HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI Z GMINY PYRZYCE

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Z GMINY PYRZYCE na rok 2017 (zabudowa jednorodzinna)

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

Brzesko
(poniedziałek)

6, 20

6, 20

3, (wt.18)

(wt.2), 15, 29

12, 26

10, 24

Brzezin
(środa)

1, 15

1, 15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

5, 19

Czernice
(środa)

1, 15

1, 15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

5, 19

Giżyn
(środa)

8, 22

8, 22

5, (czw.20)

(czw.4),
17, 31

14, 28

12, 26

Krzemlin
(wtorek)

7, 21

7, 21

4, (śr.19)

(czw.4),
16, 30

13, 27

11, 25

Letnin
(poniedziałek)

6, 20

6, 20

3, (wt.18)

(wt.2), 15, 29

12, 26

10, 24

Mechowo
(poniedziałek)

6, 20

6, 20

3, (wt.18)

(wt.2), 15, 29

12, 26

10, 24

Mielęcin
(wtorek)

7, 21

7, 21

4, (śr.19)

(czw.4),
16, 30

13, 27

11, 25

Młyny
(środa)

8, 22

8, 22

5, (czw.20)

(czw.4),
17, 31

14, 28

12, 26

Nieborowo
(środa)

8, 22

8, 22

5, (czw.20)

(czw.4),
17, 31

14, 28

12, 26

Nowielin
(wtorek)

7, 21

7, 21

4, (śr.19)

(czw.4),
16, 30

13, 27

11, 25

Obromino
(poniedziałek)

6, 20

6, 20

3, (wt.18)

(wt.2), 15, 29

12, 26

10, 24

Okunica
(środa)

1, 15

1, 15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

5, 19

Pstrowice
(poniedziałek)

6, 20

6, 20

3, (wt.18)

(wt.2), 15, 29

12, 26

10, 24

Rzepnowo
(wtorek)

14, 28

14, 28

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

Ryszewko
(środa)

8, 22

8, 22

5, (czw.20)

(czw.4), 17, 31

14, 28

12, 26

Ryszewo
(środa)

1, 15

1, 15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

5, 19

Stróżewo
(środa)

1, 15

1, 15, 29

12, 26

10, 24

7, 21

5, 19

Turze
(środa)

8, 22

8, 22

5, (czw.20)

(czw.4), 17, 31

14, 28

12, 26

Żabów
(wtorek)

14, 28

14, 28

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

W dniu odbioru pojemniki powinny znajdować się w widocznym miejscu, przed posesją, od godz. 6:00 rano.

_______________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM  WYWOZU  SEGREGOWANYCH  ODPADÓW  KOMUNALNYCH 

Z  GMINY  PYRZYCE (WSIE)  na rok 2017 (zabudowa jednorodzinna)

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

Mechowo, Letnin, Brzesko, Obromino, Pstrowice, Mielęcin, Krzemlin, Nowielin
(środa)

1,
15

1,
15,
29

12,
26

10,
24

7,
21

5,
19

Rzepnowo, Żabów, Nieborowo, Ryszewko, Młyny, Turze, Ryszewo, Okunica, Czernice, Stróżewo, Brzezin, Giżyn
(czwartek)

2,
16

2,
16,
30

13,
27

11,
25

8,
22

6,
20

  Worki powinny być wystawione przed posesje do godz. 7:00 w miejscu widocznym dla przejeżdżającego samochodu.
_______________________________________________________________________________________

HARMONOGRAM  WYWOZU  BIODEGRADOWALNYCH  ODPADÓW  KOMUNALNYCH 

Z  GMINY  PYRZYCE (WSIE)  na rok 2017 (zabudowa jednorodzinna)

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

Gmina Pyrzyce
– wsie
(środa)

8
czw. 23
(choinki)

8

5

17

14

12

Odbiór odpadów biodegradowalnych należy zgłosić telefonicznie lub mailowo
(91 579 19 77, 91 579 19 93 –
zoukiem@ppkpyrzyce.pl przynajmniej dzień przed terminem wywozu.

 Worki powinny być wystawione przed posesje do godz. 7:00 w miejscu widocznym dla przejeżdżającego samochodu.

_______________________________________________________________________________________

ODPADY  WIELKOGABARYTOWE  Z  TERENU  GMINY  PYRZYCE  (WSIE) na rok 2017

luty

kwiecień

lipiec

Mechowo, Letnin, Brzesko, Obromino, Pstrowice, Mielęcin, Krzemlin, Nowielin

13

24

17

Rzepnowo, Żabów, Nieborowo, Ryszewko, Młyny, Turze, Ryszewo, Okunica, Czernice, Stróżewo, Brzezin, Giżyn

14

25

18

Odbiór odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić telefonicznie lub mailowo
(91 579 19 77, 91 579 19 93 –
zoukiem@ppkpyrzyce.pl przynajmniej dzień przed terminem wywozu.