„CENTRUM AKTYWNOŚCI” DLA SENIORA

         Od kilku miesięcy Stowarzyszenie LGD Ziemia Pyrzycka w partnerstwie z gminą Pyrzyce realizuje projekt pn. „Centrum Aktywności”. Zadanie współfinansowane jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, którego celem głównym jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

          Grupę docelową stanowią osoby powyżej 60 roku życia – łącznie 100 osób z terenu gminy Pyrzyce i gminy Stare Czarnowo, gdyż gmina Stare Czarnowo jest nieformalnym partnerem projektu. Ogólna wartość projektu wynosi 183 651,00 zł, z czego kwota dotacji z MRPiPS w ramach ASOS to 160 975,00 zł. Pozostałe środki to wkład własny i osobowy, oraz środki z budżetu gminy.

05

            Przedsięwzięcie ma charakter działań wspierających, aktywizujących i samoorganizujących osoby starsze. Celem głównym projektu utworzenie grup samopomocowych, zwiększenie kompetencji osób w wieku powyżej 60 r.ż. oraz umożliwienie dostępu do rożnych form wsparcia. Dla uczestników przygotowanych zostało wiele różnorodnych i systematycznych działań, które wpływają na ich rozwój intelektualny, społeczny, aktywność fizyczną oraz wzrost zainteresowania życiem kulturalnym i społecznym. Są to zajęcia: motywacyjne ze wzmocnienia kondycji psychicznej, dot. zasad zdrowego odżywiania się dostosowanych do schorzeń osób starszych, z zakresu fizjoterapii i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, z zakresu obsługi komputera, warsztaty decoupage i z plecionkarstwa, porady prawne, zajęcia sportowe oraz wyjazd studyjny do Poznania i wyjazd do teatru. Zajęcia odbywają się w świetlicach wiejskich (Giżyn, Krzemlin, Mielęcin, Stare Czarnowo, Kołbacz), co również stanowi wkład gmin, gdyż bezpłatnie udostępniają infrastrukturę w celu realizacji przedsięwzięcia. Seniorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie. Czas realizacji wszystkich zaplanowanych działań upływa z końcem grudnia 2016 r.

          Serdecznie dziękuję wszystkim osobom prowadzącym zajęcia za zaangażowanie w swoją pracę, a szczególne podziękowania kieruję do uczestników projektu – udowadniacie, że nigdy nie jest za późno, aby się czegoś nauczyć i że warto pomagać sobie nawzajem. Mam nadzieję, że uczestnictwo w zajęciach – oprócz pozyskanej wiedzy – przyniosło Wam również wiele radości.

Administrator projektu – Ewa Hancz

1 odpowiedz na „CENTRUM AKTYWNOŚCI” DLA SENIORA

  1. jolka pisze:

    No i fajnie, i oby tak dalej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.