Podsumowanie pracy Pyrzyckiej Policji

16 stycznia 2012r w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach odbyła się uroczysta odprawa podsumowująca pracę policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach w 2011 roku.


W odprawie udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, nadinsp. Wojciech Olbryś, Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin powiatu pyrzyckiego, Przewodnicząca pyrzyckiego wydziału Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, Prokurator Rejonowy w Pyrzycach, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz zaproszeni goście.

W czasie odprawy Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach mł. insp. Piotr Ostrowski omówił wyniki pracy poszczególnych pionów komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu. Omówiono też planowane działania i przedsięwzięcia na rok 2012, których celem będzie w maksymalnym stopniu ograniczenie zagrożeń związanych z przestępczością oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u mieszkańców powiatu pyrzyckiego.reklama
     
reklama


W trakcie odprawy Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Wojciech Olbryś wręczył dzielnicowemu KPP w Pyrzycach, asp. Andrzejowi Piwowarczykowi odznaczenie za długoletnią, bo już 25 letnią służbę w Policji.
W swoich przemówieniach Starostw Pyrzycki, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin pozytywnie oceniali starania pyrzyckich policjantów w zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom oraz współpracę Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach z władzami samorządowymi wyrażając jednocześnie nadzieję na dalszą, pełną sukcesów współpracę w zakresie bezpieczeństwa.
Odprawę zakończył nadinsp. Wojciech Olbryś, który również pozytywnie ocenił pracę pyrzyckich policjantów oraz osiągnięte przez nich wyniki w roku 2011.

mł. asp. Daniel Skrzypczak
KPP Pyrzyce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.