ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU 2012

        Światowy Dzień Bez Tytoniu corocznie obchodzony 31 maja jest najlepszą okazją do refleksji nad następstwami wywołanymi dymem tytoniowym zarówno na swój organizm jak i otoczenia. Tegoroczne obchody przebiegają pod hasłem „Działania marketingowe przemysłu tytoniowego” i adresowane są do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodych kobiet.

Założenia kampanii:

  • uwrażliwienie, szczególnie młodych kobiet, na działania marketingowe przemysłu tytoniowego (np. atrakcyjnie wyglądające paczki papierosów),
  • promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu,
  • promocja zysków płynących z niepalenia (umocnienie zdrowia własnego i swoich bliskich),
  • motywowanie do odpowiednich wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób,
  • promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej),
  • kształtowanie postaw asertywnych ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie prawa,
  • podnoszenie świadomości na temat prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz obowiązku przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicznych,
  • podnoszenie świadomości na temat skutków zdrowotnych biernego i czynnego palenia, w szczególności kobiet i ich potomstwa.reklama
     
reklama


        Palenie tytoniu jest poważnym problemem społecznym. Wyniki badań przeprowadzone przez OBOP na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazują, że blisko 9 mln Polaków przyznało się do nałogowego palenia papierosów.

        Dym tytoniowy i zawarte w nim szkodliwe substancje są główną przyczyną wysokiej umieralności wśród osób dorosłych. Dane epidemiologiczne wskazują, że w 2000 roku na skutek palenia tytoniu w Polsce zmarło 69 tys. osób, w tym 57 tys. mężczyzn i 12 tys. kobiet.

        Również niebezpieczna dla życia ludzkiego jest ekspozycja na dym tytoniowy. Statystyki są zatrważające, w roku 2002 blisko 1826 osób niepalących zmarło w wyniku biernego palenia.

        Od września 2011r. Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje ogólnopolski projekt „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”. Celem projektu jest wzmocnienie ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm.), jasno określająca miejsca publiczne, w których obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz karę grzywny w przypadku nieprzestrzegania zakazu.

        W ramach projektu  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach nawiązała koalicję z samorządami lokalnymi, ośrodkami kultury, Komendą Powiatową Policji w Pyrzycach i Strażą Międzygminną w Pyrzycach, której zadaniem jest skuteczna egzekucja przepisów prawa oraz edukacja społeczeństwa pozwalająca na całkowite wyeliminowanie zagrożeń jakie niesie za sobą palenie papierosów oraz wymuszone wdychanie dymu tytoniowego.

        W powiecie pyrzyckim edukacja antynikotynowa prowadzona jest również w placówkach oświatowo-wychowawczych. W przedszkolach realizowany jest program pt. „Czyste powietrze wokół nas”, w szkołach podstawowych „Nie pal przy mnie, proszę”, w szkołach gimnazjalnych „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU2012

Światowy Dzień Bez Tytoniu corocznie obchodzony 31 maja jest najlepszą okazją do refleksji nad następstwami wywołanymi dymem tytoniowym zarówno na swój organizm jak i otoczenia. Tegoroczne obchody przebiegają pod hasłem „Działania marketingowe przemysłu tytoniowego” i adresowane są do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodych kobiet.

Założenia kampanii:

– uwrażliwienie, szczególnie młodych kobiet, na działania marketingowe przemysłu tytoniowego (np. atrakcyjnie wyglądające paczki papierosów),

– promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu,

– promocja zysków płynących z niepalenia (umocnienie zdrowia własnego i swoich bliskich),

– motywowanie do odpowiednich wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób,

– promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej),

– kształtowanie postaw asertywnych ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie prawa,

– podnoszenie świadomości na temat prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz obowiązku przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicznych,

– podnoszenie świadomości na temat skutków zdrowotnych biernego i czynnego palenia, w szczególności kobiet i ich potomstwa.

Palenie tytoniu jest poważnym problemem społecznym. Wyniki badań przeprowadzone przez OBOP na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego wskazują, że blisko 9 mln Polaków przyznało się do nałogowego palenia papierosów.

Dym tytoniowy i zawarte w nim szkodliwe substancje są główną przyczyną wysokiej umieralności wśród osób dorosłych. Dane epidemiologiczne wskazują, że w 2000 roku na skutek palenia tytoniu w Polsce zmarło 69 tys. osób, w tym 57 tys. mężczyzn i 12 tys. kobiet.

Również niebezpieczna dla życia ludzkiego jest ekspozycja na dym tytoniowy. Statystyki są zatrważające, w roku 2002 blisko 1826 osób niepalących zmarło w wyniku biernego palenia.

Od września 2011r. Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje ogólnopolski projekt „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)”. Celem projektu jest wzmocnienie ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r., Nr 10, poz. 55 z późn. zm.), jasno określająca miejsca publiczne, w których obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz karę grzywny w przypadku nieprzestrzegania zakazu.

W ramach projektu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach nawiązała koalicję z samorządami lokalnymi, ośrodkami kultury, Komendą Powiatową Policji w Pyrzycach i Strażą Międzygminną w Pyrzycach, której zadaniem jest skuteczna egzekucja przepisów prawa oraz edukacja społeczeństwa pozwalająca na całkowite wyeliminowanie zagrożeń jakie niesie za sobą palenie papierosów oraz wymuszone wdychanie dymu tytoniowego.

W powiecie pyrzyckim edukacja antynikotynowa prowadzona jest również w placówkach oświatowo-wychowawczych. W przedszkolach realizowany jest program pt. „Czyste powietrze wokół nas”, w szkołach podstawowych „Nie pal przy mnie, proszę”, w szkołach gimnazjalnych „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.