I Przelewicki Turniej Rugby na Wózkach

       4 czerwca 2016 r. na sali sportowej przy Gimnazjum im. OZP w Przelewicach, już po raz trzeci z kolei, rozegrany został Turniej Rugby na Wózkach, ale po raz pierwszy jako Przelewicki Turniej Rugby na Wózkach pod patronatem Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Przelewice.

         Do rywalizacji stanęły drużyny: Start „Tetragryf II” i „Strangers” Zielona Góra. W trakcie turnieju odbył się również mecz integracyjny, w którym zagrali rugbyści z tzw. „chodziakami”, czyli osobami pełnosprawnymi. Przebieg meczy relacjonował redaktor p. August Kimbar. Rugby na wózkach to bardzo widowiskowa dyscyplina sportowa, która niejednokrotnie zapiera dech w piersiach na widok akcji na boisku, a dlatego, że grają osoby niepełnosprawne, które dzielnie walczą do samego końca i nie poddają się.


reklama

         Uroczystego otwarcia turnieju dokonali: Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk wraz z zastępcą Zbigniewem Kupiszem, przewodniczący Rady Gminy Jarosław Smyka wraz z wiceprzewodniczącym Marianem Świderskim oraz osoby zaangażowane w jego organizację: prezes Stowarzyszenia „Otwarte okno” Krystyna Nawój, prezes Fundacji „Humanum (B)est” Marek Molewicz i prezes Stowarzyszenia „Bo Jak Nie My To Kto” Grażyna Niedziela w asyście wicemarszałka WZ Jarosława Rzepy, radnego Sejmiku WZ Olgierda Kustosza i wicestarosty pyrzyckiego Bartłomieja Królikowskiego.

         W przerwie meczu swym tańcem brzucha zachwyciła publiczność Danusia Ufnal. Pięknie także prezentowały się nasze czirliderki ze Stowarzyszenia „Bo Jak Nie My To Kto”, a w holu przed salą sportową swe wyroby rękodzielnicze prezentowały nasze stowarzyszenia i utalentowane pod względem rękodzielnictwa osoby z terenu gminy Przelewice. Dla zawodników i zaproszonych gości organizatorzy zapewnili poczęstunek.

          W turnieju zwyciężyła drużyna „Strangers” Zielona Góra. Otrzymała puchar i gadżety ufundowane przez Pomorze Zachodnie i Pana Wójta Gminy oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Pana Przewodniczącego i Pana Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Natomiast wszyscy zawodnicy otrzymali drobne upominki od Pana Wicemarszałka WZ. Miłą niespodzianką dla zawodników był tort ufundowany przez Pana Wójta Gminy.

         Nagrodzono również najlepszego zawodnika i strzelca turnieju. Do wyłonienia najlepszego zawodnika i strzelca turnieju powołano komisję w skład, której weszli: dr Maria Ziarkowska, p.pułk. Marek Nowak z WKU Stargard i p. Arkadiusz Gargoliński z Nadleśnictwa Myślibórz. Patronat medialny nad turniejem objęła TVP3 Szczecin. Dziękujemy za medialną promocję i nagłośnienie tego ważnego dla nas wydarzenia.

       Pan Wójt Gminy serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawną organizację przedsięwzięcia, w tym Stowarzyszeniu „Otwarte okno”, Stowarzyszeniu „Bo Jak Nie My To Kto”, Fundacji „Humanum (B)est”, pracownikom Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury, p. Renacie Kozickiej dyrektor Gimnazjum im. OZP wraz z zaangażowanymi pracownikami i paniom, które upiekły ciasto. W sposób szczególny dziękuje naszym sponsorom i wszystkim życzliwym osobom, które przyczyniły się do uświetnienia imprezy.

UG Przelewice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.