Czy można było zrobić więcej (2015-2017r.)?

              Pod koniec tego roku zakończy się kadencja obecnych władz gminnych. Bez wątpienia dużym minusem jest fakt, że obecne władze gminy Pyrzyce nie pozyskały nowej większej inwestycji, która by stworzyła w naszej pięknej rolniczej gminie wiele nowych miejsc pracy, a koniunktura jest bardzo dobra. Czy władze gminne zrobiły wszystko, aby popchnąć gminę w rozwoju? Czy wykorzystano wszystkie możliwe środki i zaplecze finansowe i kadrowe, aby gmina miała lepsze szanse na rozwój? Czy władze podjęły należyte starania, aby należycie zadbać o estetykę i wygląd ważnych miejsc w naszej gminie?

                 Na te pytania na pewno każdy z nas odpowie różnie, ale najważniejsze jest, aby na nie odpowiedzieli sobie włodarze miasta i gminy Pyrzyce Pani Burmistrz Marzena Podzińska, Pan Wiceburmistrz Robert Betyna, radni gminni i urzędnicy ratusza pyrzyckiego. Poniżej zamieszczam informacje jakie uzyskałem od Pani Burmistrz Marzeny Podzińskiej.


reklama
     

          Jakie działania prowadziły władze gminne w latach 2015, 2016 i 2017, aby przyciągnąć do Gminy Pyrzyce inwestorów (reklama, niższe podatki, ulgi dla inwestorów) i czy w tym kontekście są jakieś wymierne korzyści dla Gminy Pyrzyce w postaci nowych miejsc pracy i przychodów z podatków do kasy gminnej?

Tak, posiada, podatek dochodowy od osób fizycznych tzw. PT wzrost w poszczególnych latach:
2015 – 6,8%,
2016r. – 9,8%,
2017r. – 6,5%.

         W dniu 26 lutego 2015r. podjęta została Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Pyrzyce.

          W marcu 2017 r. rozpoczęłam rozmowy z przedstawicielami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o wyrażenie zgody na objęcie podstrefą terenów znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Szczecin obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oznaczonych jako działka nr 275/1 o pow. 17,91ha oraz działka nr 277/1 o pow. 1,84ha, położonych w obrębie Ryszewko gmina Pyrzyce, na co Agencja wyraziła zgodę. Z uwagi na zmianę przepisów, które weszły w życie na początku bieżącego roku, a dotyczących objęcia Specjalną Strefą Ekonomiczną całej Polski, rozpoczęte prace w 2017r. będą kontynuowane w roku 2018.

        Ponadto dążę do modernizacji infrastruktury technicznej, która umożliwi nowym i obecnym inwestorom rozwój. W tym celu przygotowana została dokumentacja na przebudowę ulicy Głowackiego wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która w roku bieżącym planowana jest do realizacji.

         Gmina w ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (była Agencja Nieruchomości Rolnych) oraz Polskimi Kolejami Państwowymi również występuje o pozyskanie terenów między innymi pod drogi, tereny przy jeziorze Miedwie, mieszkania.

         Jakie dodatkowe dochody z różnych źródeł oprócz podniesienia podatków wpłynęły do kasy gminnej w latach 2015-2017?

         Na terenie naszej gminy podatki właściwie nie wzrastają, chyba, że są podyktowane odgórnymi przepisami czy wskaźnikami inflacji. Utrzymywanie podatków za lata historyczne na podobnym poziomie to nie tylko ukłon w stronę mieszkańców gminy, wierzymy, że dzięki takim podatkom nasza gmina z całą pewnością stanie się bardziej atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców.

        Pozyskane środki pozabudżetowe pochodzą z rożnych źródeł tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz darowizny w kwotach:
2015r. – 2378950 zł
2016r. – 379406 zł
2017r. – 2043754 zł (plan).

         Jakie plany ma Miasto i Gmina Pyrzyce w roku 2018 w kontekście poprawy estetyki w Mieście i Gminie Pyrzyce i jakie środki brutto zostaną przeznaczone na ten cel?

         W roku 2018 oprócz bieżącego utrzymania czystości i porządku oraz naprawy małej architektury (ławki, kosze) na terenie miasta, planowana jest również renowacja czołgu oraz armat, poprzez ich oczyszczenie i pomalowanie.

         W budżecie na rok 2018 zaplanowano na działania dotyczące oczyszczania i utrzymania zieleni w mieście i gminie Pyrzyce kwotę w wysokości 285000 zł. Na powyższą kwotę składają się koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup i remont sprzętu spalinowego wykorzystywanego do koszenia gminnych terenów zielonych zarówno w mieście jak i na terenie gminy Pyrzyce, zakup paliwa, worków, rękawic i niezbędnych narzędzi (grabie, haczki itp.) oraz odbiór i zagospodarowanie zebranych podczas prac porządkowych odpadów.


reklama
      

        Dlaczego park z czołgiem w ciągu ostatnich 3 lat Pani kadencji nie został doprowadzony do należytego stanu pomimo faktu, że to przedsięwzięcie nie wymaga kolosalnych nakładów finansowych (moje argumenty w piśmie z dnia 02.01.2018r.?

          Park z czołgiem przy ul. Mickiewicza pielęgnowany jest na bieżąco. Prace pielęgnacyjne w 2017r. zgodnie z zawartą umową prowadziło Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Kościuszki. W roku 2017 zgodnie z harmonogramem PPK Sp. z o.o. wykonywało:
– sprzątanie trawnika – 1 raz w miesiącu
– sprzątanie chodnika – 1 raz w miesiącu
– opróżnianie koszy – 2 razy w miesiącu
– koszenie trawy – 1 raz w miesiącu
– przycinanie żywopłotu – 1 raz w miesiącu
– grabienie liści – 2 razy w okresie jesiennym.

           Ponadto prace porządkowe na terenie parku wykonywane były również przez pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych.

         Jednocześnie informuję, że w roku 2017 czołg i armaty zostały umyte w okresie wiosennym, jednak niesprzyjające warunki atmosferyczne (liczne opady deszczu) oraz specyfika parku (duża ilość drzewostanu, ograniczona ilość światła) spowodowały, że zarówno czołg jak i armaty zostały porośnięte przez mech.

         Czy Miasto i Gmina Pyrzyce monitoruje na bieżąco stan parków w Gminie Pyrzyce i kto jest odpowiedzialny za ten monitoring? Jakie w tym kontekście plany/harmonogramy prac mają władze gminne w związku z bieżącymi pracami (odchwaszczanie ścieżek, oczyszczenie zabytków z brudu i mchu itp.)?

          Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach wydziału Nieruchomości i Środowiska na bieżąco monitorują stan parku pod kątem czystości i porządku jak i drzewostanu. W roku 2017 czołg i armaty zostały umyte w okresie wiosennym, jednak niesprzyjające warunki atmosferyczne (liczne opady deszczu) oraz specyfika parku (duża ilość drzewostanu, ograniczona ilość światła) spowodowały, że zarówno czołg jak i armaty zostały porośnięte przez mech.

         Jaki jest realny koszt brutto doprowadzenia parku z czołgiem do należytego wyglądu (prace: odchwaszczenie zarośniętych ścieżek, oczyszczenie zabrudzonych armat oraz czołgu z mchu, oczyszczenie chodnika w głównym wejściu do parku – bez rewitalizacji) i czy te koszty były szacowane po moim piśmie w roku 2014?

            Orientacyjny koszt prac porządkowo-pielęgnacyjnych w parku oscyluje w granicach ok. 50000 zł.

           Ostatnie prace remontowe, które wykonywane były w parku sięgają lat 90 więc trudno w tak krótkim okresie doprowadzić park do jego pełnej świetności. Na dzień dzisiejszy gmina koncentruje się na tym by nie pogorszyć stanu zastanego i w miarę swoich możliwości finansowych utrzymywać park poprzez prowadzenie bieżących prac porządkowych. Jednocześnie informuję, iż opracowany został Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce, który umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na rewitalizację parku.

         Pragnę na końcu nadmienić, że musiałem ponawiać wiele swoich pytań do Pani Burmistrz Marzeny Podzińskiej, ponieważ nie otrzymałem konkretnej i precyzyjnej odpowiedzi na moje pytania. Przykro to stwierdzić, ale nie jest to odosobniony przypadek. Ponadto w kwestii umycia czołgu i armat (wiosna 2017r.) nie otrzymałem konkretnej informacji publicznej (7 wniosków), co jest w mojej opinii ewidentnym naruszaniem ustawy o udzielaniu informacji publicznej.

R.G.

268 odpowiedzi na Czy można było zrobić więcej (2015-2017r.)?

 1. Żwirek pisze:

  Przez trzy lata czołg został umyty… RAZ!
  Kurczę, przecież czystość miasta to podstawa! Ale co tam przed wyborami umyje się jeszcze raz i będzie ok.

 2. gruby 17 pisze:

  Obietnice wyborcze będa niedługo ,pani Burmistrz unika konkretów wie ze Pyrzyce pozostają w Marazmie ,niebycie i zapomnieniu wystarczy zobaczyc
  gmine :StCzarnowo ile p.Wojt zrobiła i ile robi obecnie drogi asfaltowe swietlice wiejskie np w :Kartnie bo ona wyznaje zasade zadnych gierek politycznych ,układów itp ,albo Gmina Bielice podobnie a władze gminy zapraszam na droge :Ryszewko Młyny brak oswietlenia obiecanego przed laty kilka lamp to żenada ,oczywiscie obietnice poprawy są i aby do wyborów może znow sie uda wygrac i oby nie smutna rzeczywistosc !

 3. Anonim pisze:

  R.G- Ryszard Grzesiak?

 4. Anonim pisze:

  Wystarczy udać się na stadion i zobaczyć jak wyglądaj szatnie mieszkanie 2 pokoje kuchnia już nie wspomnę o płytach piłkarskich.Najgorszy chyba obiekt w województwie nikt tym się nie przejmuje połamane siedzenia na bocznej płycie nie ma wogóle siedzisk jednym słowem nie ma gospodarza.

  • Anonim pisze:

   A czy na stadionie mieszka ktoś z komitetu wyborczego „Pracujmy razem dla własnych korzyści” nie, to PO co odnawiać szatnie?

  • Anonim pisze:

   Po co iść na stadion, lepiej siedzieć w domu bo na ulicach taki dym, że można się zadusić.

 5. Anonim pisze:

  Cała Rada Miejska i Burmistrz do wymiany

 6. QQ pisze:

  Smrodzą w stołki za 10tys+ a w mieście syfFFFFF, zmarnowane 4lata, co tam 4 lat Pyrzyce od 20 lat tylko się cofają, co drugi lokal przy pyrzyckich ulicach, WYNAJMĘ, SPRZEDAM, WYDZIERŻAWIĘ.
  Burmistrz miasta powinien max zarabiać średnią dochodu mieszkańca gminy ewentualnie x2, pewnie by się dopiero starali, BOGATY MIESZKANIEC A BURMISTRZ 2 RAZY BOGATSZY

 7. Żwirek pisze:

  Bez jaj, przecież wszyscy widzimy ze Miasto jest brudne…..
  Ale co tam, elektorat cieszy się z „klatki” na Krótkiej, chodników za pierdylion złotych…
  Ludzie czas wstawać! Obudźcie się! Jest cokolwiek robione na elektoracie wiejskim! A miasto to co? Shit?

  • anonim pisze:

   Zastanawia mnie tylko co robi komisja rewizyjna w naszej radzie miejskiej i czy się nie boi. Przecież celowość i wielkość wydatków może ona w każdej chwili weryfikować. Ponadto Rada Miejska jest organem nadrzędnym – ustawodawczym, Burmistrz to tylko organ wykonawczy. W obecnym układzie mam wrażenie, że kompetencje się w Pyrzycach odwróciły.

  • Anonim pisze:

   Ciekawe czy radni w domu też mają brudno?

  • Anonim pisze:

   A w tamtej kadencji i owszem zaszło się kwiatki i sprawiało widać że A inwestycji nie było. Więc zadajemy sobie pytanie czy wolimy fajerwerki czy chcemy zmieniać przestrzeń publiczną?

 8. PakRas pisze:

  Każdy ma swoje pojęcie czystości. Jedni piszą, że jest brudno dla innych obecny stan nazywa się czystością. Miasto sprząta firma ze Szczecina przynajmniej te główne ulice.Bedzie dobrze już jesienią się poprawi.

 9. Anonim pisze:

  Burmistrz i radni beznadziejni! Ciągle te same „twarze”.

 10. KaeR pisze:

  22 komentarze, jestem ciekawy ilu z Was, obywateli wzięło udział w głosowaniu na budżet obywatelski.Nie podoba Wam się wiocha? A wiocha ma Was gdzieś i potrafi się zjednoczyć i o kasę walczyć.Wy standardowo zachowujecie się po pyrzycku.

  • Ja byłem pisze:

   Doszło do tego, że z powodu braku pieniędzy w budżecie Gminy musimy losować co, gdzie i za ile można zrobić w gminie.

