PORZĄDEK OBRAD XXX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

PORZĄDEK OBRAD
XXX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach
na dzień 29 listopada 2012r. (czwartek) – godz. 14:00,
sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.
2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja z bieżącej działalności Burmistrza Pyrzyc (Druk Nr 418/12).
5. Zapytania, interpelacje radnych na piśmie.

6. Sytuacja bezdomności w Gminie Pyrzyce i przygotowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach w celu zapewnienia pomocy ludziom bezdomnym (Druk Nr 408/12)
a) opinia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych,
b) dyskusja.

7. Informacja na temat funkcjonowania Spółki z o.o. Geotermia Pyrzyce (Druk Nr 410 /12)
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja.

8. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Sołtys (Druk Nr 416/12),
a) opinia Komisji Rolnictwa i Ekologii,
b) dyskusja, c) głosowanie.

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Druk Nr 409/12),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pyrzycach (Druk Nr 411/12),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 (Druk Nr 412/12),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

12. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2011 – 2020 (Druk Nr 413/12),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

13. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Pyrzyce (Druk Nr 403/12),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

14. Projekt uchwały o uchyleniu uchwały Nr XXV/274/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Pyrzyce do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie (Druk Nr 404/12),
a) opinia Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych,
b) dyskusja, c) głosowanie.

15. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej (Druk Nr 405/12),
a) opinie stałych komisji rady,
b) dyskusja, c) głosowanie.

16. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce (Druk Nr 406/12),
a) opinia Komisji Budżetu, Komisji Rolnictwa i Ekologii,
b) dyskusja, c) głosowanie.

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 142/7 o pow.0,0272 ha położona w obrębie geodezyjnym 10 miasta Pyrzyce (Druk Nr 407/12),
a) opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ekologii,
b) dyskusja, c) głosowanie.

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 16/17 obręb 6 miasta Pyrzyce (Druk Nr 419/12),
a) opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ekologii,
b) dyskusja, c) głosowanie.

19. Odpowiedzi Burmistrza na zgłoszone zapytania.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
(-) Ryszard Grzesiak

3 odpowiedzi na PORZĄDEK OBRAD XXX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach

 1. anka pisze:

  mam pytamie odnośnie punktu 14,a nie można tych osób zamiast wozić do izby wytrzeżwień ,zmusić ich siłą do pracy na rzecz swojej miejscowości?nie dość że mają renty pijackie to jak zakomuny pałą po tyłku ,do lasu i po problemie!a może wynajmijmy hotel pięciogwiazdkowy dla degeneratów?kpina i paranoja!!!!!!

 2. ona pisze:

  co 9 złotych za wywóz śmieci od jednej osoby ludzie opamiętajcie się ,skąd ten burmistrz ma te ceny współczuję tym co mają kilkoro dzieci w jednym gospodarstwie domowym Radni co wy na to !!!!!!!!!Pani Radna Piotrowska jest super takiej nam trzeba w Pyrzycach

  • Anonim pisze:

   Musimy do uni równac z cenami więc wszystko razy 4. (większośc i tak ma już cene zachodnio europejską)
   A że waluty euro nie chce społeczeństwo przyjąc to i w euro nie zarabiamy (policja, nauczyciele, urzędnicy, zasiłki itd. sa 4x niższe niż były by po przyjęciu euro, albo zbliżone)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.