Czy można było zrobić więcej (2015-2017r.)?

gl

              Pod koniec tego roku zakończy się kadencja obecnych władz gminnych. Bez wątpienia dużym minusem jest fakt, że obecne władze gminy Pyrzyce nie pozyskały nowej większej inwestycji, która by stworzyła w naszej pięknej rolniczej gminie wiele nowych miejsc pracy, a koniunktura jest bardzo dobra. Czy władze gminne zrobiły wszystko, aby popchnąć gminę w rozwoju? Czy wykorzystano wszystkie możliwe środki i zaplecze finansowe i kadrowe, aby gmina miała lepsze szanse na rozwój? Czy władze podjęły należyte starania, aby należycie zadbać o estetykę i wygląd ważnych miejsc w naszej gminie?

                 Na te pytania na pewno każdy z nas odpowie różnie, ale najważniejsze jest, aby na nie odpowiedzieli sobie włodarze miasta i gminy Pyrzyce Pani Burmistrz Marzena Podzińska, Pan Wiceburmistrz Robert Betyna, radni gminni i urzędnicy ratusza pyrzyckiego. Poniżej zamieszczam informacje jakie uzyskałem od Pani Burmistrz Marzeny Podzińskiej.


reklama
     

          Jakie działania prowadziły władze gminne w latach 2015, 2016 i 2017, aby przyciągnąć do Gminy Pyrzyce inwestorów (reklama, niższe podatki, ulgi dla inwestorów) i czy w tym kontekście są jakieś wymierne korzyści dla Gminy Pyrzyce w postaci nowych miejsc pracy i przychodów z podatków do kasy gminnej?

Tak, posiada, podatek dochodowy od osób fizycznych tzw. PT wzrost w poszczególnych latach:
2015 – 6,8%,
2016r. – 9,8%,
2017r. – 6,5%.

         W dniu 26 lutego 2015r. podjęta została Uchwała Nr V/30/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Pyrzyce.

          W marcu 2017 r. rozpoczęłam rozmowy z przedstawicielami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o wyrażenie zgody na objęcie podstrefą terenów znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych O/T Szczecin obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oznaczonych jako działka nr 275/1 o pow. 17,91ha oraz działka nr 277/1 o pow. 1,84ha, położonych w obrębie Ryszewko gmina Pyrzyce, na co Agencja wyraziła zgodę. Z uwagi na zmianę przepisów, które weszły w życie na początku bieżącego roku, a dotyczących objęcia Specjalną Strefą Ekonomiczną całej Polski, rozpoczęte prace w 2017r. będą kontynuowane w roku 2018.

        Ponadto dążę do modernizacji infrastruktury technicznej, która umożliwi nowym i obecnym inwestorom rozwój. W tym celu przygotowana została dokumentacja na przebudowę ulicy Głowackiego wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która w roku bieżącym planowana jest do realizacji.

         Gmina w ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (była Agencja Nieruchomości Rolnych) oraz Polskimi Kolejami Państwowymi również występuje o pozyskanie terenów między innymi pod drogi, tereny przy jeziorze Miedwie, mieszkania.

         Jakie dodatkowe dochody z różnych źródeł oprócz podniesienia podatków wpłynęły do kasy gminnej w latach 2015-2017?

         Na terenie naszej gminy podatki właściwie nie wzrastają, chyba, że są podyktowane odgórnymi przepisami czy wskaźnikami inflacji. Utrzymywanie podatków za lata historyczne na podobnym poziomie to nie tylko ukłon w stronę mieszkańców gminy, wierzymy, że dzięki takim podatkom nasza gmina z całą pewnością stanie się bardziej atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i dla przedsiębiorców.

        Pozyskane środki pozabudżetowe pochodzą z rożnych źródeł tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zachodniopomorskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz darowizny w kwotach:
2015r. – 2378950 zł
2016r. – 379406 zł
2017r. – 2043754 zł (plan).

         Jakie plany ma Miasto i Gmina Pyrzyce w roku 2018 w kontekście poprawy estetyki w Mieście i Gminie Pyrzyce i jakie środki brutto zostaną przeznaczone na ten cel?

