W Warnicach trenowali z Sebastianem Chmarą i Pawłem Januszewskim!

         Uczniowie z wiejskich szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego biorą udział w nietypowej lekcji W-Fu. Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży to atrakcyjne treningi lekkoatletyczne prowadzone przez gwiazdy lekkiej atletyki. Taka formuła ma zachęcić uczniów do uprawiania sportu, a szkoły do wyjścia z zajęciami wychowania fizycznego w teren.

         Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach jest jedną ze szkół uczestniczących w Leśnej Akademii Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS). Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję uczestniczenia w specjalnym treningu, prowadzonym przez gwiazdy polskiego sportu – Sebastiana Chmarę i Pawła Januszewskiego.

         LAS to projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz promocja pozytywnego nastawienia do sportu. W tegorocznej edycji programu zaplanowano realizację jednodniowych treningów dla uczniów klas IV – VI z 10 szkół podstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zajęcia obejmują m.in. szereg gier i zabaw sportowych połączonych z quizem wiedzy o sporcie, a każdy z treningów prowadzą gwiazdy polskiej lekkiej atletyki. Na zakończenie treningu każdy z uczniów otrzymuje dyplom ukończenia treningu oraz poradnik z ćwiczeniami do samodzielnego wykonywania. Ponadto w ramach projektu szkoły zostają wyposażone w lekkoatletyczny sprzęt sportowy, konieczny do przeprowadzenia zajęć.

         Kolejne badania wskazują na coraz niższą aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. Dotyczy to także mieszkańców obszarów wiejskich. Okazuje się, że bliskość natury i łatwość spędzania czasu na świeżym powietrzu tylko pozornie wpływają na poziom aktywności fizycznej. Wynika to zarówno ze zmiany tradycyjnego stylu życia na wsi, związanego z uczestnictwem dzieci w pracach w gospodarstwie rolnym, jak i z mniejszą dostępnością do pozalekcyjnych zajęć sportowych. Jednocześnie mieszkańcy wsi i małych miast, w tym także dzieci i młodzież, w niewielkim stopniu korzystają z bazy rekreacyjnej, sportowej i edukacyjnej dostępnej w bezpośrednim sąsiedztwie ich miejsca zamieszkania, w tym leśnych kompleksów promocyjnych. Nasz projekt jest odpowiedzią na ten problem – dzięki inicjatywom takim jak LAS chcemy zaszczepić w młodych ludziach potrzebę dbania o kulturę fizyczną. – mówi Krzysztof Podhajski, Prezes Fundacji EFRWP.

         Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

*    *     *

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie.

1 odpowiedz na W Warnicach trenowali z Sebastianem Chmarą i Pawłem Januszewskim!

  1. Roksana Brzezińska pisze:

    Najlepsze było jak były skoki przez plotki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.