Podpisanie wniosku w ramach programu INTERREG IV A

        Dnia 30 marca 2012 r. w Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie podpisano trzeci wniosek w ramach programu Funduszu Małych Projektów- Programu Operacyjnego Celu 3 -Europejska Współpraca Terytorialna Krajów Maklemburgia- Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (województwo zachodniopomorskie) 2007-2013- INTERREG IVA.

        Stronę partnera z Niemiec reprezentował Pan Detlef Viert szef Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Schwedt oraz dyrektor Domu Seniora Pani Ursula Drews, a stronę Polską dyrektor DPS w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie Pani Urszula Konopnicka. W rezultacie wspólnych działań ze stroną niemiecką powstały dwa partnerskie projekty pn. „Pomoc Społeczna, żywienie osób starszych- wymiana doświadczeń”, dążące do umocnienia i rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.reklama
     
reklama


        W 2010 r. realizowany był pierwszy partnerski projekt pod nazwą. „Pomoc społeczna w Polsce i Niemczech- wymiana doświadczeń”. Rezultatem wspólnych działań była realizacja w 2010 r. drugiego projektu- „Sytuacja osób cierpiących na Demencję- wymiana doświadczeń”.

M.K.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.