Kategoria wpisow: Gmina Przelewice

Przejęcie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach

Kwestia przejęcia kompleksu pałacowo-folwarcznego w Przelewicach przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego była tematem spotkania marszałka Olgierda Geblewicza i wicemarszałka Olgierda Kustosza z wójtem oraz radnymi gminy Przelewice. Doszło do niego 30 lipca br. Gmina od dłuższego czasu sygnalizowała problemy finansowe z utrzymaniem obiektu, dlatego Zarząd Województwa, doceniając jego szczególne walory, zdecydował się na przedstawienie oferty współpracy.

Jubileusz 70 lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie

           70 lat temu, w powojennym Żukowie, szukano nauczyciela, aby móc otworzyć szkołę i dać dzieciom edukację, której pozbawiła ich wojna. Udało się. Początkowo był to jeden oddział z jednym nauczycielem i garstką uczniów.

          Po 70 latach mamy okazały budynek, kilkunastu nauczycieli, od września ponad 100 uczniów, kolorowe podręczniki, komputery… ale to wciąż ta sama, wiejska szkoła, położona nad malowniczym jeziorem.

Są pieniądze na infrastrukturę sportową i zabytki

          W dniu 22 czerwca br. w Pyrzycach podpisane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego umowy z Gminami Lipiany i Przelewice oraz z Powiatem Pyrzyckim na dotacje na rozwój infrastruktury sportowej a także z parafiami w Brzesku, Starym Przylepie i Rosinach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Pomorza Zachodniego. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Jarosław Rzepa. Obecny był także Olgierd Kustosz – radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego.

Przelewickie Dni Folwarku 2017

        27 maja 2017 r. na folwarku przy Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach odbyły się jubileuszowe 10. „Przelewickie Dni Folwarku”. Impreza przy pięknej i słonecznej pogodzie cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Organizatorzy wraz z zespołem zaangażowanych osób, organizacji, a także rad sołeckich stanęli na wysokości zadania i przygotowali ciekawy program artystyczny oraz różnorodne atrakcje, zapewniając wszystkim wiele niezapomnianych wrażeń.

W Przelewicach powstanie niepubliczna podstawówka

              W marcu br. odbyło się walne zebranie nowo tworzonego stowarzyszenia „Przelewice dla Przyszłości”, którego celem jest utworzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przelewicach w budynku obecnego gimnazjum. Będzie to jedyna niepubliczna szkoła podstawowa działająca na terenie naszej gminy, a zarazem może stać się alternatywą dla szkół publicznych. Prezesem Stowarzyszenia wybrana została Renata Kozicka, która obecnie pełni funkcję dyrektora Gimnazjum im. OZP, a w skład zarządu weszli: Agnieszka Wilczak – wiceprezes, Małgorzata Klukowska – skarbnik, Edyta Kobus – sekretarz i Łukasz Mularczyk – członek Zarządu.

Koncert Charytatywny dla Kasi

          W niedzielne popołudnie, 12 lutego 2017 r., w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach odbył się koncert charytatywny pn. „Pomóżmy Kasi powrócić do zdrowia”. Imprezę zorganizowano z inicjatywy Komitetu Społecznego „Pomoc dla Kasi” i Wójta Gminy Przelewice, przy udziale pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach.

Szkoły w Jesionowie i Żukowie do likwidacji!

        Rada Gminy Przelewice zdecydowała o przyszłości, a własściwie o braku przyszłości dla dwóch najmniejszych szkół w gminie Przelewice. Za likwidacją szkół podstawowych w Jesionowie i Żukowie zagłosowało siedmiu radnych: Smyka Jarosław, Halarewicz Lech Ryszard, Hes Grażyna Ewa, Janasik Damian, Margiel Krzysztof, Nawój Henryk oraz Pender Waldemar.

Mieszkańcy Jesionowa sprzeciwiają się likwidacji szkoły

         Co najmniej 185 osób podpisało się pod petycją wyrażającą zdecydowany sprzeciw wobec koncepcji likwidacji szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie. Nie dopuszczają do sobie myśli, że po likwidacji w ich miejscowości ośrodka zdrowia i świetlicy wiejskiej teraz mieliby by też stracić szkołę.

Dzień Dziecka w Przelewicach

         01 czerwca br. na sali sportowej przy Gimnazjum im. OZP w Przelewicach odbył się Dzień Dziecka, gdzie nasze dzieci z terenu gminy wzięły udział w imprezie, którą prowadzili Anna Roman i Daniel Nowacki z Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach przy wsparciu pracowników z Urzędu Gminy i Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali nauczyciele, strażacy z OSP Przelewice i policjanci z Komisariatu Policji w Lipianach. Wszystkim dzieciom zapewniono bezpłatny transport.

Marcin Niedziela laureatem Nagrody im. Andrzeja Kozickiego

          31 marca 2016 r. wręczono po raz pierwszy Nagrodę im. Andrzeja Kozickiego. Idea tej nagrody zrodziła się wśród członków Przelewickiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wyrównajmy Szanse”. Andrzej Kozicki dał się poznać jako wspaniały, pełen pasji i zaangażowania społecznik. Z jego inicjatywy w 2005 r. doszło do utworzenia w/w Stowarzyszenia, w którym przez 4 kadencje pełnił funkcję prezesa zarządu. Był organizatorem i współorganizatorem licznych konkursów, turniejów, uroczystości, wycieczek, projektów, warsztatów fotograficznych oraz różnego rodzaju imprez nie tylko szkolnych, ale i środowiskowych. Współpracował z wieloma instytucjami i organizacjami.