         W roku 2018 oprócz bieżącego utrzymania czystości i porządku oraz naprawy małej architektury (ławki, kosze) na terenie miasta, planowana jest również renowacja czołgu oraz armat, poprzez ich oczyszczenie i pomalowanie.

         W budżecie na rok 2018 zaplanowano na działania dotyczące oczyszczania i utrzymania zieleni w mieście i gminie Pyrzyce kwotę w wysokości 285000 zł. Na powyższą kwotę składają się koszty związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup i remont sprzętu spalinowego wykorzystywanego do koszenia gminnych terenów zielonych zarówno w mieście jak i na terenie gminy Pyrzyce, zakup paliwa, worków, rękawic i niezbędnych narzędzi (grabie, haczki itp.) oraz odbiór i zagospodarowanie zebranych podczas prac porządkowych odpadów.


reklama
      

        Dlaczego park z czołgiem w ciągu ostatnich 3 lat Pani kadencji nie został doprowadzony do należytego stanu pomimo faktu, że to przedsięwzięcie nie wymaga kolosalnych nakładów finansowych (moje argumenty w piśmie z dnia 02.01.2018r.?

          Park z czołgiem przy ul. Mickiewicza pielęgnowany jest na bieżąco. Prace pielęgnacyjne w 2017r. zgodnie z zawartą umową prowadziło Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Kościuszki. W roku 2017 zgodnie z harmonogramem PPK Sp. z o.o. wykonywało:
– sprzątanie trawnika – 1 raz w miesiącu
– sprzątanie chodnika – 1 raz w miesiącu
– opróżnianie koszy – 2 razy w miesiącu
– koszenie trawy – 1 raz w miesiącu
– przycinanie żywopłotu – 1 raz w miesiącu
– grabienie liści – 2 razy w okresie jesiennym.

           Ponadto prace porządkowe na terenie parku wykonywane były również przez pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych.

         Jednocześnie informuję, że w roku 2017 czołg i armaty zostały umyte w okresie wiosennym, jednak niesprzyjające warunki atmosferyczne (liczne opady deszczu) oraz specyfika parku (duża ilość drzewostanu, ograniczona ilość światła) spowodowały, że zarówno czołg jak i armaty zostały porośnięte przez mech.

         Czy Miasto i Gmina Pyrzyce monitoruje na bieżąco stan parków w Gminie Pyrzyce i kto jest odpowiedzialny za ten monitoring? Jakie w tym kontekście plany/harmonogramy prac mają władze gminne w związku z bieżącymi pracami (odchwaszczanie ścieżek, oczyszczenie zabytków z brudu i mchu itp.)?

          Pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach wydziału Nieruchomości i Środowiska na bieżąco monitorują stan parku pod kątem czystości i porządku jak i drzewostanu. W roku 2017 czołg i armaty zostały umyte w okresie wiosennym, jednak niesprzyjające warunki atmosferyczne (liczne opady deszczu) oraz specyfika parku (duża ilość drzewostanu, ograniczona ilość światła) spowodowały, że zarówno czołg jak i armaty zostały porośnięte przez mech.

         Jaki jest realny koszt brutto doprowadzenia parku z czołgiem do należytego wyglądu (prace: odchwaszczenie zarośniętych ścieżek, oczyszczenie zabrudzonych armat oraz czołgu z mchu, oczyszczenie chodnika w głównym wejściu do parku – bez rewitalizacji) i czy te koszty były szacowane po moim piśmie w roku 2014?

            Orientacyjny koszt prac porządkowo-pielęgnacyjnych w parku oscyluje w granicach ok. 50000 zł.

           Ostatnie prace remontowe, które wykonywane były w parku sięgają lat 90 więc trudno w tak krótkim okresie doprowadzić park do jego pełnej świetności. Na dzień dzisiejszy gmina koncentruje się na tym by nie pogorszyć stanu zastanego i w miarę swoich możliwości finansowych utrzymywać park poprzez prowadzenie bieżących prac porządkowych. Jednocześnie informuję, iż opracowany został Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce, który umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych na rewitalizację parku.

