Kategoria wpisow: DPS

DPS na zawodach wędkarskich

       Dnia 22 czerwca 2012 r. mieszkańcy Domu oraz dyrektor Pani Urszula Konopnicka uczestniczyli w spotkaniu „Relaks z wędką”- XVI Zawody Wędkarskie Domów Pomocy Społecznej, organizowanym przez DPS w Dębcach.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE pt. „DZIELMY SIĘ MIŁOŚCIĄ”

        W poniedziałek 28.05.2012 r. w Domu Pomocy Społecznej w Żabowie odbyło się spotkanie integracyjne pn. „Dzielmy się miłością” JP II. Pani dyr. Urszula Konopnicka przywitała wszystkich obecnych. Celem spotkania była integracja mieszkańców ze środowiskiem lokalnym  oraz  polsko – szwedzka wymiana kulturalna.

DPS w Pyrzycach z piosenkami Szanty w Szczecinie

       Dnia 25 maja 2012 r. zespół śpiewaczy mieszkańców Domu uczestniczyła w spotkaniu „Piosenka żeglarska” organizowanym corocznie przez DPS w Szczecinie przy ulicy Romera. Wszyscy uczestnicy spotkania przygotowali występy artystyczne.

Podpisanie wniosku w ramach programu INTERREG IV A

        Dnia 30 marca 2012 r. w Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie podpisano trzeci wniosek w ramach programu Funduszu Małych Projektów- Programu Operacyjnego Celu 3 -Europejska Współpraca Terytorialna Krajów Maklemburgia- Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (województwo zachodniopomorskie) 2007-2013- INTERREG IVA.