DZIECKO I OJCZYZNA W SZKOLE W OKUNICY

gl2

         Od tego roku szkolnego, tradycją naszej szkoły jest to, że w ostatnim tygodniu każdego miesiąca, następuje zmiana planu lekcyjnego spowodowana zmianą organizacji zajęć lekcyjnych. Dlaczego? Odpowiedź prosta i jednocześnie niezwykle trudna. W każdym ostatnim tygodniu miesiąca organizujemy naukę przez działanie, czyli pracujemy metodą MODUŁÓW.

         Z tego też powodu, w dniach od 24.04.do 27.04. uczniowie klas I-III realizowali moduł pt. Była sobie Ojczyzna, uczniowie natomiast klas IV-VI- zajęli się modułem pt. Było sobie dziecko.

        Jak zwykle zajęcia zaczęły się od zaskoczenia. Obie grupy uczniów bowiem miały możliwość spotkania się z niespodzianką. Maluchy uczyły się czytać mapę Polski, poznawały historię Polski z zaznaczeniem historii jej symboli narodowych. Uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej mogli wysłuchać różnych baśni i legend dotyczących właśnie Polski. Tradycyjnie uczniów odwiedził gość, którym tym razem była dyrektor Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej pani Magdalena Brzozowska – Wróblewska. Dzięki wizycie pani Dyrektor, w szkole miało miejsce połączenie autorskiego programu nauczycielek z akcją Cała Polska czyta dzieciom, ponieważ to właśnie pani Magdalena przeniosła uczniów w świat legend dawnej Polski. Dzieci słuchały baśni i legend przeczytanych przez nią, wyrażały swoją opinię na ich temat i ustalały tytuły tych, które podobały im się najbardziej. Dzięki temu łatwiej im było wykonać kolejne zadanie polegające na narysowaniu kreskówek do legend, pantomimy a w końcu sztuce tworzenia notatek na określony temat. Wykorzystując karty pracy, uczniowie rozwiązywali łamigłówki i zadania matematyczne, których treści były też związane z legendami polskimi.


reklama
     

        Kolejne dni dla maluchów to także czas wytężonej pracy przy poznawaniu i poszerzaniu wiedzy na temat historii Ojczyzny. Niezwykle istotnym elementem zajęć była nauka Hymnu Państwowego. W czwartek ich praca została zwieńczona wykonaniem wielu symboli narodowych- miedzy innymi flag Polski, by następnego dnia rozdać je mieszkańcom Okunicy.

         W innym zupełnie klimacie pracowali uczniowie klas IV-VI, bo tematem ich modułu było dziecko. W związku z tym cele, jakie przyświecały realizacji zajęć, dotyczyły uświadomienia uczniom etapów życia człowieka, poznanie warunków i życia dzieci w różnych zakątkach świata, porównania możliwości i sposobów wychowania dzieci dawniej i dziś. Uczniowie stanęli także przed wyzwaniem obliczeń matematycznych dotyczących zmian jednostek i działań matematycznych z tym związanych, a także mogli przypomnieć sobie i jednocześnie podać zasady zdrowego odżywiania. Zadania dotyczyły także analizy organizacji pozarządowych i dlatego uczniowie pisali listy oficjalne do wyjątkowych osób, by w jakiś sposób wpłynąć na los dzieci w świecie. W czwartek odbyła się prezentacja wypracowanych materiałów (plakatów, map mentalnych, wykresów i posterów, przepisów kulinarnych), ocena prac grup i samoocena wynikająca z zaangażowania w pracę na przestrzeni całego tygodnia.


reklama
      

         Ciekawym spostrzeżeniem uczniów podczas wspomnianej prezentacji było zauważenie faktu, iż wiele dzieci nie ma takich samych praw, ani możliwości. Uczniowie zdziwili się, że nie wszystkie dzieci mogą się uczyć i mają czas na zabawę. Oglądając przygotowane jeszcze pierwszego dnia zdjęcia ilustrujące życie dzieciaków na całym świecie, były zaskoczone, że wiele z nich ciężko pracuje, walczy lub pozbawione są domu. Z tych właśnie spostrzeżeń wynikały ich późniejsze listy do dorosłych, którzy mają wpływ na kształt świata i szczęście dzieci. Może warto te listy przeczytać, bo dzieci częściej niż dorośli zauważają krzywdę i zło.

SP Okunica

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.