         Pragnę na końcu nadmienić, że musiałem ponawiać wiele swoich pytań do Pani Burmistrz Marzeny Podzińskiej, ponieważ nie otrzymałem konkretnej i precyzyjnej odpowiedzi na moje pytania. Przykro to stwierdzić, ale nie jest to odosobniony przypadek. Ponadto w kwestii umycia czołgu i armat (wiosna 2017r.) nie otrzymałem konkretnej informacji publicznej (7 wniosków), co jest w mojej opinii ewidentnym naruszaniem ustawy o udzielaniu informacji publicznej.

R.G.

99 odpowiedzi na Czy można było zrobić więcej (2015-2017r.)?

 1. Żwirek pisze:

  Przez trzy lata czołg został umyty… RAZ!
  Kurczę, przecież czystość miasta to podstawa! Ale co tam przed wyborami umyje się jeszcze raz i będzie ok.

 2. gruby 17 pisze:

  Obietnice wyborcze będa niedługo ,pani Burmistrz unika konkretów wie ze Pyrzyce pozostają w Marazmie ,niebycie i zapomnieniu wystarczy zobaczyc
  gmine :StCzarnowo ile p.Wojt zrobiła i ile robi obecnie drogi asfaltowe swietlice wiejskie np w :Kartnie bo ona wyznaje zasade zadnych gierek politycznych ,układów itp ,albo Gmina Bielice podobnie a władze gminy zapraszam na droge :Ryszewko Młyny brak oswietlenia obiecanego przed laty kilka lamp to żenada ,oczywiscie obietnice poprawy są i aby do wyborów może znow sie uda wygrac i oby nie smutna rzeczywistosc !

 3. Anonim pisze:

  R.G- Ryszard Grzesiak?

 4. Anonim pisze:

  Wystarczy udać się na stadion i zobaczyć jak wyglądaj szatnie mieszkanie 2 pokoje kuchnia już nie wspomnę o płytach piłkarskich.Najgorszy chyba obiekt w województwie nikt tym się nie przejmuje połamane siedzenia na bocznej płycie nie ma wogóle siedzisk jednym słowem nie ma gospodarza.

  • Anonim pisze:

   A czy na stadionie mieszka ktoś z komitetu wyborczego „Pracujmy razem dla własnych korzyści” nie, to PO co odnawiać szatnie?

  • Anonim pisze:

   Po co iść na stadion, lepiej siedzieć w domu bo na ulicach taki dym, że można się zadusić.

 5. Anonim pisze:

  Cała Rada Miejska i Burmistrz do wymiany

 6. QQ pisze:

  Smrodzą w stołki za 10tys+ a w mieście syfFFFFF, zmarnowane 4lata, co tam 4 lat Pyrzyce od 20 lat tylko się cofają, co drugi lokal przy pyrzyckich ulicach, WYNAJMĘ, SPRZEDAM, WYDZIERŻAWIĘ.
  Burmistrz miasta powinien max zarabiać średnią dochodu mieszkańca gminy ewentualnie x2, pewnie by się dopiero starali, BOGATY MIESZKANIEC A BURMISTRZ 2 RAZY BOGATSZY

  • Anonim pisze:

   Strzal w dziesiatke!

  • Anonim pisze:

   zgadzam się

  • Anonim pisze:

   Co się dziwić. Na stanowiskach kierowniczych gminy też same lenie. OSiR, PDK , itd. poziom żenujący. Wszystkich wymienić, za co biorą kasę?! Za pierdzenie w stołek nam malućkim nie płacą.

   • AA pisze:

    Racja! To gniazdka do przesiedzenia. Czas leci, kasa też. Na te wszystkie pseudokonkursy szkoda słów.

   • Tadek pisze:

    Przejrzeć kwalifikacje kadry i wyciągnąć konsekwencje.

   • Anonim pisze:

    Chodzą słuchy, że dyrektor z pdk planuje zatrudnić osobę do organizacji Folkloru. Podobno ma to robić jego laska. Czy to prawda? Ile to będzie nas kosztowało? Skoro nie potrafi tego zrobic sam to co tu jeszcze robi? Pozorantów nam mnie trzeba i tak juz jestesmy biedną gminą.

