Obecny Zarząd UTW popracuje do końca roku

        Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach w dniu 11 czerwca 2014 r. odbyło się Ogólne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków.

        Z powodu choroby p. Prezes Zenobii Walczak  zebranych członków i zaproszonych gości powitała w-ce Prezes Stanisława Dubik. Zebraniu przewodniczyła kol. Krystyna Piotrowska.reklama
     


        Po przedstawieniu sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za mijającą kadencję, członkowie udzielili absolutorium dotychczasowemu Zarządowi. Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz. Z powodu braku chętnych do pracy w Zarządzie wybór był niemożliwy. Wobec zaistniałej sytuacji, za zgodą dotychczasowego Zarządu, Zgromadzenie Ogólne podjęło uchwałę, że obecne władze stowarzyszenia będą pracować do dnia 31.12.2014 r. Do tego terminu należy przeprowadzić ponowne wybory.

Serdecznie pozdrawiam
Stanisława Dubik
wiceprezes Zarządu UTW

1 odpowiedz na Obecny Zarząd UTW popracuje do końca roku

  1. juliannnn pisze:

    czy mnie oczy myla czy naprzeciwko siedza nasi magnaci gminni i powiatowi????????

Skomentuj juliannnn Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.