NOWOCZESNY SPRZĘT MEDYCZNY DLA SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

        Szpital Powiatowy w Pyrzycach otrzymał wsparcie finansowe z budżetu państwa w kwocie 728 tys. zł w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.

          Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 10 marca br. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Tomasza Hinca oraz Starostę Pyrzyckiego Stanisława Stępnia, Wicestarostę Ewę Gąsiorowską-Nawój i Skarbnika Powiatu Andrzeja Wabińskiego.

           W ramach dotacji realizowane będą zakupy sprzętu medycznego oraz materiałów niezbędnych dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach w celu zapobiegania oraz zwalczania wirusa. Szpital będzie wyposażony m.in. w nowoczesne respiratory i kardiomonitory. Doposażenie szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu pyrzyckiego oraz podwyższy jakość usług medycznych świadczonych na rzecz pacjentów.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach
Mariusz Marek Przybylski

www.pyrzyce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.