 11. Anonim pisze:

  To głosowanie nie miało sensu, niestety. Od początku było wiadomo, że wygra (ża)boski projekt…

 12. Anonim pisze:

  Wyjatkowe dranstwo i robienie ludziom wody z mozgu dajac na jakies projekty pieniadze z budzetu Gminy. Te 200tys.to jakis ochlap z budzetu, majacy dac mieszkancom poczucie tego, ze maja na cos wplyw i przykryc szastanie naszymi pieniedzmi na ogrodzenia i przeplacone kibelki.A i cale to glosowanie wyglada na wielki przekret.

 13. Anonim pisze:

  Za projektem w Zabowie bylo 3150 glosow, a za remontem szatni na stadioniew Pyrzycach 2670-tylko kto w to uwierzy?Cala ta ustawka miedzy P Burmistrz a Zabcia z Zabowa po to azeby tej drugiej pomoc w najblizszych wyborach, ale mysle ze wyborcy nie sa tak glupi i nie wybiora ani jednej ani drugiej.

  • Anonim pisze:

   Macie taką ładną panią burmistrz a nie potraficie tego docenić.

  • Wikipedia pisze:

   Żabów-liczba ludności-1500…

   • Anonim pisze:

    A głosów ponad 3000 to chyba głosowali dwoma rękoma ci z żabowa

    • Bieńkowska pisze:

     Ale jaja, ale jaja, ale jaja!
     Prawie 13-tysięczne miasteczko oddało budżet obywatelski 1,5 tysięcznej wiosce.
     Tylko idioci mogli odpuścić sobie taką kasę.

     • QQ pisze:

      Powołać komisję śledczą. Dzieciak widzi że to przekręt z tym głosowaniem OBYWATELSKIM!!!

      • Bieńkowska pisze:

       Oj jelonki! Jaki przekręt?
       Na blisko 20 tysięczną gminę, głosowało tylko 2093 osób.
       Toż to jest ciemogród.

       • QQ pisze:

        Bieńkowska wstydź się 3150+2670 to nie jest 2093. Pewnie jesteś urzędniczką z gminy.

        • Bieńkowska pisze:

         QQ wystarczyło zagłosować to byś wiedział(a), że 3150 to jest liczba punktów, a nie ilość osób głosujących.
         Urzędniczką z gminy? 🙂 -za te pieniądze co one dostają to wiesz kto może pracować …

         • Anonim pisze:

          Tego typu głosowania nie mają nic wspólnego z rzetelnym, uczciwym sondażem. Polegają na tworzeniu fikcyjnych kont i bombardowaniu klawiatury… Na sesjach słychać, że nie ma pieniędzy, a tu lekką ręką rzuca się 200 000 zł w boisko. To jest karygodne!

         • QQ pisze:

          Bieńkowska! jakie punkty! głos to głos, jeden login-jeden głos. Wszem i wobec oszustwo. Jeśli słabo Ci płacą w gminie to może do Bakera albo Lidl czy Biedronka, są wakaty, śmiało!!!

          • Bieńkowska pisze:

           Każdy głosujący mógł oddać głos na pięć różnych projektów, przy czym najwyżej oceniony przez głosującego projekt otrzymał 5 punktów, a najniżej 1 punkt.

           Nie narzekam na swoje zarobki, ale dzięki za troskę.

          • Anonim pisze:

           Sorry, taki mamy klimat, że „idioci z miasta” tobie Bieńkowska nie wierzą…

       • Anonim pisze:

        Ciemnogrodem bylo by branie udzialu w tej szopce, chytrze zaplanowanej przez dwie blondynki.

       • Anonim pisze:

        A dlaczego głosowało tylko 2 tys. osób? Niech burmistrzowa powie kto i ile dostał na promocje tego budżetu obywatelskiego! Wszystko będzie jasne! A że traktujecie Pyrzyce jak ciemnogród to fakt.

        • Anonim pisze:

         W glosowaniu bralo udzial 2093 osoby
         w tym waznych glosow bylo 2019 i te
         glosy przeliczono na pkt., ktorych
         bylo 15044.Projekt w Zabowie uzyskal
         3155pkt. a podaje sie te pkt. jako glosy, zeby zrobic wrazenie, ze w tej farsie bralo udzial az tak wiele osob.

       • Anonim pisze:

        Bezczelna jest ta Bienkowska i chyba
        nietrzezwa!

      • Mieszkaniec pisze:

       KOMISJO REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH MIESZKAŃCY GMINY PYRZYCE UPRZEJMIE PROSZĄ O ZBADANIE SPRAWY. Prosimy pokażcie, że WASZA praca na rzecz GMINY jest warta wypłacanym WAM DIETOM.

     • Anonim pisze:

      Oj, Bieńkowska, a może Pi…ska-prowokujesz! Miasto nie oddało, tylko wiocha zagarnęła… I jeszcze kit ludziom wciskają…

      • Anonim pisze:

       Ta Bienkowska to pewnie z Brukseli, ktora uwaza, ze za 6 tys. To pracuje zlodziej albo idiota.I pewnie w tym projekcie jest zrodelko!

     • Anonim pisze:

      Nawet farbowane lisice w potrzasku baranieją… P. Mirku z komisji rewizyjnej – czekamy na działanie… Chcą wrzucić nasze pieniądze w wiejskie boisko…

     • Anonim pisze:

      Bienkowska, wszystko wskazuje , ze to ty liczylas glosy.To sa dopiero jaja!

 14. Anonim pisze:

  Poza uroda(kwestia gustu) potrzebne sa inne walory, ktorych brakuje….

 15. XXX pisze:

  Burmistrz do wymiany. Rada też.

  • Prawda nas wyzwoli pisze:

   Stare wraca już L szykuje się do fotela nieśmiertelni 5 niebawem w kinie to są dopiero jaja A po prostu dajcie spokój dość tego merdania w głowach mieszkańców najwyższy czas aby rządzeniem w mieście zajęli się ludzie młodzi i nastawieni do pracy a nie tylko do kasy i nie koniecznie powiązani z SLD PSL PO czy innymi ugrupowaniami które widzą własne interesy Pozdrawiam

 16. starygrzyb pisze:

  To teraz Piotrowska na Premiera a Podzinska na Ministra od spraw bylejakich hej .

 17. Anonim pisze:

  Jeszcze się taki nie urodził co by pyrzyczanom dochodził hej

 18. Anonim pisze:

  No niestety pani dyrektor OSiR była zachłanna i zgłosiła przez osoby 3 projekty no i się przeliczyła głosy się rozbiły i klapa.A miały być projekty unijne i co ani grosza.Dobrze że marszałek dołożył do ogrzewani n stadionie bo palono by dalej drzewem.

