Kategoria wpisow: INFORMACJE Z PYRZYCKIEGO RATUSZA

Zakończone inwestycje w Pyrzycach

          W dniu 04.11.2015r. zakończyły się prace nad zadaniem: ” Przebudowa parkingu wraz z utwardzeniem części działki nr 160/1 obręb 8 m. Pyrzyce”. W ramach zadania przy ulicy Kilińskiego wykonano 10 miejsc parkingowych i utwardzono część działki – 85 m2 . Wykonawcą prac, który został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego była firma: Usługi Sprzętem Budowlanym, Usługi Transportowe KSEL JAN ul. Warszawska 4, 74-200 Pyrzyce. Wartość zadania wynosiła 64 800,00 zł brutto.

Olech będzie doradzał w sprawach obszarów wiejskich

        17 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie odbyło się drugie posiedzenie Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego, na które został zaproszony m.in. Burmistrz Pyrzyc Jerzy Marek Olech. Podczas spotkania Grupy Roboczej – organu opiniodawczo-doradczego w zakresie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego przedstawione zostały informacje na temat bieżących działań przez Sekretariat Regionalny KSOW oraz projekt zmian w Planie działania KSOW na lata 2012 – 2013.

Prace przy budowie świetlicy w Giżynie

W październiku rozpoczęły się prace przy budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Giżyn. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe S.J. SANIT z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim.

PORZĄDEK OBRAD XXX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

PORZĄDEK OBRAD
XXX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 29 listopada 2012r. (czwartek) – godz. 14:00,
sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

KONSULTACJE W SPRAWIE LOKALIZACJI FARM WIATROWYCH

        W dniu 05 grudnia 2012 r. (środa) o godz. 16:00 w sali wiejskiej w Nowielinie (dla mieszkańców sołectw: Nowielin, Mielęcin, Krzemlin i miasta Pyrzyce) oraz o godz. 18:00 w sali wiejskiej w Brzesku (dla mieszkańców sołectw: Obromino, Pstrowice, Letnin, Brzesko, Mechowo i miasta Pyrzyce) odbędą się spotkania informacyjne związane z planowanym rozwojem energetyki wiatrowej w Gminie Pyrzyce. Przedmiotem spotkania będzie zapoznanie mieszkańców z wyznaczonymi obszarami pod lokalizację farm wiatrowych oraz liczbą planowanych wiatraków.

XII Dzień Papieski w Pyrzycach

        16 października 2012 roku minęła 34 rocznica wyboru arcybiskupa krakowskiego kardynała Karola Wojtyły na papieża, który przyjął imię Jan Paweł  II. Z tej okazji 14 października w kościele p.w. NMP Bolesnej w Pyrzycach po mszy św., którą prowadził ksiądz dziekan Leszek Konieczny odbył się koncert, przygotowany przez nauczycieli i uczniów Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej.

Uroczysta inauguracja „Roku Wiary” w Pyrzycach

        11 października w Pyrzycach rozpoczęto „Rok Wiary”. W tym dniu w kościele pw. Wniebowzięcia NMP odprawiona została uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem metropolity szczecińsko-kamieńskiego abpa Andrzeja Dzięgi, którą poprzedzono konferencją naukową poświęconą osobie kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski i założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

I Regionalny Kongres Kobiet z Obszarów Wiejskich w Pyrzycach

         6 października w sali widowiskowo – kinowej Pyrzyckiego Domu Kultury odbył się I Regionalny Kongres Kobiet z Obszarów Wiejskich, podczas którego organizatorzy przygotowali wykłady, debaty, dyskusje oraz warsztaty (m.in. na temat zarządzania finansami, wykorzystywania swoich umiejętności i mocnych stron) oraz porady prawne.

Europejski Dzień bez Samochodu

        W dniach 16-22 września br. Obchodzono Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Europejski Dzień bez Samochodu pod hasłem ,,ZOSTAŃ EKOJEŹDŹEM’’.

OSP Żabów najsprawniejszą drużyną zawodów pożarniczych w Pyrzycach

        W słoneczny sobotni poranek siedem drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pyrzyce uczestniczyło w Międzygminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych na stadionie Miejskim w Pyrzycach. Oficjalnie zawody otworzył Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego OSP Jerzy Marek Olech.