70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach

         W dniu 30 kwietnia odbyły się uroczyste obchody z okazji jubileuszu 70-lecia OSP Kozielice oraz Gminnego Dnia Strażaka, uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów na placu przy remizie OSP w Kozielicach, po czym o godz. 10.30 ulicami Kozielic przeszła defilada pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Kozielice prowadzona przez Młodzieżową Orkiestrą Dętą działającą przy OSP w Plotach.

         Następnie odbyła się msza św. dziękczynna w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława B.M. w Kozielicach, którą celebrowali ks. Władysław Kołtowski wspólnie z ks. Grzegorzem Korzeniewskim.


reklama

          Po mszy św. defilada przemaszerowała na plac przed szkołą, gdzie rozpoczął się ceremoniał Ochotniczych Straży Pożarnych. W uroczystości uczestniczyli: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczecinie druh Stanisław Dycha, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczecinie druh Dariusz Guszczenko, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pyrzycach druh Janusz Świercz, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kozielicach druh Marian Rabiega, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach brygadier Mirosław Rabiega, Wójt Gminy Kozielice Piotr Rybkowski, Przewodniczący Rady Gminy Kozielice Leszek Karpiński, Radni Gminy Kozielice, Proboszcz Parafii Kozielice ks. Władysław Kołtowski, Proboszcz Parafii Tetyń ks. Grzegorz Korzeniewski, Fundatorzy sztandaru, Zespół Ludowy „Jarzębina” z Kozielic, Zespół Ludowy „Poranek” z Tetynia, jednostki OSP z terenu gminy wraz z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy gminy.

         Dowódcą uroczystości był Komendant Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kozielicach druh Krystian Rejniak.

         Apel rozpoczął się złożeniem meldunku Prezesowi ZOW ZOSP RP dh Stanisławowi Dysze przez dowódcę uroczystości Komendanta Gminnego dh Krystiana Rejniaka, po którym nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Kozielice Piotr Rybkowski, który w imieniu gospodarzy przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość z okazji jubileuszu 70-lecia OSP Kozielice i Gminnego Dnia Strażaka oraz podkreślił znaczenie jednostki, pogratulował pięknego jubileuszu i złożył życzenia dalszego efektywnego rozwoju i spełnienia wszystkich planów, zarówno tych związanych z rozwojem jednostki OSP, jak i tych prywatnych – rodzinnych i zawodowych.

          Po przemówieniu wójta uczczono minutą ciszy tych druhów, którzy „Odeszli na wieczną służbę”.

       W dalszej części uroczystości Pan Robert Sójka pokrótce przedstawił rys historyczny OSP Kozielice.

         Następnie zgodnie z programem wójt Piotr Rybkowski w imieniu Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach odczytał Akt ufundowania sztandaru, po czym fundatorzy zostali poproszeni o wystąpienie i wbijanie pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru oraz wpisywanie się do księgi pamiątkowej.
Fundatorzy sztandaru: Renata i Piotr Doncer – Firma Handlowo-Transportowa, Agnieszka i Krzysztof Ochrońscy – Usługi Ogólnobudowlane, Joanna i Cezary Oleszczak – Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Usługi Transportowe, Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., „ŁOZICE” Sp. z o.o., PPH „AURA” Sp. z o.o., Wytwórnia Betonu BT Topbeton Sp. z o.o., „PER-LA” Sp. z o.o., Danuta i Stanisław Posyniak, Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego PBDI S.A., Zakład Usług Elektroenergetycznych EON S.C., ANABUD Zbigniew Bogucki, MAGRO BUD Sp. z o.o., WIATROMILL Sp. z o.o., Dorota i Dariusz Guszczenko Amigo Serwis Auto, Jadwiga i Jacek Walterowicz – Usługi Tartaczne – Obróbka Drewna, Renata i Andrzej Młynarscy – Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Jolanta i Edward Kicińscy, Marcin Kucharski MARMET ELEKTRONARZĘDZIA, ELECTRUM Sp. z o.o., Izabela i Artur Oleszczak – Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Barbara i Jacek Kochanowscy

        Za szczególne zasługi dla OSP: Teresa i Zdzisław Wójcikowscy

          Po wbiciu ostatniego gwoździa ksiądz prob. Władysław Kołtowski dokonał poświęcenia nowego sztandaru, a następnie pożegnano i odprowadzono stary sztandar.