  • Anonim pisze:

   A może musiała? Jakoś trzeba uzasadnić, dlaczego „idioci” z miasta oddali wsi budżet obywatelski, no nie Bieńkowska?

 19. Tusek pisze:

  Bieńkowska może ty chociaż ładna jesteś? bo poza tym to ….

 20. starygrzyb pisze:

  Mocium Panie to ustawka ! i sciema żeby tylko sie załapac na nastepna kadencje gdy tak sie stanie jak proponuje PIS to jeszcze wiecej bedzie kombinacji ,układów ,przetargów za koperty zeby tylko :dorobic do bardzo skromnej „pensji w gminach ,starostwie itp ale popieram ten projekt PIS ,bo dosyc :kombinacji w Gminach a na wyborach skresle z sąsiadami tych co tylko obiecują a pozniej maja w D…..

 21. Taxi pisze:

  A ile mamy Taxi w mieście a może czas uruchomić Taxi Pyrzyce Szczecin i tu bonus zamiast przepełnionych mikrobusów

 22. Anonim pisze:

  Witam!!
  Bardzo przykro mi to stwierdzić ale mieszkam przy głównej ul.1 Maja i proszę mi wierzyć, ale ja nie widziałam tam żadnej firmy sprzątającej, jak tylko Burmistrzem jest Pani Podzińska.To jest naprawdę wstyd,przejeżdża masę samochodów z rejestracjami z całej Polski, a tam zasrane,liście z ub.roku, pety, butelki i co tylko możliwe.Nastała szybko wiosno-lato a tam dalej BRUDY,BRUDY,BRUDY wstyd włodarze.Przy obecnej Burmistrz takich brudów to jeszcze nie było.

 23. pyrzyce pisze:

  Zobaczcie tylko jak kurz fruwa w powietrzu te ulice nie były myte chyba ze 3 lata wszędzie brud na chodnikach pełno śmieci nikt nie zamiata tego piachu wszystko wdychamy do organizmu ,liście z poprzedniej zimy nie posprzątane,gdzie są Mieszkania Plus, gdzie są nowe miejsca pracy zmniejsza się wskaźnik bezrobocia, bo wszystkich wywalają jak nie podejmą pracy nie związanej z zawodem lub umiejętnościami,gdzie są te samochody polewaczki co myły,spryskiwały i sprzątały kiedyś ulice.Za Olecha to chociaż czysto było i tak nie chorowaliśmy z tego kurzu a o oczach to już nie wspomnę zakładamy wszyscy maski !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 24. Anioł w masce pisze:

  Jestem za tym żeby radni podjęli uchwałę, żeby kurzu w Pyrzycach nigdy nie było. Będzie Kurz Minus

  • Anonim pisze:

   Aniol a naiwny jak dziecko.Przeciez to sa slupy
   przyklepujace kazda niegospodarnosc i dziadowskie
   zarzadzanie miastem.Miala byc strefa ekonomiczna
   a sa dziurawe drogi i wkrotce bedzie nowa
   kampania klamstw i obietnic.

 25. Anonim pisze:

  dla burmistrzowej to ma być posprzątane ale w żabowie bo tak radna ,ta co po pijaku jeżdzi tak chce

 26. Emil pisze:

  Z tym brakiem sprzątania to kłamstwo sam widzialem ekipę zamiatarki drogę myli barierki wczoraj inna ekipa sprzatala wały koło starej dwójki coś mi się zdaje że ktoś już rozpoczął negatywną kampanię wyborczą

 27. Ojciec pisze:

  I żadnego porządnego placu zabaw nie ma…

  • Anonim pisze:

   Dzieci w Pyrzycach nie mają się bawić, tylko – sprzątać… Pieniądze są na wiejskie! świetlice, remonty przedszkoli wiejskich!, nowe boiska wiejskie!…

 28. Chce zmian pisze:

  Nie chce już Podzińskiej, nie chce już Lipińskiego ! Chce nowych kandydatów na Burmistrza! Chce nowych i młodych ludzi!

 29. Beata pisze:

  Może i masz rację! Ja też jestem znudzona ciągle tą wegetacją Naszych władz.

 30. Cezary pisze:

  COOO? Lipiński? Powiedz mi, jak osoba mająca kilka kadencji doprowadziła prawie do bankructwa gminy! Dwie kolejne kadencję odpoczywa na wsi i ma mieć spojrzenie na przyszłość, jak sobie facet nie mógł znaleźć pracy przez 8 lat!!! haha a teraz ludzi z wizją będą startować kandydaci! Smieszne!
  Młodzi ludzie? Ciekawa koncepcja! Chociaż tego jeszcze u Nas nie było. Może i warto spróbować!

 31. Marysia pisze:

  Ja widze, ze mloda osoba ciezko bedzie miala, aby sie przebic tutaj. Tutaj wladze maja starsze osoby. Sa poukladane. Mieszkancy ich wybieraja, bo znaja i jak cos trzeba zalatwic to zawsze bedzie zalatwione. Jestem matka dwoch synow. Pracuja za granica i kiedy umre jeden z nich dostanie w spadku moje mieszkanie. Chcialabym by tutaj mieszkal i mial godne zycie, jeden z nich, drugi sie buduje. Moze mlody kandydat dazyc bedzie do innych zmian u nas w Pyrzycach. Bedzie mial inne spojrzenie, bo mysle, ze i on nie chcialby wyjezdzac a zyc tutaj, gdzie sie urodzil. Moze i mloda osoba to jakis sens. Ale taki okolo 30 -35 lat.

 32. Lutek pisze:

  Marysia, co ty opowiadasz! Jak młoda osoba! Przecież u takiej osoby to nic nie zalatwisz. Ona będzie poza układem. Nic się nie da przeszmuglować. To będzie dla Wszystkich masakra. A gdzie prace znajdzie Pan i Pani, którzy będą walczyć o stołki??? Nie to jest nie możliwe xD xD tak nie może być! oni bedą bezrobotni, a co jeszcze o tych co chca kandydowac hehe
  Nowa Twarz – Pitbul NOWE PORZĄDKI! haha by napewno się poprzewracała w Naszej Gminie!

 33. Jola pisze:

  Ruszyła kampania tzw Pani Piesiewicz lub jak kto woli Misiewicz Agencja to za mało?

