Ślubowanie klasy mundurowej

         W dniu 4 grudnia 2018 r., o godzinie 12. 00 w Zespole Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach odbyło się ślubowanie klasy I d – mundurowej.

        Uroczystość ślubowania zaszczycili zaproszeni goście; Starosta Pyrzycki pan Stanisław Stępień, Wicestarosta Pyrzycki pani Ewa Gąsiorowska – Nawój, Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego pan Jacek Mariusz Pawlus, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego pan Jan Marek Chmielewski, Komendant Powiatowej Policji w Pyrzycach młodszy inspektor Miłosz Bogdański, Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Pyrzycach -młodszy inspektor Jarosław Czaja, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach-starszy brygadier Jacek Marchlewicz

          Licznie przybyli rodzice uczniów klasy Id, gdyż dla nich była to bardzo wzruszająca chwila.

          Uczniowie klas mundurowych weszli krokiem marszowym do sali gimnastycznej po odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu gości wysłuchali piosenki Stanisława Sojki pt. „Tolerancja” w wykonaniu Sandry Niekorek . Następnie wychowawczyni pani Elżbieta Kulik odczytała tekst ślubowania:
My, uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach, uroczyście ślubujemy:
*Dbać o dobre imię naszej szkoły, godnie ją reprezentować i szanować.
*Zawsze i wszędzie zachowywać postawę godną ucznia klasy mundurowej. Szanować i dbać o mundur.
*Z szacunkiem i obywatelską troską odnosić się do dziedzictwa narodowego, tradycji i języka
*Zachować wierność ideałom, dyscyplinę i honor uznawać za nadrzędne wartości życiowe
*Nie szczędząc wysiłku, uczciwie i rzetelnie zdobywać wiedzę oraz rozwijać talenty i umiejętności.
Ślubujemy

         Kolejną część uroczystości poświecono mianowaniu uczniów klasy II c na stopień starszego kadeta.

        W dalszej części uroczystości zabrali głos zaproszeni goście, życząc uczniom, aby tekst ślubowania stał się dla nich mottem życiowym. Następnie Komendanci Policji i Straży pożarnej podpisali umowy o współpracy z dyrektorem Zespołu Szkół Robertem Sójką.

       Uroczystość zakończono wyprowadzeniem klas mundurowych z sali.

       Dziękujemy wszystkim za udział w tej podniosłej uroczystości.

Elżbieta Kulik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.