BEZPIECZNE GRZYBOBRANIE

        Rozpoczął się sezon na grzyby w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach apeluje o ostrożność i przypomina, że grzyby mogą być przyczyną poważnych zatruć, prowadzących nawet do zgonu. Zalecane jest m.in. zbieranie wyłącznie grzybów wyrośniętych, gdyż młode bez wykształconych cech danego gatunku, stanowią najczęstszą przyczynę tragicznych pomyłek.

PAMIĘTAJMY!

  • Wszystkie zatrucia spowodowane spożyciem grzybów najczęściej objawiają się: bólami głowy, brzucha, nudnościami, wymiotami, biegunką. Ponadto może pojawić się także zaburzenie świadomości do śpiączki włącznie, zaburzenia widzenia, drgawki, trudności w oddychaniu, a przy ciężkich przypadkach wstrząs i śmierć,

  • W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ często tylko w porę udzielona pomoc może uratować nam życie.

        Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o bezpiecznym grzybobraniu, obejrzyj film edukacyjny pt. „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia” lub zapoznaj się z ulotką nt. podstawowych zasad bezpiecznego grzybobrania, które dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.plreklama
     
reklama 


HANDEL GRZYBAMI

Wszelkie informacje dotyczące wykazu grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy znajdą Państwo w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych i grzyboznawcy (DZ. U. z 2011r. Nr 115, poz. 672).

Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące działalność w zakresie skupu grzybów rosnących w warunkach naturalnych, oraz podmioty działające w zakresie przetwórstwa grzybów są zobowiązane posiadać atesty na grzyby:

  1. świeże, których ocena pod kątem spełnienia wymagań określonych w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity z 2010r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) jest dokonywana przez grzyboznawcę lub klasyfikatora grzybów;

  2. suszonych, pozyskiwanych z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, których ocena pod kątem spełnienia wymagań kreślonych w art. 42 ust. 3 powyższej ustawy jest dokonywana przez grzyboznawcę.

Grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych oraz grzyby suszone pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu:

    • wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach,

    • pod warunkiem uzyskania atestu na grzyby świeże lub atestu na grzyby suszone.

Kupując grzyby należy żądać od sprzedającego okazania atestu wydanego przez klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach informuje, że osoby zbierające grzyby na własny użytek mogą skorzystać z porady grzyboznawcy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach przy ul. Poznańskiej 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1400.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach przypomina również, że bliski kontakt z przyrodą sprzyja chorobom przenoszonym przez kleszcze. Warto więc zabezpieczyć się w środki odstraszające te owady, a udając się do lasu pamiętać o zabezpieczeniu skóry rąk i nóg. Po powrocie należy dokładnie obejrzeć całe ciało, aby mieć pewność, że jest wolne od kleszczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.