         Kolejnym elementem uroczystości była jej najważniejsza część, a mianowicie nadanie i przekazanie nowego sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach, akt nadania sztandaru odczytał Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie dh Dariusz Guszczenko, a przekazania dokonywał Wójt Gminy Kozielice Piotr Rybkowski w imieniu społeczeństwa i fundatorów na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie dh Stanisława Dychy, który to przekazał sztandar Prezesowi OSP Kozielice dh Marcinowi Kuchcie słowami: „W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie wręczam Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach sztandar ufundowany przez fundatorów jako symbol wielkiego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie”.

         Następnie Prezes Marcin Kuchta przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu słowami „Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka”, sztandarowy przejął sztandar i odpowiedział: „Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy”, po czym poczet sztandarowy dokonał prezentacji sztandaru pododdziałom.


reklama
     

Z okazji tak niepowtarzalnego święta wręczono odznaczenia dla członków OSP i MDP Kozielice.

ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ otrzymał:
dh Zdzisław Wójcikowski

SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA otrzymał:
dh Marcin Kuchta

BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA otrzymał:
dh Edward Nocoń

ODZNAKĘ STRAŻAK WZOROWY otrzymali:
dh Cezary Oleszczak
dh Tomasz Nowicki
dh Łukasz Nowak
dh Damian Woźniak

SREBRNĄ ODZNAKĘ MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ otrzymali:
dh Wiktor Gronkowski
dh Patryk Spaczyński
dh Piotr Nocoń
dh Bartek Kuczyński

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ otrzymali:
dh Wiktoria Ogonowska
dh Eryka Wizjan
dh Klaudia Oleszczak
dh Oliwia Cieślik
dh Agnieszka Gallas
dh Natalia Kochanowska
dh Maja Pieśniewska
dh Adrian Fijałkiewicz

Wręczono również podziękowania:
Z okazji jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach wyrazy uznania oraz gorące podziękowania za długoletnią współpracę, wytrwałość w wytyczonych celach, godne reprezentowanie naszej jednostki na szczeblu gminnym, powiatowym
i wojewódzkim druhowi Zdzisławowi Wójcikowskiemu oraz małżonce Teresie Wójcikowskiej za wyrozumienie i wspieranie męża w służbie pożarniczej.

Z okazji jubileuszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach wyrazy uznania oraz gorące podziękowania za długoletnią współpracę, wytrwałość w wytyczonych celach i godne reprezentowanie naszej jednostki druhowi Stanisławowi Krawczykowi, który był jednym z pierwszych strażaków jednostki OSP Kozielice i w bieżącym roku kończy 94 lata.

Z okazji Gminnego Dnia Strażaka druhowi Wiesławowi Różyckiemu wyrazy uznania oraz gorące podziękowania za wieloletnią współpracę i trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków na stanowisku Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Kozielicach, lata 2001-2016. Serdecznie dziękujemy za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach, chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie.

Na zakończenie uroczystego apelu były przemówienia, słowa otuchy, gratulacje oraz krzepkie „STO LAT…” w wykonaniu zespołu „Poranek” z Tetynia a także pokaz musztry paradnej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Płotach.

Po części oficjalnej na wszystkich czekała grochówka z kuchni polowej oraz ciasto, dla dzieci zorganizowano konkursy, gry i zabawy. Dużą atrakcją były bańki mydlane, malowanie twarzy oraz wata cukrowa serwowana przez Sołtysa Kozielic Łukasza Ogonowskiego.
Nie zabrakło również miłych wspomnień podczas oglądania wystawy przygotowanej specjalnie na tę okoliczność przez pracowników GOK-u, której tematem była oczywiście Ochotnicza Straż Pożarna w Kozielicach.
O godzinie 15.00 rozpoczął się Turnieju Oldbojów OSP, w którym wystartowały drużyny: OSP Kozielice, OSP Tetyń, OSP Mielno Pyrzyckie, OSP Załęże oraz OSP Czarnowo.
Zawody były bardzo widowiskowe a strażacy „Oldboje” pokazali dobrą kondycję fizyczną.

Zarząd OSP Kozielice oraz Wójt Gminy Kozielice dziękuje wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu uroczystości 70-lecia oraz przez ostatnie 70 lat pomagali i wspierali działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach.

red. D.Woźniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.