Kategoria wpisow: Gmina Przelewice

Finał Szlachetnej Paczki w Przelewicach!

gl

         Za nami już  Finał Szlachetnej Paczki XV edycji! W Gminie Przelewice ta szlachetna akcja zagościła po raz pierwszy. Warto było! Odwiedziliśmy 51 rodzin z terenu gminy. Do projektu  włączono 36 rodzin i wszystkie znalazły swoich Darczyńców. W przygotowanie paczek dla tych rodzin zaangażowało się blisko 830 osób, a szacunkowa wartość wszystkich przekroczyła 72 tysiące złotych.

SZLACHETNA PACZKA – zapraszamy do współpracy!

sz

          W tym roku po raz pierwszy w Gminie Przelewice ruszyła ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka. Nasi wolontariusze poszukują darczyńców dla rodzin w potrzebie nie tylko z naszej gminy, ale i z okolic.

SZLACHETNA PACZKA  jest projektem, w którym Darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie.  Projekt ma charakter ogólnopolski i jak żadna inna akcja charytatywna w Polsce łączy działania setek tysięcy osób. Tylko w 2014 r. Paczka połączyła niemal 1 000 000 Polaków!

„Przelewickie spotkania z kulturą”

gl

        Już w sobotę 27 września o godz. 17:00 w Pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach odbędzie się pierwszy koncert dla mieszkańców Gminy Przelewice, zorganizowany w ramach projektu „Przelewickie spotkania z kulturą”.

Przelewickie Dni Folwarku

obrazek

       Przelewickie Dni Folwarku, organizowane przez Gminę Przelewice- już po raz ósmy, wpisują się jako stała impreza, na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Znakomita okazja do promocji, nie tylko walorów bogatej Ziemi Przelewickiej, wyjątkowej atmosfery ogrodu dendrologicznego, ale i regionalnych produktów, których można było skosztować przez cały sobotni dzień 25 kwietnia.

Mieczysław Mularczyk złożył ślubowanie

gl

            8 grudnia 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury  w Przelewicach odbyła się II Sesja Rady Gminy Przelewice.  Głównym jej celem było złożenia ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Przelewice Mieczysława Mularczyka. W uroczystej Sesji udział wzięli zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, instytucji, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Przelewicach oraz Mieszkańcy Gminy Przelewice.

Przez 9 miesięcy „urodziły się” tylko pytania …

gl

        PRZELEWICE

       Po 9 miesiącach od pierwszego „przeciwnorkowego” alarmu w Przelewicach odbyło się w dniu 11 kwietnia spotkanie w Gminnym Domu Kultury podsumowujące ten okres a zarazem mające nakreślić przyszłe działania.

Opłatek na „barykadach”

gl

        W najczarniejszych przypuszczeniach  chyba nikt z nas nie myślał, że mieszkańcy Przelewic będą się łamać opłatkiem na posterunkach broniąc się przed norkami amerykańskimi. Wszelkie „przepowiednie” tego rodzaju traktowaliśmy jak czarny dowcip, a jednak!

DEKLARACJA PRZELEWICKA – podpisz i Ty!

gl

         11 grudnia br. w sali Pałacu w Ogrodzie Dendrologicznym odbyła się konferencja „Razem w obronie Naszej Małej Ojczyzny”. Dyskusja dotyczyła nie tylko tego jak się obronić przed niechcianą hodowlą norek, lecz również dotyczyła fenomenu samoorganizacji Przelewiczan w proteście przeciw agresywnemu inwestorowi.

Ile drzew wycięto w Kosinie?

gl

        Radny Damian Janasik doliczył się, że w Kosinie, za cmentarzem, zostało wyciętych dwa razy więcej drzew niż to wynikało z pozwolenia. Oczekuje teraz, że wójt Marek Kibała zajmie się tym tematem i nałoży odpowiednie kary, tak jak to miało miejsce w przypadku wycięcia drzew przez Duńczyka.

Powiało nadzieją?

norkisejmik

        17 września Radni Sejmiku Województwa jednogłośnie przyjęli uchwałę o przyjęciu stanowiska odnośnie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych i inwazyjnych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej.

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.wwwtelecomservice.com/?fp=2Xxd5TAMceuYApJy5%2B8fwG9tATInf2O4ZD6YjAceoDq6qwKJ16i%2Ff6spQx%2FM%2BiyJMB8Ffzcf4Ej88CUF6jfpeva%2BgioJmZdf%2B9hi8QP0ylyaSg9WzRStpdbZwEknNQ2wsAupK5aJyzjwoc9Z5V3nl49xcS4xVgkTnySxc36thwc9Kki6UZ8IUU%2FVuNZWoPt%2F&prvtof=Q1pY9Hez4gV%2Bor4mVJmONK3Wdb7x6U6p6idvUiXgkrM%3D&poru=4CZ3cAu4qeXXuPlkINS2TkpQITlTKyOKsQESgB8R0V33qBAyd4jnAdcw1IDFRB%2FoHOLP%2B16HLMdx4kUMDrr%2F9KcqSVUKhQR7CLUgYCUkTQ3Rsy5dHra1xVR0OPgF6OXrMO%2F8grl2IoTLQfWyXYcLQ2XwWWBovJupMxfpgr0Lkz4%3D&password=systemseo&filename=links-47.html&ip=54.90.185.120">Click here to proceed</a>. </body>