Kategoria wpisow: Urząd Miejski

Spotkanie z przedstawicielami powstającej w Pyrzycach przetwórni ryb

           18 kwietnia 2018 roku o godzinie 17.00 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbyło się spotkanie z Panią Małgorzatą Kowalewską Dyrektorem Zarządzającym Feldt‘s Poland Sp. z o.o., która przedstawiła założenia nowej inwestycji powstającej przy ulicy Stargardzkiej 55 w Pyrzycach, jaką będzie zakład przetwórstwa rybnego.

W Pyrzycach zrobiło się estetyczniej

          Na przełomie maja i czerwca 2015 roku wykonane zostały prace związane z malowaniem przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy Pyrzyce wzdłuż „starej 3”. Łącznie wykonano renowację 10 przystanków.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Burmistrza Pyrzyc
z dnia 03 kwietnia 2014 roku
do składania ofert

        Gmina Pyrzyce zaprasza do składania ofert na sprzedaż mieszkań na rzecz Gminy Pyrzyce na potrzeby uzupełnienia komunalnego zasobu mieszkaniowego. Oferty można składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach do dnia 17 kwietnia 2014 roku, do godziny 14ºº, w kopertach zamkniętych z opisem: „Oferta sprzedaży mieszkania na potrzeby gminnego zasobu komunalnego”.

Odszkodowanie za zniszczona altanę

       2 sierpnia 2013 r. przy ul. Szkolnej w Pyrzycach miała miejsce awaria budowlana w wyniku, której samoistnemu wywróceniu uległa jedna z czatowni wraz z częścią muru kurtynowego, na odcinku od Baszty Sowiej do Baszty Lodowej. Awaria ta spowodowała całkowite zniszczenie działki wraz z altanką Pani Marianny Jarosz. Teren ten oraz sąsiednie fragmenty muru tymczasowo zabezpieczono.

Przystanki autobusowe

        Gmina Pyrzyce oddała do użytku mieszkańców dwa przystanki autobusowe. Jeden usytuowany jest w miejscowości Okunica, drugi w Pyrzycach na ulicy Szkolnej w Pyrzycach.

Powstają kolejne kilometry ścieżki rowerowej

       Dzięki unijnemu wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 powstaje kolejny etap ścieżki rowerowej na istniejącym nasypie po rozebranej linii kolejowej. Początek trasy znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Ciepłowniczą w Pyrzycach, natomiast koniec trasy, której długość to blisko 8,5 kilometra, wyznaczony został w obrębie Brzeska.

„Na żywo” przed wyborcą! – sonda

       17 stycznia 2014 na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach ukazało się zaproszenie Burmistrza Pyrzyc do składania ofert na usługę nagrywania audiowizualnego sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach oraz zamieszczenie retransmisji na ogólnodostępnej stronie wykonawcy (bez konieczności logowania się lub zakładania konta) lub w telewizji lokalnej przez okres min. jednego miesiąca. Nagrany materiał ma być również nagrany na DVD i przekazany zamawiającego, który będzie miał pełne prawa autorskie do korzystania z nagranego materiału.

Złote i Diamentowe Gody w Pyrzycach

       W sobotę 9 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia i 60-lecia małżeństw. Jubilatom Złotych i Diamentowych Godów Burmistrz Pyrzyc Jerzy Marek Olech wręczył listy gratulacyjne oraz medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.