Kategoria wpisow: OGŁOSZENIE WYBORCZE

PRZEDSTAWICIEL PSZCZELARZY Z POMYSŁAMI

Szanowni Państwo,
jako kandydat do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego mam wiele pomysłów na rozwój regionu. Prowadzę rodzinne gospodarstwo pasieczne, działam również społecznie w różnych strukturach Polskiego Związku Pszczelarskiego. W 2007 roku rozpocząłem działalność jako wiceprezes WZP w Szczecinie, dążąc do poprawy standardów działalności regionalnych pszczelarzy. Wspieram liczne działania w celu pozyskania nowych źródeł finansowania dla pszczelarzy oraz poprawy stanu środowiska naturalnego powiatu pyrzyckiego. Będąc producentem produktów pszczelich. Mam bezpośredni kontakt z ludźmi z różnych środowisk, dzięki czemu poznaję potrzeby mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.