POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ

        Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w roku 2012 ogłasza V edycję ogólnopolskiego plebiscytu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”, mającego na celu wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Konkurs kolejny raz odbywać się będzie pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Nadrzędną ideą przedsięwzięcia jest między innymi:
–   podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
–   wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym,
–   promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie,
–   zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym                                        obszarze.reklama
     
reklama


        W czterech dotychczasowych edycjach konkursu wyróżnionych zostało łącznie 20 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju.
W 2012 roku zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji będą przyjmowane do 31 maja – formularz zgłoszeń znajduje się na stronie www.niebieskalinia.pl oraz na www.policja.pl.

         Zgłoszenia można także nadesłać pocztą na adres – „Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa, podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru. Można skorzystać z formularza zgłoszeniowego dołączonego do informacji podanej na stronie.

        Kandydatów do nagrody spośród osób zgłoszonych wyłoni Kapituła złożona z przedstawicieli Ogólnopolskiego Pogotowia „Niebieska Linia”, Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2012 roku. Zwycięzcy otrzymają nagrody z rąk Komendanta Głównego Policji i organizatora konkursu w lipcu 2012 roku podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie.

Komenda Powiatowa Policji
w Pyrzycach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.