Gminny konkurs teatralno-literacki

        14 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej w Mielęcinie po raz trzeci odbył się Gminny Konkurs Teatralno-Literacki. W rywalizacji udział wzięli uczniowie szkół podstawowych Gminy Pyrzyce. Celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczej wśród uczniów i poszerzanie zainteresowań humanistycznych.

        Jury oceniało uczestników w trzech konkurencjach: sprawdzian wiedzy o teatrze, zaprezentowanie przygotowanych afiszy teatralnych oraz przedstawienie inscenizacji ukazujących obrzędy i zwyczaje związane z wsią. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą i talentem aktorskim. Poziom był niezwykle wyrównany i jury miało problem z wyłonieniem zwycięzców. Najlepsi okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach i Szkoły Podstawowej w Brzesku. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Mielęcinie, a trzecie Szkoła Podstawowa w Żabowie.

Joanna Susz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.