„STOP DOPALACZOM” – LIPIAŃSKA KONFERENCJA DLA GIMNAZJALISTÓW

         Pod hasłem ,,STOP DOPALACZOM” odbyła się konferencja skierowana do młodzieży klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Lipianach, której organizatorem był Komisariat Policji w Lipianach.

           We wtorek 1 grudnia 2015 roku, o godzinie 11:00 w Miejskim Domu Kultury w Lipianach odbyła się konferencja zorganizowana przez Komisariat Policji w Lipianach pod przewodnictwem Komendanta Komisariatu asp. szt. Tomasza Franiaka. Do współpracy zaproszono Panią Monikę Wróbel – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pyrzycach, wraz z pracownikami Igą Sindrewicz oraz Anną Marią Krawczykowską, funkcjonariuszy Służby Celnej, Sekcji Dozoru w Myśliborzu, st. asp. Gerarda Roman, oraz rachmistrza Jarosław Hryczyńskiego a także Kuratora ds. Nieletnich Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim Krzysztofa Macieja Sochę.


reklama
      

          Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia pracowników PSSE w Pyrzycach, którzy omówili skład substancji psychotropowych a przede wszystkim skutki zdrowotne, które są zazwyczaj śmiertelne. Pani Iga Sindrewicz zaprezentowała specjalistyczne gogle, które uczniowie z chęcią zakładali, a po ich założeniu mogli doświadczyć „co widzi osoba, po zażyciu owych substancji”.

          Następnie sierż. Dawid Symela wspólnie z st. asp. Gerardem Roman ze Służby Celnej przedstawił konsekwencję prawne, uprawnienia organów ścigania, oraz metody postępowania w przypadku ujawniania u nieletnich środków odurzających tudzież innych substancji psychotropowych. Kurator sądowy Krzysztof Socha omówił strukturę, uprawnienia oraz zakres działania sądu rodzinnego kary i środki karne nakładane przez Sąd na nieletnich, oraz rolę i zadania kuratora rodzinnego.

          Podczas spotkania poruszono jeszcze jeden temat, który wzbudził wielkie zainteresowanie uczestników konferencji a mianowicie „Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej”. Temat omówiono dodatkowo mając na uwadze zdarzenia terrorystyczne mające miejsce w ostatnim okresie na świecie. W trakcie wyemitowano film edukacyjny pt. Nie warto ryzykować!

          Na koniec Komendant Komisariatu Policji w Lipianach wręczył upominki oraz imienne podziękowania dla współorganizatorów, bez których nie zostałby osiągnięty sukces.

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.