BEZPIECZNE I ZDROWE FERIE ZIMOWE

          Już niebawem rozpoczynają się długo wyczekiwane przez uczniów ferie zimowe. W województwie zachodniopomorskim okres ten przypada na czas od 1 do 14 lutego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach przypomina, aby w pełni cieszyć się odpoczynkiem i zimowa aurą, nie wolno zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa zarówno podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych jak również podczas spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.

 • Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych;
 • W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość między sankami;
 • Nie doczepiajmy sanek do samochodu;
 • Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujmy w twarz drugiej osoby;
 • Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub stawie.
 • Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych.
 • Bądźmy widoczni na drodze.
 • Nie strącajmy zwisających z dachów sopli.
 • Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu.
 • Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze.
 • W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną.
 • Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny.
 • Unikajmy kontaktu z osobami chorymi.
 • W przypadku wystąpienia objawów choroby zgłośmy się do lekarza.

         Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach radzi, by rodzice wnikliwie zapoznali się z ofertą organizatora – rejestracja w kuratorium, wyżywienie, kwalifikacje kadry, zabezpieczenie opieki medycznej. Pamiętajmy o przekazaniu organizatorowi ważnych informacji dotyczących dziecka tj. przyjmowane leki, alergie itp. Ważne jest również by rodzic dokładnie wypełnił kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku – dokładne dane adresowe, telefony kontaktowe. Problemy związane z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci i młodzieży w miejscu wypoczynku należy zgłaszać do właściwych terenowo stacji sanitarno-epidemiologicznych. Szczegółowe dane dot. organizatorów, miejsc wypoczynku można znaleźć na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl.

Życzymy udanych i bezpiecznych ferii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.