DEBATY O BEZPIECZEŃSTWIE

         Młodzież a narkotyki, nielegalnie wytwarzany i sprzedawany alkohol oraz bezpieczeństwo na drogach to główne zagadnienia omawiane w trakcie debat społecznych pyrzyckich policjantów z mieszkańcami. W minionym tygodniu odbyły się debaty z mieszkańcami gmin Warnice i Kozielice.

         Na początku każdego ze spotkań Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach, mł. insp. Leszek Ciarkowski przedstawił uczestnikom debaty stan bezpieczeństwa na terenie powiatu pyrzyckiego za rok 2012 w porównaniu do roku 2011 oraz przedstawił założenia i cele na rok bieżący. Sytuację na terenie poszczególnych gmin omawiali dzielnicowi, którzy na co dzień zajmują się problemami mieszkańców danych miejscowości. W trakcie debat głównymi zagadnieniami jakie były omawiane to stanowiąca dla mieszkańców duży problem niezgodna z prawem sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach na tzw. zeszyt. Sprzedawcy oraz ich klienci widać nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że picie „na kredyt” może pogłębić i tak już widoczne zjawisko alkoholizmu, który często prowadzi do pojawienia się przemocy w rodzinie.  Policjanci zwracali uwagę mieszkańców na to, by nie pozostawać obojętnym i zawiadamiać odpowiednie instytucje o pojawiających się symptomach świadczących o stosowaniu przemocy w rodzinach z lokalnej społeczności. Wczesne działanie odpowiednich służb w wielu przypadkach może pozwolić uniknąć tragedii o których coraz częściej dowiadujemy się z mediów. Nie mniej ważną kwestią poruszaną w trakcie spotkań było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Uczestnicy debat mieli okazję obejrzeć przygotowany przez funkcjonariuszy pyrzyckiej Komendy Policji krótki film edukacyjny na temat skutków nieodpowiedzialnych zachowań na drodze. Teren gminy Warnice jest szczególnie narażony na występowanie negatywnych zjawisk w ruchu drogowym przede wszystkim z uwagi na przebiegającą tam drogę wojewódzką. Temat aktualny jest tym bardziej, że przed nami okres wakacyjny, kiedy właśnie tą droga część turystów podróżuje do miejscowości nadmorskich.


reklama

reklama
     


         W trakcie debat uczestnicy wspólnie wypracowali propozycje rozwiązań problemów najbardziej doskwierających mieszkańcom. A tych problemów, mniejszych lub większych ciągle jest wiele, dlatego wiele jest do zrobienia. Ale najważniejsze jest, że aby wszelkie działania podejmowane przez Policję mogły przynosić pożądane efekty, muszą się opierać na wzajemnej współpracy z mieszkańcami poszczególnych gmin. Dlatego też takie debaty jak w Warnicach i w Kozielicach planowane są we wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego.

mł. asp. Daniel Skrzypczak
KPP w Pyrzycach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.