Uczyli się zasad bezpieczeństwa nad wodą

Uczniowie klas pierwszych Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pyrzycach w dniu 28.02. 2013 wzięli udział w projekcie pt. „PROMOCJA LOKALNYCH GRUP RYBACKICH POPRZEZ POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH – PROFILAKTYKA I EDUKACJA” finansowanym ze środków Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Koordynatorem projektu w naszej szkole był pan Antoni Zienkiewicz.

W projekcie uczestniczą 22 gimnazja. W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania edukacyjne, które mają służyć poprawie bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Warsztaty w tym zakresie realizuje Zachodniopomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które ma duże doświadczenie w prowadzeniu profilaktyki z zakresu bezpieczeństwa wodnego.

Projekt podzielony został na 2 etapy. Pierwszy etap (w szkole) to warsztaty z zakresu znajomości zasad bezpieczeństwa, zagrożeń nad wodą, pierwszej pomocy z użyciem AED oraz ekologii.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach (klas I) jako jedyni w powiecie pyrzyckim wzięli udział w projekcie. Zajęcia spotkały się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników. Młodzież mogła czynnie sprawdzić swoja wiedzę z zakresu pomocy przedmedycznej oraz użycia sprzętu ratunkowego stosowanego przez ratowników WOPR na akwenach wodnych. Do wzięcia udziału w projekcje zostali zaproszeni też przedstawiciele klas VI ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach.

Po 4 godzinnym szkoleniu wszyscy uczestnicy warsztatów przystąpili do testu sprawdzającego wiedzę z tematyki poznanej podczas warsztatów. Najlepsi uczniowie będą reprezentować Publiczne Gimnazjum w II etapie (zawody międzyszkolne): Zawody odbędą się w II połowie maja 2013r. dla trzyosobowych reprezentacji szkół uczestniczących w projekcie. W finale zawodów zostaną wyłonione najlepsze drużyny szkolne, które otrzymają nagrody rzeczowe oraz puchary i medale.

Chciałbym bardzo podziękować za miłą atmosferę w czasie warsztatów ratowniczych. Szkoła dołożyła wszelkich starań, aby przebiegły one w miłej i wesołej atmosferze. Wkład szkoły w realizację projektu był dużym wsparciem dla RATOWNIKÓW prowadzących zajęcia. Za pomoc bardzo dziękujemy – powiedział Wojtek Reperowicz , wiceprezes WOPR Woj. Zachodniopomorskiego.

tekst i foto: Antoni Zienkiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.