Kategoria wpisow: Gmina Pyrzyce

MOS w Ryszewku współorganizatorem I Międzynarodowa Konferencja EDUKACJA-INNOWACJA

        Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku jest współorganizatorem I Międzynarodowej Konferencji EDUKACJA – INNOWACJA, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 6-7 listopada.

          – Jest to dla nas ważne wydarzenie, które jest wynikiem naszej pracy edukacyjnej i wychowawczej. – wyznała Agnieszka Chamier Gliszczynska z MOS w Ryszewku.

Jednostki OSP Żabów oraz OSP Brzesko zostały wyposażone w nowy sprzęt.

         Dzięki wnioskom złożonym przez Gminę Pyrzyce do Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szczecinie, udało się uzyskać dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu dla dwóch jednostek OSP Gminy Pyrzyce.

Otwarcie „Klubu Młodzieżowego” w Pyrzycach

          W dniu 18 września 2015r. o godz. 10:00 odbyło się otwarcie „Klubu Młodzieżowego” w Pyrzycach na ul. Bogusława 5. Na otwarcie przybyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych oraz przedstawiciel Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bogusława 5 Pan Kazimierz Biziorek.

Sprzątanie Świata w Okunicy

        W dniu 17.09.2013 r., wzorem lat ubiegłych, uczniowie Szkoły Podstawowej klas I-VI przyłączyli się do XXII edycji Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątania Świata -Polska”. W tym roku przebiegała ona pod hasłem „Wyprawa – poprawa” W ramach tegorocznej kampanii, szczególna uwaga zwrócona została na rolę, jaką może odegrać każdy człowiek w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. W związku z tym, przed przystąpieniem do działania, w szkole odbyła się kampania propagująca hasło tegorocznej zbiórki śmieci, tj. „Wyprawa – poprawa”.

Festyn w Ryszewku – fotorelacja

gl