Kontakt

Redakcja PYRZYCE.INFO
ul. Ks. Bogusława X 4/5
74-200 Pyrzyce

Redaktor Naczelny: Artur Kuca
e-mail: redakcja@pyrzyce.info
kom. +48 535 201 535

Wydawca PYRZYCE.INFO:
Agencja PROMO.X
ul. Ks. Bogusława X 4/5
74-200 Pyrzyce
ISSN 1689-7048