Międzynarodowy Dzień Tolerancji 2018

         16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji w ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach
Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 listopada.
Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Samo święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku z inicjatywy UNESCO.

        Jak mówi Deklaracja Zasad Tolerancji: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.”


reklama
     

           Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach uczcili Dzień Tolerancji biorąc udział w fotograficznej akcji zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski.

              Poniższe zdjęcia to jeszcze nie koniec akcji. Już niedługo pojawią się te same zdjęcia, ale zawierające napisy – nawiązujące do Dnia Tolerancji i 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przy okazji sesji zdjęciowej nagraliśmy również życzenia dla Polski. Efekt już wkrótce!

Joanna Pniewska