PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ „ZNICZ”

           Zakończyły się działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w ramach Akcji Znicz. Policjanci jak co roku w naszym regionie czuwali nad bezpieczeństwem pieszych i kierowców reagując na niebezpieczne wykroczenia. Okres Wszystkich Świętych przebiegał spokojnie i bezpiecznie dla mieszkańców powiatu pyrzyckiego.

            W ciągu ostatnich 5 dni trwającej akcji Znicz kierujący pojazdami napotykali na drodze zwiększoną liczbę policyjnych patroli. Policjanci wspierani przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej czuwali nad bezpieczeństwem tych, którzy wyruszyli w niekiedy bardzo daleką drogę, by zapalić światełko na grobach swoich bliskich. Wszystkie podejmowane w tym okresie działania policjantów połączone z odpowiedzialnością kierowców spowodowały, że dzisiaj możemy z satysfakcją poinformować o tym, że nie odnotowano tym czasie na drogach powiatu pyrzyckiego żadnego poważnego zdarzenia drogowego w którym ktoś ucierpiał.

           W ciągu tegorocznej akcji ZNICZ na terenie powiatu pyrzyckiego doszło do 2 niegroźnych zdarzeń drogowych. W analogicznym okresie ubiegłego roku tego typu zdarzeń było o 6 więcej. Podobnie jak w latach ubiegłych w kluczowych godzinach ruch w rejonie pyrzyckiej nekropoli z uwagi na duże natężenie był spowolniony, jednak odbywał się bez większych utrudnień. Nie odnotowano również żadnego zdarzenia o charakterze kryminalnym w rejonie nekropolii.

             Podsumowując długi listopadowy weekend pozostaje stwierdzić, że za sprawą przede wszystkim zachowania zdrowego rozsądku przez samych mieszkańców przy udziale pyrzyckich stróżów prawa, na terenie powiatu pyrzyckiego był on wyjątkowo bezpieczny.

mł. asp. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach