Kategoria wpisow: SP Okunica

DZIECKO I OJCZYZNA W SZKOLE W OKUNICY

         Od tego roku szkolnego, tradycją naszej szkoły jest to, że w ostatnim tygodniu każdego miesiąca, następuje zmiana planu lekcyjnego spowodowana zmianą organizacji zajęć lekcyjnych. Dlaczego? Odpowiedź prosta i jednocześnie niezwykle trudna. W każdym ostatnim tygodniu miesiąca organizujemy naukę przez działanie, czyli pracujemy metodą MODUŁÓW.

PROJEKT CYBERNAUCI – o bezpieczeństwie w sieci

        W dniu 10.04.2017 w Szkole Podstawowej w Okunicy już od rana zmiana planu. Powód? Bo już od pierwszej godziny lekcyjnej uczniowie -najpierw klasy I i II, a po 3 godzinach III i IV, brali udział w zajęciach w związku z programem ministerialnym pt. Cybernauci – „Kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”, do którego szkoła dołączyła jeszcze w poprzednim semestrze.

Sprzątanie Świata w Okunicy

        W dniu 17.09.2013 r., wzorem lat ubiegłych, uczniowie Szkoły Podstawowej klas I-VI przyłączyli się do XXII edycji Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątania Świata -Polska”. W tym roku przebiegała ona pod hasłem „Wyprawa – poprawa” W ramach tegorocznej kampanii, szczególna uwaga zwrócona została na rolę, jaką może odegrać każdy człowiek w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. W związku z tym, przed przystąpieniem do działania, w szkole odbyła się kampania propagująca hasło tegorocznej zbiórki śmieci, tj. „Wyprawa – poprawa”.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej w Okunicy

              Społeczność Szkoły Podstawowej w Okunicy uroczyście uczciła 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W dniu 30 kwietnia 2014r. o godzinie 9.00 odbył się uroczysty apel.