 34. Karol pisze:

  Cos jest w tym wszystkim co mowicie. Znudzony jestem ciagle tymi samymi twarzami. Jeden sobie nie radz w zawodzie, ktos inny w milosci 🙂 a ludzi chca uszczesliwiac. Dajcie kogos nowego! Ale i taki tez sie nie znajdzie.

 35. Piotrek pisze:

  No może czas sie odsunąć w cien stara gwardio! I wspierac kogos z mlodych. Zawsze im pomoca radzic a i swoje wplywy utrzymacie a i moze stolki. Trzeba innego spojrzenia!

 36. Marysia pisze:

  No mogliby ale takie korytko jest warte swojego.
  Młodzi atakujcie wybory! Czas na Was!

  • Anonim pisze:

   Ej, młode wilki nie pozagryzajmy się… Tu chodzi nie tylko o wiek, ale o coś więcej: fachowość, rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność…

   • Anonim pisze:

    A to może zapewni tylko Pani Marzena Podzińska.

    • Anonim pisze:

     P Marzena to do lopaty i dzury latac przed
     UG, jezeli przez 4 lata nie potrafila
     „zalatwic tego glowa”.

    • Anonim pisze:

     Jaja sobie robisz z powagi sytuacji w jakiej znalazły się Pyrzyce!Ta Pani już pokazała jak pracować dla „swoich”!

     • Marysia pisze:

      Chodzi nam ludziom, by cos sie zmienilo. Inna wizja mogłaby powstać. Patrząc na ciągłą stagnację to już mieliśmy. Lipinski, Olech, Podzińska ale czas ucieka nam wszystkim. Ciągłe robienie nic nam nie pomoże. Na tyle lat kadencji tych Panstwa to można powiedzieć o jakimś jednym sukcesie raz na 10 lat backer i te mrozonki. Ludziom chodzi o pracę! Nie czystosć, gdy nie będą mieć pieniędzy nasze rodziny to i spacerów nie będzie. Chodzi o wizję młodych, ktorzy wyjechali w swiat i chcieliby wrocic, bo niektorzy swoją wizję kończą i zaczynają na tabliczkach wjazdowych do Pyrzyc. Chcemy nowego ładu i nowego spojrzenia. Wy juz pokazaliscie i tak samo pokazecie w kolejnych latach

      • Anonim pisze:

       Maryśka marudzisz!A co, robisz kampanię swoim dzieciom, które wyjechały na zmywak do Anglii i chcą tutaj teraz wskoczyć na stołek?Jak to pracy nie ma? Jak ktoś chce pracować, to będzie pracował!A miasto ma być czyste i zadbane. Teraz ludzie są nastawieni na atrakcje na miłe spędzanie czasu i na kulturę!

       • Marysia pisze:

        No nie. Wiesz o tym. Wyjechaly na zmywak. Teraz pracy chca w Pyrzycach? Haha w pyrzycach??? No tak…. W pyrzycach… Dziwne??? To chybba bardzo. 75% ludzi pracuje poza a Ty chcesz do Pyrzyc. WOW ludzie nawet.Nas popieraja ! Haha

      • Anonim pisze:

       Rynek pracy w Pyrzycach, to przede wszystkim Backer,dla ktorego nie ma zadnej
       konkurencji i ludzie traktowani sa jak
       b.dlo robocze bez przyslugujacych praw pracowniczych.Od lat przed wyborami obiecuje się jakieś strefy ekonomiczne, a po wyborach nie ma zadnego rozliczenia z obietnic.To jest wlasnie najwyzszy czas, aby rozliczyc i pogonic tych robiących sobie żarty z wyborców.

    • obserwator pisze:

     Pani Marzena Podzińska to lobbystka lamp solarnych.

 37. Marysia pisze:

  Masz rację. Tylko z tych kandydatow obecnych dla mnie nikt nie ma! Najlepiej osoba bez partii. Mlodzi to tak 35 lat mam na mysli, ja sama mam 63. Jeżeli są ludzi z Pyrzyc uczacy sie w Stanach Zjednoczonych to wielki krok robią mimo swojego wieku 20-paru lat. Więc osoba posiadająca 35 tez musi soba cos zaprezentować, a nie jedynie byc „młodym „.

 38. Anonim pisze:

  Obecna wladza nie posiada ani jednej z wymienionych cech.Czy mozna byc uczciwym
  Obiecujac przed wyborami nowe miejsca pracy w przetworni rybnej.Widac, ze sa to
  obiecanki dla „leszczy”.

 39. Anonim pisze:

  Taaa…wybierajmy 35 latków, i ani o jeden rok starszych, bo pewnie będą już za starzy i skorumpowani. Większej głupoty moje oczy nie czytały! Nieważny wiek, ważne by taka osoba chciała coś zrobić dobrego dla Pyrzyc i dla mieszkańców i miała pomysł jak to uczynić. A nie, dzięki stołkowi dorobić się i wypiąć się na ludzi!

 40. Piotrek pisze:

  Anonim… O Tobie wlasnie jest ten ciemnogrod. Trzymasz sie ukladow i juz sie boisz zmian. Potrzeba ludzi, specialistow. Np: Doktor nauk ekonomicznych. A pietdu pierdu bo cos dobrego chce zrobic…to byl Lipisnki, olech i podzinska i dalrj tak bedzie z Twoimi kanfydatami. Szacun Abonim. Wspieraj ciemnogrod!

  • Anonim pisze:

   Co ty o mnie wiesz? Nie trzymam się żadnych układów, nie znam tu żadnych polityków, chyba, że z widzenia. Chcę zmian, ale nie chcę czytać pierdoł, że maja mieć do 35 lat! Bo Maryśka mości gniazdko dla swoich dzieci! Pewnie Maryśka się nachapała, spadła ze stołka i chce wcisnąć swoje dzieciaki, bo już się im znudziła przysłowiowa „hameryka”

   • Piotrek pisze:

    Dobrze Maryska. Rob tak dalej! Wsadzaj na stołki dzieciaki, tak jak robią w tych Pyrzycach wszystkich. Znam z widzenia politykow to trochę z nimi pogadam, a noze sie uda. Kazdy ma dzieci i one sa oczkiem w glowie nas samych. Maryska ogarniaj robotę im. Niech maja. Inni teraz moga to i my bedziemy mogli po kolejnych wyborach 😉

 41. Marysia pisze:

  Anonim…. Gadasz jak kandydat przed wyborami haha

 42. Anonim pisze:

  Dla tych wszystkich dotychczasowych burmistrzów najważniejsze w ich życiu to jest aby po wygranych wyborach zemścić się na swoich przeciwnikach i napisać trochę donosów – dlatego ich nie lubię.