 7. Żwirek pisze:

  Bez jaj, przecież wszyscy widzimy ze Miasto jest brudne…..
  Ale co tam, elektorat cieszy się z „klatki” na Krótkiej, chodników za pierdylion złotych…
  Ludzie czas wstawać! Obudźcie się! Jest cokolwiek robione na elektoracie wiejskim! A miasto to co? Shit?

  • anonim pisze:

   Zastanawia mnie tylko co robi komisja rewizyjna w naszej radzie miejskiej i czy się nie boi. Przecież celowość i wielkość wydatków może ona w każdej chwili weryfikować. Ponadto Rada Miejska jest organem nadrzędnym – ustawodawczym, Burmistrz to tylko organ wykonawczy. W obecnym układzie mam wrażenie, że kompetencje się w Pyrzycach odwróciły.

  • Anonim pisze:

   Ciekawe czy radni w domu też mają brudno?

  • Anonim pisze:

   A w tamtej kadencji i owszem zaszło się kwiatki i sprawiało widać że A inwestycji nie było. Więc zadajemy sobie pytanie czy wolimy fajerwerki czy chcemy zmieniać przestrzeń publiczną?

 8. PakRas pisze:

  Każdy ma swoje pojęcie czystości. Jedni piszą, że jest brudno dla innych obecny stan nazywa się czystością. Miasto sprząta firma ze Szczecina przynajmniej te główne ulice.Bedzie dobrze już jesienią się poprawi.

 9. Anonim pisze:

  Burmistrz i radni beznadziejni! Ciągle te same „twarze”.

 10. KaeR pisze:

  22 komentarze, jestem ciekawy ilu z Was, obywateli wzięło udział w głosowaniu na budżet obywatelski.Nie podoba Wam się wiocha? A wiocha ma Was gdzieś i potrafi się zjednoczyć i o kasę walczyć.Wy standardowo zachowujecie się po pyrzycku.

  • Ja byłem pisze:

   Doszło do tego, że z powodu braku pieniędzy w budżecie Gminy musimy losować co, gdzie i za ile można zrobić w gminie.

 11. Anonim pisze:

  To głosowanie nie miało sensu, niestety. Od początku było wiadomo, że wygra (ża)boski projekt…

 12. Anonim pisze:

  Wyjatkowe dranstwo i robienie ludziom wody z mozgu dajac na jakies projekty pieniadze z budzetu Gminy. Te 200tys.to jakis ochlap z budzetu, majacy dac mieszkancom poczucie tego, ze maja na cos wplyw i przykryc szastanie naszymi pieniedzmi na ogrodzenia i przeplacone kibelki.A i cale to glosowanie wyglada na wielki przekret.

 13. Anonim pisze:

  Za projektem w Zabowie bylo 3150 glosow, a za remontem szatni na stadioniew Pyrzycach 2670-tylko kto w to uwierzy?Cala ta ustawka miedzy P Burmistrz a Zabcia z Zabowa po to azeby tej drugiej pomoc w najblizszych wyborach, ale mysle ze wyborcy nie sa tak glupi i nie wybiora ani jednej ani drugiej.

  • Anonim pisze:

   Macie taką ładną panią burmistrz a nie potraficie tego docenić.

  • Wikipedia pisze:

   Żabów-liczba ludności-1500…

   • Anonim pisze:

    A głosów ponad 3000 to chyba głosowali dwoma rękoma ci z żabowa

    • Bieńkowska pisze:

     Ale jaja, ale jaja, ale jaja!
     Prawie 13-tysięczne miasteczko oddało budżet obywatelski 1,5 tysięcznej wiosce.
     Tylko idioci mogli odpuścić sobie taką kasę.

     • QQ pisze:

      Powołać komisję śledczą. Dzieciak widzi że to przekręt z tym głosowaniem OBYWATELSKIM!!!

      • Bieńkowska pisze:

       Oj jelonki! Jaki przekręt?
       Na blisko 20 tysięczną gminę, głosowało tylko 2093 osób.
       Toż to jest ciemogród.

       • QQ pisze:

        Bieńkowska wstydź się 3150+2670 to nie jest 2093. Pewnie jesteś urzędniczką z gminy.

