Kategoria wpisow: Straż Miejska

SPRZĄTAŁ I … BRUDZIŁ!

gl

           W dniu 01 marca 2017 r. w godzinach porannych funkcjonariusze Straży Miejskiej w Pyrzycach patrolując ul. Kościuszki zauważyli stojący na poboczu drogi samochód jednej z firm zajmujących się sprzątaniem m.in. ulic i chodników w naszym mieście. Była to popularna „zamiatarka” czyli auto sprzątające różnego rodzaju odpady nagromadzone głównie przy krawężnikach dróg.

UWAGA NA DZIKI W PYRZYCACH!!!

gl2

        KOMUNIKAT !!!

       W związku z faktem, iż w ostatnich dniach na terenie miasta Pyrzyce pojawiły się dziki prosi się mieszkańców o zachowanie bezpieczeństwa i spokoju oraz nie dokarmianie dzikich zwierząt.

Zmiany organizacji ruchu na ul. Lipiańskiej i Mickiewicza

gl

         W związku z niedawno zakończonym przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich remontem odcinka ul. Lipiańskiej w Pyrzycach – wlot do miasta od strony Gorzowa – Straż Miejska informuje o zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Lipiańskiej z ul. Młodych Techników.

SPALANIE ODPADÓW W PIECACH TO WYKROCZENIE!!!

logo miejska

          To, czym się pali w domowym piecu, nie jest wbrew pozorom prywatną sprawą właściciela lokalu. Od jego rozsądku, wiedzy i swoistej dyscypliny zależy jakość powietrza i czystość w okolicy. Domowy piec to nie spalarnia śmieci – nie powinno trafiać do niego nic poza paliwem określonym przez producenta w warunkach jego użytkowania. W paleniskach domowych powinniśmy spalać wyłącznie te paliwa, dla których zostały one zaprojektowane.

WYPALANIE ODPADÓW ZABRONIONE !!!

logo miejska

           Straż Miejska w Pyrzycach w związku z nasilającymi się w ostatnim okresie przypadkami spalania różnego rodzaju odpadów, szczególnie na terenach ogrodów działkowych, przypomina, iż w obowiązującym stanie prawnym wypalanie jakichkolwiek odpadów, w tym odpadów podlegających biodegradacji poza przeznaczonymi do tego celu spalarniami jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny ( art. 191 Ustawy o odpadach).

Nie zapomnij o obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń z chodnika.

logo miejska

          Straż Miejska w Pyrzycach przypomina o obowiązku właścicieli posesji dotyczącym sprzątania przyległych do nieruchomości chodników. Obowiązek ten spoczywa również na zarządcach wspólnot.

Kto powinien sprzątać chodnik?
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje właścicieli nieruchomości do sprzątania chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, czyli poza ich posesją. Nie zawsze jednak właściciele poprawnie interpretują, kiedy do tego są zobowiązani, w jakim zakresie mają wykonać ten obowiązek, kiedy są zwolnieni z tego obowiązku oraz jakie mogą być konsekwencje jego niedopełnienia

Odśnieżanie chodników i inne zimowe obowiązki

160112

        Zarządcy dróg, właściciele posesji lub lokali, wspólnoty mieszkaniowe – to na nich spoczywa obowiązek sprzątania dróg i chodników z zalegającego śniegu, lodu a także usuwania z dachów i balkonów zwisających sopli i nawisów śnieżnych.

Każda informacja może uratować życie

logo miejska

            Zaspokojenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych i pomoc w przetrwaniu zimy, lokalizowanie miejsc pobytu osób bezdomnych, reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, przekazywanie informacji o ofercie pomocowej, przewóz osób bezdomnych – te działania pyrzyccy strażnicy miejscy podejmują jak co roku w ramach pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym.

ŚCIEŻKA ROWEROWA – tylko dla rowerzystów!

logo miejska

         Straż Miejska w Pyrzycach informuje, że otwarta w ubiegłym roku ścieżka rowerowa jest kontrolowana poprzez strażników miejskich, który dbają o porządek i bezpieczeństwo osób korzystających z niej. Niestety nie wszystkie osoby korzystające ze ścieżki rowerowej użytkują ją w sposób właściwy.

Nielegalne ścieki w Mielęcinie

logo miejska

         W ostatnim czasie Straż Miejska w Pyrzycach otrzymywała zgłoszenia od mieszkańców Mielęcina, iż z miejscowości tej wywożone są i wylewane na pobliskie nieużytki nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych. 27 lipca 2015 r. w kilku ze wskazanych miejsc zrzutu ścieków zostały zainstalowane kamery leśne będące na wyposażeniu Straży Miejskiej.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (14)