  • Anonim pisze:

   Jeden dostal wyrok w zawieszeniu z powodu donosu obecnej, ktora robila to samo.

   • Anonim pisze:

    To żaden donos! Zło trzeba nazywać złem, a że Olech kombinował, to poniósł tego konsekwencje i tak powinno być z każdym, kto gra nieuczciwie. Może wtedy znajdą się uczciwi ludzie na odpowiednich miejscach!

    • Anonim pisze:

     Wielu ludzi w Pyrzycach ten wyrok nie satysfakcjonuje. Okazuje się, że 4 lata władzę sprawował burmistrz, któremu udowodniono korupcję. Jaki jest przekaz dla młodych? Za matactwo wyrok w „zawiasach” a po 5.latach reelekcja…

     • Anonim pisze:

      Szkoda tych ludzi z tej długiej listy którzy w jakiś sposób byli uwikłani w ten proceder. Nie jest to sprawiedliwa kara biorąc pod uwagę jego władzę w tamtym czasie

      • Anonim pisze:

       Wielu skrzywdził lub chciał skrzywdzić, ale się przeliczył… Ci, którzy go wybrali w jakiś sposób zasłużyli (mądrzy przestrzegali). Żal tych, którzy nie głosowali na niego i nie byli uwikłani…

 43. Anonim pisze:

  Obecni sa uczciwi…..oj naiwniak!)

  • Anonim pisze:

   Przeczytaj, co jest napisane cyt. „Może wtedy znajdą się uczciwi ludzie na odpowiednich miejscach!”

 44. Piotrek pisze:

  Czekamy na mlodych! Mlodzi pelni sil! Pelni spohrzenia na bezrobotnych. Chcemy Was! Chcemy!

 45. Michal pisze:

  Nie chce Pani P. Chce nowych zmiam. Chce Pracy! Chce wrocic do domu!

  • Leo pisze:

   Jadzia jest taka cudowna
   Niewinna i słodka.
   Gdy Betino też spotka
   To wtedy już wiesz.
   Jadzia jest taka cudowna
   Rozpala i wciąga.
   Jak Żabcia niezłomna
   To Żłobek jest jej rzecz.

  • Anonim pisze:

   Taaa..jak nie będzie Podzińskiej, to na pewno inny burmistrz stworzy ci miejsce pracy po drugiej strony ulicy! Oj naiwny! Będziesz miał zakład przetwórstwa rybnego, to nie praca? Wracaj! Hahaha…

 46. Andrzej pisze:

  Dobrze. Może młodzi lub starzy ale niech będzie ktoś wykształcony. Jakiś dyrektor Banku, wlasciciel wielkiej firmy to sukcesy odniósł zawodowe i zarobił już kase by znowu nie kradli, ustawiali przetargów. Ktos ambitny i nowy na nasze arenie polityki w Pyrzycach 😉

 47. Anonim pisze:

  Szkoda że nie w tym miejscu, ale nie ma forum oświata. Ogłoszono konkurs na dyrektora dawnej 2. Jeszcze nie było komisji a już wiadomo, kto będzie dyrektorem od września 2018.. Gratulacje dla obecnej Pani Dyrektor z Brzeska….

 48. Zdzichu pisze:

  Wy tu żółć przelewacie zamiast cieszyć się sukcesami młodych siatkarzy Zaka Pyrzyce na arenie ogólnopolskiej. Już są w gronie ośmiu najlepszych drużyn w kraju a to jeszcze nie koniec.Finał w Dębicy niebawem.

 49. Andrzej pisze:

  Pani Burmistrz psujesz sobie autorytet. Te wszystkie stanowiska ustawiane. Mozna bylo jescze myslec, ze Pani do takich nie nalezy. Przykro mi. Zawiodlem sie.

 50. Anonim pisze:

  Ja bede burmistrzem, robota mi się podoba. Tylko gdzie to trzeba iść aby mnie zarejestrowali na kandydata?

 51. Jakub pisze:

  A ja bym chciał, żeby wszyscy nie związani z politykami naszej gminy zawiązali się i wystawili nowego kandydata. Pospolite ruszenie zrobić i wybrać kogoś. Założyć stowarzyszenie, później komitet wyborczy i przedstawiamy swoich ludzi do rafy i na burmistrza. Ludzie bez zadnego politykowania, tych wszystkich oszczerstw na tym internecie. 15 chętnych czy troszku mniej i działamy.

  • many pisze:

   To się zawsze tak zaczyna – nowe twarze, nie związani, nie uwikłani, apolityczni, a za rok dwa – ubabrani w machloje, przekręty, podzieleni, skłóceni, odmienieni. Jak najdalej od polityki! To najgorszy syf.

  • uczciwy pisze:

   siedem osób wystarczy Jakubie .ale daj kasę z partii to można wszystko partaia popiera to masz głosy ,ZEJDZ NA ZIEMIĘ ,a jak chcesz prawdy to proszę radni pracują charytatywnie pobierają jedynie koszty!!! była taka opcja zgodziło się kilku ,DALEJ burmistrz niezależny z kasą której nie będzie musiał wyprowadzać z urzędu ,nie będzie musiał się dzielić przetargami itd. Starosta młody który nie śpi za biurkiem i podpisuje co mu dadzą,a i jeszcze bez układów wcześniejszych z Gminy i ze Starostwa znasz takiego w Pyrzycach ? ja tak ALE JAK PISAŁEM WCZEŚNIEJ PARTIA POPRZE A JAK NIE TO SPRZEDAM PARE PRZETARGÓW i dalej siedzę na jakimś stołku czy to gmina czy to starostwo CZYINNY STOŁEK INNY STOŁEK INNY STOŁEK PO UKŁADZIE!!!!!!!

  • ktosiu pisze:

   Panie Jakubie, już się taki komitet tworzy. Sami niezwiązani z pyrzycką polityką. Program też piszą. Chcą Pyrzyce pchnąć do przodu. Wkrótce o nich usłyszycie, kiedy przyjdzie czas na rejestrację komitetów.

   • Anonim pisze:

    Co Ty ćwoku pier….lisz. Tacy jak Ty, od komuny jesteś zaangażowany w pyrzycką politykę. No byli milicjanci pchną Pyrzyce do przodu. To jak ateści z Pirisy tworzą rocznicę chrztu Pyrzyczan. Co za hipokryzją.

    • Anonim pisze:

     Znowu troll „dobrej zmiany” się uaktywnił? Człowieku, odpocznij, odłóż odmóżdżam PiS-owski i zacznij myśleć, stań się wolnym człowiekiem!!!

