Kategoria wpisow: Sesja RM

Wraca temat podwyżki cen za wywóz śmieci!

          Na grudniowej  sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach (04.12) radni ponownie będą rozpatrywali projekt uchwały wprowadzający podwyżkę opłat za śmieci! W październiku podwyżki odrzucili. Jak będzie tym razem?

Nadzwyczajna sesja RM: Ponad 100 tys. zł dla Żabowa

          Na poniedziałek (09.09) zaplanowana jest nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach zwołana na wniosek burmistrz Pyrzyc. Jej tematem będą zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce.

„Żółta kartka” – Burmistrz Pyrzyc bez wotum zaufania!

        Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska nie zyskała uznania większości pyrzyckich radnych za całokształt swojej działalności. Wotum zaufania udzieliło jej sześcioro radnych, tyle samo było przeciw. Trzech radnych wstrzymało się od głosu.

Opozycyjni radni rozpoczęli bój o przejrzystość finansów publicznych w Gminie Pyrzyce

          Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach radni Jerzy Wroński, Mirosław Wyrodek i Wojciech Łubiarz próbowali wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Pyrzyc dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów. Krótko mówiąc radni chcieli aby każdy mieszkaniec naszej gminy mógł mieć swobodny dostęp do wszystkich umów zawieranych przez Burmistrz Pyrzyc. Żeby każdy mógł się dowiedzieć z kim są podpisywane, na jakie kwoty, czego dotyczą, na jakiej zasadzie zostały zawarte itd.

Sesja Rady Miejskiej czy „Dzień Świstaka”?

         W porządku obrad majowej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach (RM) ponownie znajduje się projekt uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Usług Transportowych w Pyrzycach (ZUT). Pomysł burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej w kwietniu odrzuciła większość radnych. Dlaczego więc ponownie trafił pod obrady? Czy radni po miesiącu ot tak mogli zmienili zdanie? Czy mogą głosować w tej samej sprawie raz „przeciw”, raz „za”?

Próba likwidacji ZUT zakończona fiaskiem

        Z dniem 31 sierpnia br. Zakład Usług Transportowych w Pyrzycach (ZUT) miał zostać zlikwidowany. O przyjecie stosownej uchwały zwróciła się do Rady Miejskiej w Pyrzycach burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska. Jej zamiary nie zyskały jednak poparcia większości radnych i projekt upadł.

Nie chcą nowej dyrektorki szkoły w Mielęcinie

          Rodzice i przyjaciele Szkoły Podstawowej w Mielęcinie napisali petycję do burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej z prośbą o nierozpisywanie nowego konkursu na dyrektora ich szkoły, lecz przedłużenie umowy z dotychczasową dyrektorką Beatą Kurowską.

Prosto z sesji Rady Miejskiej

         Kolejna, VI już sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach. W porządku obrad czytamy o konieczności dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015, zmianie wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach , ponadto o programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Sporo tematów poruszanych jest również po przerwie, ale zainteresowanie mieszkańców i przedstawicieli mediów niewielkie.

Bo się nie opłacało! Parkowanie przy Urzędzie Miejskim będzie bezpłatne.

         „Wszystkie ręce w górę. Nie daj życiu się z Nami napij się. Olej smutki, żale i baw się doskonale.” Tymi słowami piosenki zespołu After Party można by było śmiało rozpocząć obrady V Sesji Rady Miejskiej w Pyrzyzcach. Cały jej przebieg odbył się w jednym rytmie. Ręce radnych jednogłośnie zawsze „za” przy głosowaniu w sprawie wszystkich uchwał szły w górę. Jak zgrana drużyna. Piętnastoosobowa koalicja.

Słomiane ciepło tańsze o 15% niż gazowe. Dla mieszkańców też?

        Zielone światło dla elektrociepłowni! Biogazownia stop!

       Radni nie byli do końca przekonani do uchwały o przyjęciu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy, a zmiana dotyczyła rozbudowy systemu ciepłowniczego, wykorzystującego biomasę, do celów produkcji energii elektrycznej i ciepła. Od początku w projekcie Geotermii, rolę źródła grzewczego pełni gaz, który nie jest tanim paliwem. W roku 2014, cieplejszym niż inne lata, to jednak źródła geotermalne wiodły prym w produkcji energii, aż w 60%.