        • Bieńkowska pisze:

         QQ wystarczyło zagłosować to byś wiedział(a), że 3150 to jest liczba punktów, a nie ilość osób głosujących.
         Urzędniczką z gminy? 🙂 -za te pieniądze co one dostają to wiesz kto może pracować …

         • Anonim pisze:

          Tego typu głosowania nie mają nic wspólnego z rzetelnym, uczciwym sondażem. Polegają na tworzeniu fikcyjnych kont i bombardowaniu klawiatury… Na sesjach słychać, że nie ma pieniędzy, a tu lekką ręką rzuca się 200 000 zł w boisko. To jest karygodne!

         • QQ pisze:

          Bieńkowska! jakie punkty! głos to głos, jeden login-jeden głos. Wszem i wobec oszustwo. Jeśli słabo Ci płacą w gminie to może do Bakera albo Lidl czy Biedronka, są wakaty, śmiało!!!

          • Bieńkowska pisze:

           Każdy głosujący mógł oddać głos na pięć różnych projektów, przy czym najwyżej oceniony przez głosującego projekt otrzymał 5 punktów, a najniżej 1 punkt.

           Nie narzekam na swoje zarobki, ale dzięki za troskę.

          • Anonim pisze:

           Sorry, taki mamy klimat, że „idioci z miasta” tobie Bieńkowska nie wierzą…

       • Anonim pisze:

        Ciemnogrodem bylo by branie udzialu w tej szopce, chytrze zaplanowanej przez dwie blondynki.

       • Anonim pisze:

        A dlaczego głosowało tylko 2 tys. osób? Niech burmistrzowa powie kto i ile dostał na promocje tego budżetu obywatelskiego! Wszystko będzie jasne! A że traktujecie Pyrzyce jak ciemnogród to fakt.

        • Anonim pisze:

         W glosowaniu bralo udzial 2093 osoby
         w tym waznych glosow bylo 2019 i te
         glosy przeliczono na pkt., ktorych
         bylo 15044.Projekt w Zabowie uzyskal
         3155pkt. a podaje sie te pkt. jako glosy, zeby zrobic wrazenie, ze w tej farsie bralo udzial az tak wiele osob.

       • Anonim pisze:

        Bezczelna jest ta Bienkowska i chyba
        nietrzezwa!

      • Mieszkaniec pisze:

       KOMISJO REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH MIESZKAŃCY GMINY PYRZYCE UPRZEJMIE PROSZĄ O ZBADANIE SPRAWY. Prosimy pokażcie, że WASZA praca na rzecz GMINY jest warta wypłacanym WAM DIETOM.

     • Anonim pisze:

      Oj, Bieńkowska, a może Pi…ska-prowokujesz! Miasto nie oddało, tylko wiocha zagarnęła… I jeszcze kit ludziom wciskają…

      • Anonim pisze:

       Ta Bienkowska to pewnie z Brukseli, ktora uwaza, ze za 6 tys. To pracuje zlodziej albo idiota.I pewnie w tym projekcie jest zrodelko!

     • Anonim pisze:

      Nawet farbowane lisice w potrzasku baranieją… P. Mirku z komisji rewizyjnej – czekamy na działanie… Chcą wrzucić nasze pieniądze w wiejskie boisko…

     • Anonim pisze:

      Bienkowska, wszystko wskazuje , ze to ty liczylas glosy.To sa dopiero jaja!

 14. Anonim pisze:

  Poza uroda(kwestia gustu) potrzebne sa inne walory, ktorych brakuje….

 15. XXX pisze:

  Burmistrz do wymiany. Rada też.

  • Prawda nas wyzwoli pisze:

   Stare wraca już L szykuje się do fotela nieśmiertelni 5 niebawem w kinie to są dopiero jaja A po prostu dajcie spokój dość tego merdania w głowach mieszkańców najwyższy czas aby rządzeniem w mieście zajęli się ludzie młodzi i nastawieni do pracy a nie tylko do kasy i nie koniecznie powiązani z SLD PSL PO czy innymi ugrupowaniami które widzą własne interesy Pozdrawiam

 16. starygrzyb pisze:

  To teraz Piotrowska na Premiera a Podzinska na Ministra od spraw bylejakich hej .