     • Anonim pisze:

      odmóżdżacz miało być

      • Anonim pisze:

       Odmóżdżony i okradziony z mld. PLN
       w setkach złodziejskich afer przez TW
       Oskar i jego niemieckich mocodawców
       mówi o wolności!Pożyteczy idiota to dla
       ciebie komplement.

      • Anonim pisze:

       Lepiej być trollem pisowskim niż POsrańcem! Wolni ludzie czyli wolno myślący o synekurach. Jeszcze ta cała Pirisa nie zorganizowała muzeum a już stołki między swoich POdzielili!

       • Anonim pisze:

        Psychol!

        • ktosiu pisze:

         Zostawmy psycholi na boku. Najlepiej nie dać się sprowokować. Oni nie będą decydować o naszych wyborach. Ale tacy niestety w każdym społeczeństwie są. Kiedyś ich „utylizowano” (1933-1945), teraz są dla nich Tworki. Najlepiej więc ignorować. Zostawiać bez komentarza. Wypstryka się, wypstryka w internecie, to mu żółć z mózgu może zejdzie. A może i nie. Pewne jest jednak, że tacy idioci (czytaj gnidy internetowe) nigdy nie wpłyną na nasze wybory.

    • ktosiu pisze:

     Anonimie, zostawiasz po sobie dużo śladów. Przy pomocy pewnego pana od programów, nazwijmy je hakerskimi, można było się dowiedzieć Twego numeru IP komputera. W połączeniu z jego lokalizacją i przypisaniem do nazwiska – mogę podać szeroko w internet Twoje dane personalne. Chcesz? No chyba, że „dosiadasz” komputera Bogu ducha winnej osoby?

     • Anonim pisze:

      Ech, świerzbiało mnie, ale powstrzymali mnie ludzie, których tak nienawidzisz. Powiedzieli, że lepsza bomba będzie, jak ujawnię to przed wyborami, jeśli znowu się pojawisz na forum, a ja sprawdzę, że to Ty. No to poczekajmy. Ale będzie niespodzianka dla wszystkich!!

      • Anonim pisze:

       Ten ktosiu to pewnie jakiś SB-ecki
       emeryt, ktory nie słyszał o RODO
       Z nudów bredzi.Szkoda czasu.

      • Anonim pisze:

       Ty, Anonim, Ty jesteś „ktosiu”? Nie certol się, jak wiesz, kto to jest ta gnida, to ujawnij go, jak dostał po łapkach, to mu sie od razu RODO przypomniało, a jak obrażać, to wali z grubej rury, bo czuje się anonimowo… Pokaż, kto to taki, niech wszyscy sie dowiemy.

     • Jla pisze:

      Ale bajkopisarz informatyk weź te bajki opowiadaj małyolatą

 52. Taxi pisze:

  a może tak bez Burmistrza wybrać 7 wspaniałych którzy bez wynagrodzenia społecznie władali by ziemiami Pyrzyckimi Czy to koniecznie musi być jedna osoba i musimy jej płacić za napychanie kieszeni

 53. xxx pisze:

  Czas na nowe twarze

 54. Michał pisze:

  A jak zaczynam ze swoją działalnością, biorę kredyt i ją rozwijam. Zdobywam kontrahentów. Rywalizuje z innymi firmami. Większymi lub mniejszymi. To co? Mam nie spróbować swoich sił? Nie mam układów to już nic nie zdobędę pieniędzy na chleb. Gadanie bez sensu. Jak się młodzi mają zaczać rozwijać. Właśnie tak. Nowi bez kontaktów. Dostajesz gminę i prowadzisz działalność. Sprawdzasz wydatki, dochody a realizacja planu. Obniżasz dochody planowane by trzymac rezerwe. Wydziały podają wydatki i plany do budżetu, strategie łapiesz budżet i masz pieniądze na inwestycje! Nie na krzesła na miasto tylko inwestycje! Inwestycja= coś co zacznie generować przychód! Ławki, pasieki w pyrzycach to wydatki i koszta. Ludzie starostwo nam potrzebne bo gmina padnie. Wielcy wizjonerzy, byly sedzia piłkarski, opiekunka, w Starostwie tez wizjonerzy od zajęć wychowania fizycznego byli….śmieszne. Dobra róbcie dalej korytko. Pozdro

 55. obywatel pisze:

  Do kilku poprzedników.
  Jak znacie fakty o przekrętach, machlojach, ustawianiu przetargów i jakimś złodziejstwie w gminie, w starostwie, czy gdzieś indziej, to nie piszcie na portalu, bo to nie ma sensu, tylko zgłoście na policje, do cba, czy do innych służb. Bo czegoś tu nie rozumiem, znacie fakty łamania prawa i nic z tym nie robicie poza wymądrzaniem, przecież zgodnie z prawem kto zna fakty popełnienia przestępstwa i nie powiadamia służb jest także winny. Więc albo znacie fakty i zgłaszacie na policje albo przestańcie pisać głupoty.

  • uczciwy pisze:

   obywatelu aleś ty naiwny,próbowałem ale jak się to wszystko zamyka na szczeblu gminy bądz starostwa to reka reke myje nawet policja a Szczecin zleca do rozpatrzenie sprawy z powrotem do Purzyc i koło się zamyka ot i cała prawda

  • max pisze:

   To ja zadam pytanie. Jak osoba która była zakwalifikować do zwolnienia za poprzednich 2 burmistrzów za „zasługi” dziś jest sekretarzem Gminy i ma się dobrze?

   • Mania pisze:

    No dawaj, pisz wszystko co masz na myśli…ciekawscy jesteśmy… ale komentarz naprawdę ciekawy.
    Ja się zastanawiam, jak to będzie z oświadczeniami majątkowymi Naszych władz. Jeżeli Pani Burmistrz wykaże, że przez 4 lata gdzie zgarnęła prawie 500 tyś. zł ma 0 zł odłożone na konto to naprawdę to gospodarz Pani. Przetrwoniła swoje wszystkie pieniążki o joj a jak tu zarządzać gminą i milionami z budżetu Gminy 😉

 56. obywatel pisze:

  Do uczciwego
  Nadal się nie zgadzam, uważam że jeżeli masz wiedzę o tym że ktoś na urzędzie i nie tylko kradnie, to trzeba sprawy zgłaszać do służb, jeżeli nie ufasz pyrzyckiej policji, to zgłoś sprawę do CBA, CBŚ, Ziobry itd., nie można pisać ciągle na portalu że ten i tamten kradnie, bo nic z tego nie wynika. Złodziei trzeba karać i zamykać.

