Kategoria wpisow: Gmina Przelewice

SZLACHETNA PACZKA – zapraszamy do współpracy!

sz

          W tym roku po raz pierwszy w Gminie Przelewice ruszyła ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka. Nasi wolontariusze poszukują darczyńców dla rodzin w potrzebie nie tylko z naszej gminy, ale i z okolic.

SZLACHETNA PACZKA  jest projektem, w którym Darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie.  Projekt ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. Tylko w 2014 r. Paczka połączyła niemal 1 000 000 Polaków!

„Przelewickie spotkania z kulturą”

gl

        Już w sobotę 27 września o godz. 17:00 w Pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach odbędzie się pierwszy koncert dla mieszkańców Gminy Przelewice, zorganizowany w ramach projektu „Przelewickie spotkania z kulturą”.

Przelewickie Dni Folwarku

obrazek

       Przelewickie Dni Folwarku, organizowane przez Gminę Przelewice- już po raz ósmy, wpisują się jako stała impreza, na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Znakomita okazja do promocji, nie tylko walorów bogatej Ziemi Przelewickiej, wyjątkowej atmosfery ogrodu dendrologicznego, ale i regionalnych produktów, których można było skosztować przez cały sobotni dzień 25 kwietnia.

Mieczysław Mularczyk złożył ślubowanie

gl

            8 grudnia 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury  w Przelewicach odbyła się II Sesja Rady Gminy Przelewice.  Głównym jej celem było złożenia ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Przelewice Mieczysława Mularczyka. W uroczystej Sesji udział wzięli zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, instytucji, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Przelewicach oraz Mieszkańcy Gminy Przelewice.

Przez 9 miesięcy „urodziły się” tylko pytania …

gl

        PRZELEWICE

       Po 9 miesiącach od pierwszego „przeciwnorkowego” alarmu w Przelewicach odbyło się w dniu 11 kwietnia spotkanie w Gminnym Domu Kultury podsumowujące ten okres a zarazem mające nakreślić przyszłe działania.

Opłatek na „barykadach”

gl

        W najczarniejszych przypuszczeniach  chyba nikt z nas nie myślał, że mieszkańcy Przelewic będą się łamać opłatkiem na posterunkach broniąc się przed norkami amerykańskimi. Wszelkie „przepowiednie” tego rodzaju traktowaliśmy jak czarny dowcip, a jednak!

DEKLARACJA PRZELEWICKA – podpisz i Ty!

gl

         11 grudnia br. w sali Pałacu w Ogrodzie Dendrologicznym odbyła się konferencja „Razem w obronie Naszej Małej Ojczyzny”. Dyskusja dotyczyła nie tylko tego jak się obronić przed niechcianą hodowlą norek, lecz również dotyczyła fenomenu samoorganizacji Przelewiczan w proteście przeciw agresywnemu inwestorowi.

Ile drzew wycięto w Kosinie?

gl

        Radny Damian Janasik doliczył się, że w Kosinie, za cmentarzem, zostało wyciętych dwa razy więcej drzew niż to wynikało z pozwolenia. Oczekuje teraz, że wójt Marek Kibała zajmie się tym tematem i nałoży odpowiednie kary, tak jak to miało miejsce w przypadku wycięcia drzew przez Duńczyka.

Powiało nadzieją?

norkisejmik

        17 września Radni Sejmiku Województwa jednogłośnie przyjęli uchwałę o przyjęciu stanowiska odnośnie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych i inwazyjnych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej.

Norka amerykańska – gatunek obcy!

norkagl

        Na najbliższym planowanym posiedzeniu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do porządku obrad ma zostać wprowadzony projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (14)