PODSUMOWANIE PROJEKTU „GMINA PRZELEWICE – żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie”.

          W Pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach 10 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „GMINA PRZELEWICE – żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie”, którego współrealizatorem była m.in. Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach. Projekt realizowany był przez OSP Przelewice od września br. w ramach konkursu grantowego Polskiej Spółki Gazownictwa „BEZPIECZNIE TU I TAM”, w którym aktywnie uczestniczyli mieszkańcy z terenu gminy Przelewice.

          W spotkaniu uczestniczyli m.in wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego – Jarosław Rzepa oraz radny Sejmiku – Olgierd Kustosz, dyrektor Zakładu Gazowniczego w Szczecinie Wiesław Gurdak, Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach – insp. Andrzej Sikora, wójt Gminy Przelewice – Mieczysław Mularczyk, wiceprzewodniczący Rady Gminy Przelewice – Marian Świderski, Strażnik Straży Miejskiej w Lipianach Dariusz Andrzejczak, dyrektorzy szkół uczestniczący w projekcie wraz z wyróżnionymi w konkursach uczniami, a także sołtysi z sołectw: Lubiatowa , Rosin , Ślazowa i Lucina.


reklama
      

         Otwarcia spotkania i powitania gości dokonał prezes OSP Przelewice druh Henryk Nawój, a o tym jak powstał projekt opowiedziała Anna Garzyńska, pracownik Urzędu Gminy Przelewice. Na spotkaniu omówiono przebieg projektu oraz przedstawiono prezentację multimedialną projektu wraz z analizą ankiet na próbie 1000 osób i przedstawieniem mapy niebezpiecznych miejsc na terenie gminy Przelewice. W trakcie spotkania uczestnicy projektu przedstawili również swoje odczucia z jego realizacji.

        Kolejnym etapem spotkania było wręczenie statuetek dla gości i wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Otrzymali je: dyrektor Wiesław Gurdak, wicemarszałek Jarosław Rzepa, kapitanowie drużyn uczestniczących w konkursie o bezpieczeństwie ze szkół z terenu gminy, st. sierż. Marcelina Pałaszewska, strażnik Dariusz Andrzejczak i Anna Garzyńska.

          Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk pogratulował wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu, a zwłaszcza prezesowi OSP Henrykowi Nawojowi. Wyraził swe zadowolenie z działań, jakie realizowano oraz podkreślił, że przy dobrej współpracy partnerskiej warto wzajemnie zrobić „coś”, co ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa na ternie gminy, a także na zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia. Sukces tego projektu pokazuje, że warto podejmować tego typu inicjatywy i wspólnie je realizować.

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.