 17. Anonim pisze:

  Jeszcze się taki nie urodził co by pyrzyczanom dochodził hej

  • Wikipedia pisze:

   Problem w tym, że to miasto nie ma szczęścia ani do gospodarza, ani do gospodyni… Jednym słowem – wiocha…

 18. Anonim pisze:

  No niestety pani dyrektor OSiR była zachłanna i zgłosiła przez osoby 3 projekty no i się przeliczyła głosy się rozbiły i klapa.A miały być projekty unijne i co ani grosza.Dobrze że marszałek dołożył do ogrzewani n stadionie bo palono by dalej drzewem.

  • Anonim pisze:

   A może musiała? Jakoś trzeba uzasadnić, dlaczego „idioci” z miasta oddali wsi budżet obywatelski, no nie Bieńkowska?

 19. Tusek pisze:

  Bieńkowska może ty chociaż ładna jesteś? bo poza tym to ….

 20. starygrzyb pisze:

  Mocium Panie to ustawka ! i sciema żeby tylko sie załapac na nastepna kadencje gdy tak sie stanie jak proponuje PIS to jeszcze wiecej bedzie kombinacji ,układów ,przetargów za koperty zeby tylko :dorobic do bardzo skromnej „pensji w gminach ,starostwie itp ale popieram ten projekt PIS ,bo dosyc :kombinacji w Gminach a na wyborach skresle z sąsiadami tych co tylko obiecują a pozniej maja w D…..

 21. Taxi pisze:

  A ile mamy Taxi w mieście a może czas uruchomić Taxi Pyrzyce Szczecin i tu bonus zamiast przepełnionych mikrobusów

 22. Anonim pisze:

  Witam!!
  Bardzo przykro mi to stwierdzić ale mieszkam przy głównej ul.1 Maja i proszę mi wierzyć, ale ja nie widziałam tam żadnej firmy sprzątającej, jak tylko Burmistrzem jest Pani Podzińska.To jest naprawdę wstyd,przejeżdża masę samochodów z rejestracjami z całej Polski, a tam zasrane,liście z ub.roku, pety, butelki i co tylko możliwe.Nastała szybko wiosno-lato a tam dalej BRUDY,BRUDY,BRUDY wstyd włodarze.Przy obecnej Burmistrz takich brudów to jeszcze nie było.

  • Taxi pisze:

   tak brudno że na 1Maja pasów drogowych nie widać nawet rowerzysta został puknięty przez auto chociaż rower pomalował na wściekły czerwony kolor Do roboty do roboty chciało by się krzyknąć

 23. pyrzyce pisze:

  Zobaczcie tylko jak kurz fruwa w powietrzu te ulice nie były myte chyba ze 3 lata wszędzie brud na chodnikach pełno śmieci nikt nie zamiata tego piachu wszystko wdychamy do organizmu ,liście z poprzedniej zimy nie posprzątane,gdzie są Mieszkania Plus, gdzie są nowe miejsca pracy zmniejsza się wskaźnik bezrobocia, bo wszystkich wywalają jak nie podejmą pracy nie związanej z zawodem lub umiejętnościami,gdzie są te samochody polewaczki co myły,spryskiwały i sprzątały kiedyś ulice.Za Olecha to chociaż czysto było i tak nie chorowaliśmy z tego kurzu a o oczach to już nie wspomnę zakładamy wszyscy maski !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 24. Anioł w masce pisze:

  Jestem za tym żeby radni podjęli uchwałę, żeby kurzu w Pyrzycach nigdy nie było. Będzie Kurz Minus

  • Anonim pisze:

   Aniol a naiwny jak dziecko.Przeciez to sa slupy
   przyklepujace kazda niegospodarnosc i dziadowskie
   zarzadzanie miastem.Miala byc strefa ekonomiczna
   a sa dziurawe drogi i wkrotce bedzie nowa
   kampania klamstw i obietnic.

 25. Anonim pisze:

  dla burmistrzowej to ma być posprzątane ale w żabowie bo tak radna ,ta co po pijaku jeżdzi tak chce

 26. Emil pisze:

  Z tym brakiem sprzątania to kłamstwo sam widzialem ekipę zamiatarki drogę myli barierki wczoraj inna ekipa sprzatala wały koło starej dwójki coś mi się zdaje że ktoś już rozpoczął negatywną kampanię wyborczą

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (5)