Otwarcie ulicy Przemysłowej w Lipianach

         Na wstępie organizatorzy przekazali słowa pozdrowień od nieobecnego z powodu niezapowiedzianych obowiązków służbowych Pana Wojewody Zachodniopomorskiego Pana Tomasza Hinca. Podczas otwarcia w stronę Pana Wojewody skierowane zostały słowa podziękowania za dotację (80%!) z Funduszu Dróg Samorządowych.

       „Jest to z pewnością nie najdłuższa, ale być może najważniejsza droga w naszej gminie – droga do gminnych, atrakcyjnych i przygotowanych do zasiedlenia terenów przemysłowych. To niezwykle ważny obiekt z punktu widzenia rozwoju gospodarczego naszej gminy, nowych, dobrych miejsc pracy” – mówił burmistrz Bartłomiej Królikowski.

       Podczas swojego wystąpienia zaznaczył także, że inwestycja drogowa przygotowana pod duże obciążenia połączona z budową przejazdu kolejowego była inwestycją kosztowną, ale ogólny koszt zdania nie przekroczył kosztorysu inwestorskiego z 2019 r. i niewiele przekroczył kosztorys sprzed niemal dziesięciu lat (sam przejazd kolejowy kosztował ok. 250 tys zł). Burmistrz złożył podziękowania na ręce wszystkich instytucji biorących udział w realizacji zadania: Panu Wojewodzie, Wykonawcom, Radzie Miejskiej, administracji urzędu miejskiego oraz byłemu Burmistrzowi Panu Krzysztofowi Boguszewskiemu i Kierownikowi Panu Krzysztofowi Szabatowskiemu.

          Przewodnicząca Rady Miejskiej w swoim wystąpieniu podkreśliła rankę udostępnionemu przez drogę terenu przemysłowego, który ma stanowić podstawę przyszłego Lipiańskiego Obszaru Przemysłowego. Pani Marta Ciszewska zreferowała również przebieg rac Rady Miejskiej nad ważnym i istotnym dokumentem dla tegoż ternu – Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

         Z kolei Kierownik Referatu Inwestycji Pani Małgorzata Kuczyńska zreferowała przebieg całego zadania. Głos zabrał również były Burmistrz Lipian Pan Krzysztof Boguszewski, który omówił prace nad zadaniem w ubiegłych latach.

        Gmina Lipiany podejmuje działania by zwiększyć jeszcze środki zewnętrzne na zrealizowane zadanie, aby docelowo nie obciążało one w ogóle budżetu gminy nawet w zakresie wkładu własnego.

       W dniu 21 sierpnia 2020 r. w uroczystym otwarciu drogi zrealizowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zadania pn. „ ,,Budowa nowej drogi gminnej łącząca drogę wojewódzką nr 119 (ul. Pyrzycka) i tereny przyszłej zabudowy techniczno – produkcyjnej P1 uczestniczyli: przedstawiciele Wykonawcy robót firmy Maldrobud Sp z o.o. Sp. K., przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Radny Powiatu Pyrzyckiego Pan Ireneusz Dykiert, Burmistrz Lipian poprzedniej kadencji Pan Krzysztof Boguszewski, Radni miejscy z Panią Przewodniczącą Martą Ciszewską na czele oraz przedstawiciele Gminy Lipiany –Burmistrz Lipian Pan Bartłomiej Królikowski, Wiceburmistrz Lipian Pani Anna Hackiewicz-Gębska i Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości Pani Małgorzata Kuczyńska. Uroczyste otwarcie poprowadził Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Pan Marcin Hippmann.

promocja/lipiany.pl

1 odpowiedz na Otwarcie ulicy Przemysłowej w Lipianach

 1. Anonim pisze:

  JEchałem dzisiaj przez Lipiany.
  Spojrzałem w stronę ulicy Przemysłowej.
  Panie i Panowie, a szczególnie drogi burmistrzu.
  Niech Pan napisze ile metrów ma ta ulica, bo z tego co mi wyszło, to ok. 25 długości.
  A uroczystość była na trzy fajerki. No ale biedne Lipiany czymś muszą się pochwalić
  Przemawiała nawet ta żyrafa porzednio Warnice, czego ona tam szuka.
  No trzeba się pokazać przy każdej okazji, bo przecież w Warnicach się błyszczało, a tutaj kicha, więc…..
  Czym się chwalicie??!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.