Włośnica! PIW informuje!

        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach informuje, że od maja 2013 na terenie powiatu pyrzyckiego stwierdzono w trzech gospodarstwach wystapienie włośnicy u sześciu świń. Włośnicę stwierdzono w miejscowości Jesionowo, dwukrotnie w maju i październiku oraz w miejscowościach Kłeby i Nowy Przylep.

       W związku z powyższym należy w sposób zwyczajowo przyjęty, powyższą informacje rozpropagować w wśród mieszkańców gminy i hodowców trzody aby przeprowadzali regularne akcje deratyzacyjne i badali wszystkie przeznaczone do spożycia sztuki trzody chlewnej w kierunku włośnicy! Włośnica jest dla ludzi ciężką chorobą pasożytniczą. Zarazić można się jedynie jedząc nie badane, zainfekowane larwami włośnia mięso.reklama
     


       Jednocześnie informuje, ze w przypadku dokonywania uboju zwierząt w gospodarstwie w celu produkcji mięsa na użytek własny należy:
– na co najmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju świń, cieląt do 6 miesiąca życia, owiec, kóz fakt ten zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pyrzycach (tel. 91 570 44 24) w formie pisemnej bądź ustnej,
– w przypadku uboju cieląt do 6-go miesiąca życia, owiec, kóz  fakt ten należy zgłaszać pisemnie wraz z oświadczeniem o zagospodarowaniu materiału szczególnego ryzyka na własny koszt .
– uboju może dokonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje,
– mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso dzików odstrzelonych, obowiązkowo poddaje się badaniu na obecność włośni,
– mięso pozyskane na użytek własny nie może zostać wprowadzone do obrotu,

         Punkt przyjęcia prób mięsa do badania w kierunku włośnicy znajduje się przy terenowej pracowni diagnostyki włośnicy w Kłodzinie 65, 74-210 Przelewice. Próby przyjmowane są w poniedziałki i czwartki w godzinach 9:00-10:00. W pozostałe dni informacje o badaniu mięsa udziela lek. wet. Artur Konieczny pod numerem telefonu 692296817.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.