Jednostki OSP Żabów oraz OSP Brzesko zostały wyposażone w nowy sprzęt.

         Dzięki wnioskom złożonym przez Gminę Pyrzyce do Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szczecinie, udało się uzyskać dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu dla dwóch jednostek OSP Gminy Pyrzyce.

         Ochotnicza Straż Pożarna w Żabowie otrzymała Pakiet Komunikacyjno – Alarmowy – nowoczesny system jednoczesnego alarmowania i zdalnego włączania syren, z możliwością wysyłania powiadomień o zdarzeniach na telefony komórkowe dla 180 strażaków. W skład pakietu wchodzą też radiotelefony działające w trybie cyfrowym. Jest to drugi tego typu system w Województwie Zachodniopomorskim jeśli chodzi o jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (pierwszy posiada Koszalin).


reklama

         Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 12.000,00 zł, z czego środki z budżetu gminy przekazane w formie dotacji dla OSP Żabów wyniosły 5.000,00 zł, natomiast wkład własny jednostki zamknął się w kwocie 1.000,00 zł.

         Natomiast jednostka OSP w Brzesku została doposażona w nową motopompę pływającą Niagara oraz pilarkę ratowniczą z osprzętem, która nie tylko sprawdza się przy usuwaniu przewróconych drzew i połamanych gałęzi ale posiada także przystawkę do cięcia betonu.

          Całkowity koszt przedsięwzięcia, analogicznie jak we wcześniejszym przypadku, wyniósł 12.000,00 zł, z czego kwota udzielonej przez Gminę Pyrzyce dotacji to 6.000,00 zł.


reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.