Razem podejmijmy wyzwanie

Nowy zawód? Nowa praca? Bezpłatny pakiet szkoleń i staży – skorzystaj z programu UE

Wielu osobom samodzielne przezwyciężenie wykluczenia zawodowego wydaje się zbyt trudne albo wręcz niemożliwe do osiągnięcia. W pokonaniu tej bariery może im jedynie pomóc właściwie i skutecznie udzielone wsparcie, umożliwiające rozbudzenie motywacji, poznanie predyspozycji i zdobycie kwalifikacji zawodowych. Z takiego wsparcia można skorzystać w ramach programów finansowanych z funduszy europejskich.

omnia2018

Propozycję dla osób zamieszkałych w powiatach gryfińskim i pyrzyckim, w szczególności w gminach Cedynia, Chojna, Widuchowa, Banie i Pyrzyce, ma OMNIA Centrum Edukacji ze Szczecina, realizująca ciekawy projekt pod nazwą RAZEM PODEJMIJMY WYZWANIE. Polega on na udzieleniu uczestnikom intensywnego wsparcia w celu zdobycia kwalifikacji zawodowych, zwiększenia szans na rynku pracy, oraz pomocy w poszukiwaniu pracy. Przeznaczony jest dla osób pozostających bez zatrudnienia, w tym również zarejestrowanych jako bezrobotne W szczególności preferowani są kandydaci w wieku powyżej 30 lat, z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym, kobiety samotnie wychowujące dzieci, osoby w wieku 50+ oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uczestnicy projektu mają zapewnioną możliwość skorzystania m.in. z profesjonalnych szkoleń i staży zawodowych, wspartych fachowym doradztwem, stypendiów szkoleniowych i stażowych, zwrotu kosztów dojazdów i kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, ubezpieczenia NNW.

Na stronie www.omnia-ce.eu można zapoznać się warunkami zgłoszenia do udziału projekcie, wymaganiami wobec kandydatów, ofertą kursów zawodowych oraz szczegółowym zakresem udzielanego wsparcia. Można także z niej pobrać niezbędne dokumenty rekrutacyjne.

Kontakt:
OMNIA Centrum Edukacji sp.z o.o., 70-476 Szczecin, al. Wojska Polskiego 63,
tel. 91 433 89 66; 792 54 50 30, email: razem@omnia-ce.eu

Pamiętajmy, że nie ma sytuacji bez wyjścia – wystarczy razem podjąć wyzwanie!

 

2018

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.