Wampiriada po raz trzeci

Wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka, to jedna z fundamentalnych zasad jaką w swoim życiu powinni się kierować ludzie.

Jedną z form mających wpływ na rozwijanie humanitarnych i moralnych postaw młodych ludzi jest niewątpliwie honorowe krwiodawstwo.reklama
     
reklama


Już po raz 3 w ZS nr 2 RCKU w Pyrzycach została zorganizowana Wamipirada. Pełnoletni uczniowie naszej szkoły chętnie oddawali krew w szczytnym celu. Zespół Wojskowej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina profesjonalnie dokonało poboru. Pozyskaliśmy 13 litrów 950 ml krwi. Ostatecznie 31 młodych osób stało się honorowymi dawcami krwi. Wszyscy byli dzielni i z uśmiechem podeszli do zadania. Opiekę nad uczniami sprawowała szkolna pielęgniarka Monika Ćwiklińska.

Wampiriadę zorganizowały Beata Pawłowska i Justyna Migdalska.

zdjęcia: www.rcku.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.