Bezpieczne Ferie Zimowe 2012

W dniu 10 stycznia 2012r. o godz. 11,00 w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach odbyło się spotkanie koordynacyjne pod hasłem „Bezpieczne Ferie Zimowe 2012r”. Spotkanie to odbyło się z inicjatywy pyrzyckiej Policji. Udział w nim wzięli przedstawiciele instytucji samorządowych, Straży Pożarnej, Straży Międzygminnej.

Spotkanie poprowadził Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach mł. insp. Piotr Ostrowski. W spotkaniu, prócz policjantów KPP w Pyrzycach wzięli udział:

1. mł. bryg. Artur Winarski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pyrzycach;

2. Beata Kwiecień – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Pyrzycach;

3. Krzysztof Dębek – Komendant Straży Międzygminnej w Pyrzycach;

4. Klaudia Szczepkowska – przedstawiciel Urzędu Gminy Kozielice;

5. Ferdynand Faliszek – przedstawiciel Urzędu Gminy Bielice;

6. Anna Wyzińska – przedstawiciel Urzędu Gminy Pyrzyce;

7. Dominik Wójcik – przedstawiciel Urzędu Gminy Pyrzyce;

W czasie spotkania koordynacyjnego służb i przedstawicieli administracji
samorządowej omówiono zagrożenia jakich należy się spodziewać w czasie ferii. Okazało się, że
każdy z uczestników wskazywał na różne problemy i spodziewane niebezpieczeństwa czyhające
zwłaszcza na nieletnich w czasie zimowego wypoczynku. Przede wszystkim zwrócono uwagę na: konieczność inspirowania spotkań z młodzieżą, których tematem będą zagadnienia prewencji kryminalnej i bezpiecznych zachowań. niebezpieczeństwo zaczadzenia tlenkiem węgla w przypadkach wadliwej instalacji grzewczej, ryzyko pożaru przy używaniu niesprawnych urządzeń grzewczych, zagrożenia w miejscu zamieszkania, które mogą dotyczyć dzieci pozostawionych bez nadzoru.
Analizując szczegółowo powyższe zagadnienia każdy z przedstawicieli przedstawił propozycje rozwiązań, zwłaszcza przy udziale innych podmiotów w ramach łączonych patroli. Wypracowano kierunki działania, a później reagowania pomiędzy służbami i przedstawicielami administracji samorządowej.

Na czas ferii zaplanowano wspólne działania Policji oraz Straży Międzygminnej lub Straży Pożarnej w rejonach zabudowanych, w obiektach użyteczności publicznej, świetlicach, halach mające na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z wadliwiej instalacji grzewczej itp. Będzie również wdrożona współpraca leśniczych w zakresie kontroli drzewostanów, terenów niezabudowanych. Organizowanie zespołów złożonych z Policji i Straży Pożarnej celem przeprowadzania prelekcji na temat bezpiecznego spędzania ferii.


reklama:


ZOBACZ WSZYSTKO
 


W ramach spotkania wyznaczono koordynatora działań wszystkich służb i przedstawicieli administracji samorządowej którzy zgłosili chęć współdziałania w ramach akcji „Bezpieczne Ferie Zimowe 2012r ” w osobie asp. sztab. Kazimierza Jaborowskiego z KPP w Pyrzycach.

Co ważne partnerzy spotkania uzgodnili, że wszelkie spostrzeżenia, zapytania czy potrzeby mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie tegorocznych ferii zimowych będzie można zgłaszać do odpowiednich służb bezpośrednio według ich właściwości bądź też poprzez Komendę Powiatową Policji w Pyrzycach – tel. 112.

Przedstawiciel Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach wyrazili chęć goszczenia w swoich jednostkach zorganizowanych grup dzieci w celu przekazania im problematyki związanej z prewencją kryminalna i przeciwpożarową oraz przybliżenia zakresu działań Policji i Straży Pożarnej. Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach będzie prowadziła również czynności skierowane na dokonywanie kontroli pojazdy wyjeżdżające w trasy przewożące dzieci do miejsc wypoczynku zimowego. Każda osoba posiadająca wiedzę o wyjeździe pojazdu przewoźnika w trasę, może ten fakt zgłosić na Policję i poprosić o szczegółową kontrolę tego pojazdu.

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach zaprasza na swoja stronę internetową strazpyrzyce.xon.pl/joomla/ gdzie można zapoznać się praktycznymi paradami jak zapobiegać powstawaniu pożaru oraz jak unikać zaczadzenia tlenkiem węgla.

Po feriach zimowych zostanie zorganizowane ponowne spotkanie w celu podsumowania i oceny wspólnego działania różnych służb i administracji samorządowej na rzecz poprawy wypoczynku, ustalenia słabych i mocnych stron współdziałania. Spotkanie odbędzie się również w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach.

asp. szt. Kazimierz Jaborowski
KPP Pyrzyce

1 odpowiedz na Bezpieczne Ferie Zimowe 2012

  1. dorota pisze:

    Pan Jaborowski to rzetelny człowiek,dość konkretny,rozważny,na codzien ma kontakt z dziecmi,dlatego lubi organizowac wszelkie turnieje i zawody.
    Gdyby moje dziecko miałoby gdzieś wyjechac o kontrol prosilabym właśnie jego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.