  • uczciwy pisze:

   musiałbym się wyprowadzić z Pyrzyc Obywatelu a ty niczego nie widzisz to mogę cię na kierunkować i ty zgłoś np.pani Piotrowska korzysta z mienia gminy i jest radną a i jeżdziła po pijanemu i nas sąd pyrzycki jej nie ukarał NO OBYWATELU BIEŻ SIĘ DO ROBOTY I ZGŁOS TO DO ZIOBRY co ty na to

  • uczciwy pisze:

   obywatel wymiękł

 57. obywatel pisze:

  Do uczciwego.
  Słuchaj no, ja nie wypisuje pierdół i nie popisuje się na forum, że znam fakty że ktoś kradnie, to ty piszesz że wiesz, to przestań robić z innych idiotów i jak wiesz, że ktoś kradnie to zgłoś gdzie ci wygodnie, ja nic na temat korupcji, złodziejstwa które opisujesz nie wiem, a jak się dowiem to bez twojej kretyńskiej rady zgłoszę gdzie trzeba. A ty jak piszesz to rozumiem że rozumiesz co piszesz i masz dowody i powinieneś zgłosić przestępstwo. A jak będziesz mi odpisywał to chwilę pomyśl i kierunkuj sam siebie.

 58. Michał pisze:

  To co z tymi młodymi ??? Startujcie! My Was poprzemy. Napewno na kogos innego niż tych obecnych! Auuu

 59. Kuba pisze:

  czuj się Michaś nigdy po sędziu piłkarskim na nikogo nieznajomego Never

 60. Anonim pisze:

  Piszecie jak potrzaskani! Bez składu i ładu. Zero stylistyki oraz ortografii!

 61. szures wielki szu pisze:

  Niech lud sie nie obawia :P. Burmistrz jezdzi na zebrania i :sonduje która wioska ją popiera zabiera ze soba pana Betyna naobiecuje ,ble ble wioska wysłucha i aby do wyborów kołko prawie jak rózancowe z p.Piotrowska na czele pilnuje zeby cos tam w :Zabowie zrobic to i :Franio, Zenek , i inni TEZ PANIE ZAGŁOSUJA na Podzinską a moze Piotrowska zostanie z-ca :Burmistrza juz jej sie taki układ sni po nocach hej !

 62. pijak pisze:

  To rasizm, pijacy to też ludzie, sam jestem pijakiem to wiem.

 63. To ja Pani wyborca pisze:

  Pani Burmistrz, gdzie są te obiecane inwestycje to przecież już minęło trzy i pół roku, jestem zawiedziony.

  • Anonim pisze:

   Nie tylko Ty jesteś zawiedziony.

  • Anonim pisze:

   Komuniści zawsze kłamali…

   • Anonim pisze:

    Teraz w Polsce rządzą komuniści, tylko pod przykrywką zwaną „PiS”!

   • Anonim pisze:

    To miasto jest skazane na rządy komunistów… A jaki jest skutek tych rządów, każdy normalny człowiek widzi…

    • Anonim pisze:

     Nie jest skazane na komunistów-PiSowców! Nie rozumiem tego malkontenctwa i ciągłego narzekania na miasto! My, ludzie, społeczność pyrzycka tworzymy klimat tego miasta! Jeśli sami niczego nie robimy a wymagamy nie wiadomo czego od innych, to nie powinniśmy narzekać. Przykładem jest choćby plac zabaw Nivea, nie potrafiliśmy nawet zmobilizować się jako społeczeństwo, głosować raz dziennie, by nasze dzieci miały plac zabaw z prawdziwego zdarzenia!!! Zupełnie za darmo!Ale po co? Lepiej siedzieć i narzekać na Pyrzyce…

     • Anonim pisze:

      Sorry, taki mamy klimat tutaj… Naprawdę nie widzisz, że to miasto staje się sypialnią i jest jednym wielkim parkingiem? I to nie my, mieszkańcy, mamy na to wpływ. Ludzie uwierzyli, że może wreszcie coś drgnie… Ale się zawiedli… Nawet budżet obywatelski należy się wsi… Żabów pewnie by się zmobilizował i wygrał plac zabaw…

      • Anonim pisze:

       Ten „budżet obywatelski” brzmi prawie jak
       Platforma Obywatelska, ale ludzie już
       chyba zmądrzeli.

      • Anonim pisze:

       Jak to nie my, mieszkańcy, mamy na to wpływ? Tylko i wyłącznie my! My wybieramy burmistrza, radę miasta..itd. Piszesz, że Pyrzyce są sypialnia, może i są, ale kiedyś z tej sypialni się wychodzi, choćby w wolny dzień i gdzie się udać? No tak, lepiej jechać do multikina niż pójść do kina w Pyrzycach, bo nasze jest be. My, mieszkańcy jesteśmy winni, tylko i wyłącznie my!

 64. Anonim pisze:

  Dobrze, że nie rządzi Koziołek Matołek,
  zwany Donaldem.

 65. Anonim pisze:

  Lepszy Kaczor od folsdojcza.

 66. Anonim pisze:

  Dzisiaj szedłem chodnikiem w centrum Pyrzyc i nieopatrznie wpadłem w taką dziurę, że skończyłem u lekarza ortopedy. Nie sądzę żeby taki stan dróg i chodników jaki mamy obecnie w Pyrzycach był normalny. To już zagraża bezpieczeństwu zdrowia i życia ludzi.

 67. Leo pisze:

  Jest taka sama ważna! Wszystko co zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców jest bardzo ważne.

 68. Anonim pisze:

  Najważniejsze, że wieś tańczy, wieś śpiewa…

  • Anonim pisze:

   I co z tego?! A wszelakie Dni Morza, Dni jakiegoś miasta są bardziej ambitne? Marudzenie człowieku wychodzi ci najlepiej, bo pewnie nic innego nie potrafisz!

 69. Folklor pisze:

  Kończy się powoli folklor. Niestety, tegoroczny był/jest najgorszą imprezą od wielu lat.
  Nie ma prawie zespołów, zagraniczne to skromna reprezentacja, z Polski prawie wcale i tylko dwa miejscowe. Był super występ Cleo, i to koniec dobrych ston.
  Korowód był żenujący.
  Pani burmistrz doprowadza do śmierci tej sztandarowej dla Pyrzyc imprezy.szkoda.
  obecny dyrektor, choc ma wiele zasług w Szczecinie to do nas po prostu nie pasuje.
  Lipiński wróć!

 70. obywatel pisze:

  I wódki za darmo nie dawali, skandal !!!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.