Poświęcenie nowego sztandaru szkoły w Żabowie

         W środę 25.02.2015r w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie świętowano. W podniosłym charakterze odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru. Dzięki ogromnemu wsparciu Rady Rodziców, księży i sponsorów został zakupiony nowy sztandar. Na uroczystość przybyła Pani Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska, dyrektorzy szkół i przedszkoli gminnych, sołtysi oraz rodzice.

         Sztandar szkoły jest znakiem historii i tradycji szkoły, łączy tych, którzy już opuścili jej progi oraz obecne i przyszłe pokolenia uczniów, nauczycieli, i pracowników. To symbol życia i trwania w szkole najważniejszych wartości: Boga, Honoru i Ojczyzny. Towarzyszy uczniom podczas najważniejszych uroczystości. Uczennica prowadząca uroczystość wyjaśniła całej społeczności uczniowskiej, rodzicom oraz zaproszonym gościom podniosłą symbolikę ceremonii pożegnania starego sztandaru.


reklama
      

          Obydwa sztandary zostały skrzyżowane w geście symbolicznego dotyku insygniów – najpierw przez zetknięcie płatów prawego i lewego, a następnie orłów na szczytach drzewców. Zetknięcie owe symbolizuje przekazanie mocy nowemu sztandarowi. Ten znak jest wyrazem ciągłości tradycji szkoły, pokoleń nauczycieli i uczniów.

        Następnie nowy sztandar został poświęcony przez Księdza Dziekana Piotra Twaroga, Księdza Władysława Kanturskiego i Księdza Andrzeja Stolarskiego. Po poświęceniu sztandaru wręczono nagrody za najlepsze wyniki w konkursach wiedzy o Mikołaju Koperniku. Konkursy zostały przeprowadzone wcześniej we wszystkich klasach. Uroczystość zakończyła się piękną inscenizacją, która dostarczyła zebranym wielu wzruszeń.

lont