PLANUJEMY ZADANIA NA FERIE

          Wciąż trwają spotkania z uczniami w szkołach podstawowych przygotowujące ich do bezpiecznego spędzania wolnego czasu w trakcie ferii zimowych. Dla nich jest to okres wypoczynku i relaksu, a dla służb dbających o bezpieczeństwo, czas wzmożonego wysiłku, uwagi i przede wszystkim pracy, aby ferie przebiegły w jak najspokojniej i bezpiecznie. Lecz aby tak było wszelkie wspólne działania należy dokładnie zaplanować i skoordynować.

Właśnie taki był cel zorganizowanego z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach w dniu 23 stycznia 2013r. o godz. 10,00 w budynku Komendy Policji spotkania koordynacyjnego służb policyjnych, poza policyjnych oraz przedstawicieli lokalnych samorządów pod hasłem „Bezpieczne Ferie Zimowe 2013r”. Spotkanie poprowadził I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach podinsp. Grzegorz Śrek. Oprócz policjantów, w spotkaniu udział wzięli:

 1. mł. bryg. Artur Winiarski – Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Pyrzycach;
 2. Beata Kwiecień – Starostwo Pyrzyckie,
 3. Jerzy Wroński – Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Pyrzyce,
 4. Klaudia Szczepkowska – Wiejski Dom Kultury w Kozielicach,
 5. Ferdynand Faliszek – Urząd Gminy Bielice,
 6. Marek Firaza – KW PSR w Szczecinie,
 7. Robert Winnicki – Straż Leśna Nadleśnictwa Myślibórz
 8. Robert Ziemichód – Straż Leśna Nadleśnictwa Myślibórz
 9. Michał Maduzia – Urząd Miejski w Pyrzycach
 10. Wojciech Siatczyński – Polski Związek Wędkarski
 11. Natalia Krupińska – Urząd Miejski w Lipianach
 12. Artur Chromy – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach
 13. Monika Jóźwiak – Świetlica Wiejska w Starym Chrapowie
 14. Jolanta Kuzura – Świetlica Wiejska w Bielicach
 15. Iwona Kochel – Świetlica Wiejska w Chabowie

          W trakcie dyskusji omówiono zagrożenia jakich należy się spodziewać w czasie ferii. Okazało się, że każdy z uczestników wskazywał na różne problemy i spodziewane niebezpieczeństwa czyhające zwłaszcza na nieletnich w czasie zimowego wypoczynku. Uwagę zwrócono przede wszystkim na:
– konieczność inspirowania spotkań z młodzieżą, których tematem będą zagadnienia prewencji kryminalnej i bezpiecznych zachowań.
– zagrożenia w miejscu zamieszkania, które mogą dotyczyć dzieci pozostawionych bez nadzoru,
– niebezpieczeństwo zaczadzenia tlenkiem węgla w przypadkach wadliwej instalacji grzewczej,
– ryzyko pożaru przy używaniu niesprawnych urządzeń grzewczych,
– zagrożenia związane z wędkowaniem na zamarzniętych zbiornikach wodnych,
– kontrole rejonów zamarzniętych zbiorników wodnych pod kątem nieletnich pozostających bez opieki

          Analizując szczegółowo powyższe zagadnienia każdy z przedstawicieli przedstawił propozycje rozwiązań, zwłaszcza przy udziale innych podmiotów w ramach łączonych patroli. Wypracowano kierunki działania i komunikacji pomiędzy służbami i przedstawicielami administracji samorządowej.

          Nie zabrakło też pomysłów na uatrakcyjnienie dzieciom spędzanego w ferie czasu. Ciekawy wydaje się pomysł organizacji sztucznych lodowisk przy szkołach, aby dzieci nie musiały szukać wrażeń związanych z jazdą na łyżwach na otwartych zbiornikach wodnych. Swoją pomoc w organizacji takich lodowisk zaoferowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Pozostaje mieć jedynie nadzieję, że dopisze pogoda.

          Na czas ferii zaplanowano wspólne działania Policji oraz Straży Międzygminnej i Straży Pożarnej w rejonach zabudowanych, w obiektach użyteczności publicznej, świetlicach i halach pod kątem między innymi instalacji grzewczych i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Będzie również wdrożona współpraca leśniczych w zakresie kontroli drzewostanów, terenów niezabudowanych. Organizowanie zespołów złożonych z Policji i Straży Pożarnej celem przeprowadzania prelekcji na temat bezpiecznego spędzania ferii w świetlicach środowiskowych i ośrodkach organizujących dzieciom różne formy wypoczynku. Policjanci patrolować też będą ze zwiększoną częstotliwością tereny wiejskie, gdzie w okresie zimowym często organizowane są kuligi. Lecz nawet dorośli ich uczestnicy nie zawsze zachowują podstawowe zasady bezpieczeństwa.

          Jak już informowaliśmy, w trakcie ferii wzmożone będą policyjne kontrole poruszających się po drogach autokarów wiozących dzieci na zimowy wypoczynek. Niezależnie od tych kontroli, ponownie apelujemy o zgłaszanie na policję z kilkudniowym wyprzedzeniem takich wyjazdów, by już przed wysłaniem pociechy w drogę mieć pewność, że jest bezpieczne, że jedzie sprawnym technicznie pojazdem prowadzonym przez trzeźwego kierowcę.

          Po zakończeniu ferii, zorganizowane zostanie ponowne spotkanie w celu podsumowania i oceny realizowanych działań, ustalenia słabych i mocnych stron współdziałania. Spotkanie odbędzie się również w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach.

 

mł. asp. Daniel Skrzypczak
KPP Pyrzyce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.