnych i grupowych zajęć uczy się trzydzieścioro maluszków w wieku od 2,5 do 7 roku życia. Do przedszkola uczęszczają dzieci z terenu gmin: Przelewice, Choszczno, Barlinek, Pełczyce, Myślibórz i Strzelce Kraińskie. W budynku funkcjonuje 8 grup przedszkolnych, które w godzinach od 8.30 do 15.00 realizują wychowanie przedszkolne i zajęcia specjalistyczne dostosowane do rodzaju niepełnosprawności dzieci.


reklama
      

        Warto dodać, że, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły w Laskowie na przedszkole podjęło się Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „BRATEK” w Barlinku. Nowo wyremontowany piękny obiekt dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dyrektorem Przedszkola jest p. Jerzy Drobotko. Przedszkole zatrudnia łącznie 41 osób, w tym specjalistów z zakresu: pedagogiki specjalnej, psychologii, neurologopedii, fizjoterapii, wsparcia rodzin, integracji sensorycznej, stosowanej analizy zachowań, alternatywnych metod komunikacji oraz terapii wspomagającej z użyciem psów, rytmiki i tańca. Z perspektywy funkcjonowania placówki bardzo duże znaczenie ma teren otaczający budynek tj. system boisk i plac zabaw.

        Pan Wójt Gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk wyrażając swoje zadowolenie z dobrze funkcjonującego przedszkola powiedział: „W tym miejscu chciałbym podziękować inicjatorom tego cennego przedsięwzięcia, a mianowicie Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „BRATEK” w Barlinku, a także wszystkim Radnym Rady Gminy Przelewice i Mieszkańcom Laskowa za to, że wyrazili zgodę na oddanie dodatkowej powierzchni budynku szkoły na potrzeby zagospodarowania przedszkola. Czas pokazał, że była to decyzja jak najbardziej słuszna, gdyż pomieszczenia te są bardzo przydatne i w znacznym stopniu poprawiły funkcjonalność przedszkola. Chciałbym aby obiekt ten funkcjonował jak najdłużej i jak najlepiej, zwłaszcza dla dzieci, które wymagają tego rodzaju wsparcia i troski. Cieszy mnie również fakt, że znaleźli tu zatrudnienie mieszkańcy Laskowa (4 osoby), a z kolei martwi dojazd na odcinku od drogi powiatowej do budynku, gdzie funkcjonuje przedszkole. W związku z natężonym ruchem pojazdów dowożących dzieci do przedszkola i zwiększonymi opadami deszczu konieczna jest jeszcze poprawa stanu nawierzchni tej drogi i części pobocza przy budynku przedszkola. Na chwilę obecną planowane jest uzupełnienie ubytków w drodze dojazdowej oraz w dalszym etapie utwardzenie pobocza z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.”

         Podsumowując praca w przedszkolu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga od nauczycieli ogromnej wiedzy, umiejętności pracy z indywidualnym przypadkiem i dobrej współpracy z rodzicami. Dzięki metodom pracy, jakie są tu stosowane dzieci wzajemnie się poznają, są razem, realizują wspólne cele i pracują na miarę własnych możliwości. Stale wzrastająca liczba wychowanków przedszkola świadczy o zaufaniu ze strony rodziców i dobrej wzajemnej współpracy.

Anna Garzyńska

fotogaleria

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.