Kategoria wpisow: ZS Kozielice

POWIATOWA GIMNAZJADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

23 marca w Zespole Szkół Kozielice odbyła się Powiatowa Gimnazjada z języka angielskiego i niemieckiego. Wzięło w niej udział 91 uczniów z 6 gimnazjów: Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach, Społecznego Gimnazjum w Pyrzycach, Zespołu Szkół w Lipianach, Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach, Publicznego Gimnazjum w Przelewicach, Zespołu Szkół w Kozielicach.