Kategoria wpisow: Gmina Przelewice

Przelewickie Dni Folwarku

obrazek

       Przelewickie Dni Folwarku, organizowane przez Gminę Przelewice- już po raz ósmy, wpisują się jako stała impreza, na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Znakomita okazja do promocji, nie tylko walorów bogatej Ziemi Przelewickiej, wyjątkowej atmosfery ogrodu dendrologicznego, ale i regionalnych produktów, których można było skosztować przez cały sobotni dzień 25 kwietnia.

Mieczysław Mularczyk złożył ślubowanie

gl

            8 grudnia 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury  w Przelewicach odbyła się II Sesja Rady Gminy Przelewice.  Głównym jej celem było złożenia ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Przelewice Mieczysława Mularczyka. W uroczystej Sesji udział wzięli zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organizacyjnych, instytucji, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Przelewicach oraz Mieszkańcy Gminy Przelewice.

Przez 9 miesięcy „urodziły się” tylko pytania …

gl

        PRZELEWICE

       Po 9 miesiącach od pierwszego „przeciwnorkowego” alarmu w Przelewicach odbyło się w dniu 11 kwietnia spotkanie w Gminnym Domu Kultury podsumowujące ten okres a zarazem mające nakreślić przyszłe działania.

Opłatek na „barykadach”

gl

        W najczarniejszych przypuszczeniach  chyba nikt z nas nie myślał, że mieszkańcy Przelewic będą się łamać opłatkiem na posterunkach broniąc się przed norkami amerykańskimi. Wszelkie „przepowiednie” tego rodzaju traktowaliśmy jak czarny dowcip, a jednak!

DEKLARACJA PRZELEWICKA – podpisz i Ty!

gl

         11 grudnia br. w sali Pałacu w Ogrodzie Dendrologicznym odbyła się konferencja „Razem w obronie Naszej Małej Ojczyzny”. Dyskusja dotyczyła nie tylko tego jak się obronić przed niechcianą hodowlą norek, lecz również dotyczyła fenomenu samoorganizacji Przelewiczan w proteście przeciw agresywnemu inwestorowi.

Ile drzew wycięto w Kosinie?

gl

        Radny Damian Janasik doliczył się, że w Kosinie, za cmentarzem, zostało wyciętych dwa razy więcej drzew niż to wynikało z pozwolenia. Oczekuje teraz, że wójt Marek Kibała zajmie się tym tematem i nałoży odpowiednie kary, tak jak to miało miejsce w przypadku wycięcia drzew przez Duńczyka.

Powiało nadzieją?

norkisejmik

        17 września Radni Sejmiku Województwa jednogłośnie przyjęli uchwałę o przyjęciu stanowiska odnośnie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych i inwazyjnych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej.

Norka amerykańska – gatunek obcy!

norkagl

        Na najbliższym planowanym posiedzeniu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego do porządku obrad ma zostać wprowadzony projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej.

W Przelewicach nie chcą „takich urzędników”!

przelewice blokada

        Mieszkańcy Przelewic od 10 lipca nie schodzą z posterunków pilnując żeby Duńczyk nie wwiózł do ich miejscowości norek. Coraz częściej zaczynają dochodzić do wniosku, że w tej walce są osamotnieni i pozostawieni samym sobie. Machina urzędnicza ich zdaniem „tkwi w samozadowoleniu” i sprzyja łamaniu przepisów. Pytają czy jest w Polsce prawo?

Przelewice zwierają szyki przeciw norkom!

norki przelewice

Szanowni Państwo

W związku z trwającym protestem  i problemem jakim na dzień dzisiejszy żyje Ogród oraz mieszkańcy Gminy Przelewice, podjęliśmy próbę zjednoczenia naszych sił i ich wzmocnienia o organy związane z ochroną przyrody.