MOS w Ryszewku współorganizatorem I Międzynarodowa Konferencja EDUKACJA-INNOWACJA

        Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ryszewku jest współorganizatorem I Międzynarodowej Konferencji EDUKACJA – INNOWACJA, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 6-7 listopada.

          – Jest to dla nas ważne wydarzenie, które jest wynikiem naszej pracy edukacyjnej i wychowawczej. – wyznała Agnieszka Chamier Gliszczynska z MOS w Ryszewku.mos

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.