APEL O POMOC!!!

       I ty możesz pomóc w zakupie defibrylatora dla Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach! Celem owego apelu jest zebranie środków finansowych na zakup defibrylatora (AED) dla Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.

        Myśl o zakupie urządzenia zrodziła się wraz z informacją o tym, że do naszej szkoły uczęszczać będzie osoba z Zespołem Wydłużonego Odstępu QT (grupa nieprawidłowości elektrokardiograficznych). Choroba może powodować między innymi zagrażające życiu migotanie komór, arytmie komorowe a także i przede wszystkim zatrzymanie akcji serca. Bez sprawnej pomocy, w tym wypadku szybkiego użycia defibrylatora, może dojść do zgonu chorego.

       Nauczyciele jak również uczniowie pyrzyckiego gimnazjum, wychodząc naprzeciw problemowi wzięli udział w szkoleniu dotyczącym defibrylacji i użycia sprzętu do niej potrzebnego. Cały trud i wysiłek podjęty w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w naszej szkole może jednak spełznąć na niczym gdyż oczywistym jest, że bez defibrylatora przeszkoleni nie będą mogli w praktyce użyć swej nierzadko zbawiennej wiedzy.reklama
      


       Niestety, koszt zakupu AED jest bardzo wysoki waha się w granicach od sześciu do dziesięciu tysięcy złotych a kwota ta zdecydowanie przekracza możliwości budżetu pyrzyckiego gimnazjum. Dlatego zwracamy się do ludzi dobrej woli z prośbą o wsparcie tej niezwykle prospołecznej i jakże wzniosłej inicjatywy.

       Posiadanie takiego urządzenia czyni szkolę bezpieczniejszą i podnosi jej rangę w oczach przyszłych uczniów i ich rodziców. Przede wszystkim jednak zapewnia możliwość natychmiastowej pomocy w nagłych, krytycznych przypadkach. Mówiąc innymi słowy może po prostu uratować ludzkie życie, którego wartości nie można wycenić. Dlatego liczymy na waszą empatię, altruizm i troskę o dobro naszej lokalnej społeczności. Niewielki gest, zwykły ludzki odruch może nabrać ogromnej mocy, gdy w przyszłości zakupione wspólnymi siłami urządzenie ocali komuś życie.

.

Rada Rodziców                  DYREKTOR GMS                                      DYREKTOR PG
Anna Prokop               Wojciech Pardała                   Renata Bochan – Bochanowicz

Konto Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach

98 938700030000321620000010
Pyrzycko – Stargardzki Bank Spółdzielczyw Pyrzycach
„Na zakup AED”ZOBACZ WSZYSTKO